ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 261


                                               

Knjiški leksemi

Knjiški leksemi riječi su koje se, bez obzira na svoju starost, pojavljaju samo u knjigama i rječnicima. Uglavnom su rezultat purističkih djelovanja starijih hrvatskih leksikografa. Knjiški su leksemi novotvorenice.

                                               

Lažni prijatelji

iskustvo искусство = umjetnost mir мир = svijet pamet память = pamćenje štuka штука = komad sklad склад = skladište sad сад = vrt meč меч = mač ponos понос = proljev zavod завод = tvornica studeni студень = hladetina proliev пролив = tjesnac majk ...

                                               

Leksem

Leksem oblik je samoznačne riječi koja predstavlja ukupnost svih svojih oblika i značenja. Lekseme proučava leksikologija, a svi leksemi nekog jezika čine njegov leksik.

                                               

Leksikon hrvatskih književnika BiH od najstarijih vremena do danas

Književnost pisana hrvatskim jezikom na tlu BiH neodvojiva je sastavnica hrvatskog književno-povijesnog kruga i u tom je obuhvatu treba promišljati i proučavati, kao i stvaratelje te književnosti, od redovnika iz 14. stoljeća do suvremenih pisaca ...

                                               

Meronim

Meronimi leksemi su u semantičkome, odnosno značenjskome odnosu. Meronimija predstavlja odnos dviju riječi od kojih je prva dio neke cjeline, a druga ta cjelina.

                                               

Nekrotizmi

Nekrotizmi riječi su koje pripadaju leksiku nekog pisca, a nikad nisu postale dio aktivnoga leksika. Često su nekrotizmi nastali i zbog purističkih nastojanja.

                                               

Novotvorenice

novotvorenice nastale zbog izvanjezičnih čimbenika padobran, računalo, samoposluživanje, višestranačje, željeznica, neboder novotvorenice nastale zbog purističkih nastojanja, ali su prevladale posudenice televizija > dalekovidnica, telefon &gt ...

                                               

Oživljenice

Oživljenice su riječi koje su prešle u pasivni leksik djelovanjem izvanjezičnih čimbenika, ali se zbog raznih političkih promjena vraćaju u aktivan leksik. Često su bile zamjenjivane drugim riječima.

                                               

Paronim

Paronimi su leksemi sličnog zvučanja, izgovora ili pak pisanja, a različitog značenja. Paronimi mogu biti i srodne riječi. Odnos dvaju ili više takvih riječi naziva se paronimija.

                                               

Pendžeraši

Pendžeraši, u Slavoniji i Vojvodini, je naziv za obrtnike - staklare, koji su šetali ulicama noseći sa sobom staklarski git i staklarske ploče na ledima, te popravljali i/ili postavljali prozore za odredenu cijenu. U srpskom i hrvatskom jeziku po ...

                                               

Pluralis maiestatis

Pluralis maiestatis u slobodnom prijevodu na hrvatski jezik označava vladarsku množinu veličanstva kojom su se služili vladari. koji su, kada su govorili o sebi, to činili u prvom licu množine ličnom zamjenicom mi. Primjer ovakvog obraćanja mogao ...

                                               

Poetizmi

Poetizmi su riječi karakteristične za pjesnički funkcionalni stil hrvatskoga jezika. Izvan poezije pojavljuju se vrlo rijetko ili nikada. Najčešće se pojavlju u pjesmama. Ukratko, poetizmi su pjesničke riječi.

                                               

Posudenice

Posudenice su jedinice posudene iz stranoga jezika. Mogu biti tudice, usvojenice, prilagodenice ili strane riječi. Takoder možemo govoriti o fonološkim, leksičkim, morfološkim, semantičkim i sintaktičkim posudenicama.

                                               

Prevedenice

Prevedenice ili kalkovi riječi su koje su naslijedile i izraz i sadržaj od neke tude riječi. Prevedenice nastaju doslovnim prevodenjem tvorbenih sastavnica iz stranog uzorka.

                                               

Sinonim

Sinonimi su leksemi koji pripadaju istoj vrsti riječi, imaju različite izraze, a sadržaj im se potpuno ili djelomično podudara. Dva leksema čiji se sadržaj djelomično ili potpuno semantički podudara, nazivamo sinonimskim parom, a ako je leksema v ...

                                               

Toponim

Toponimi su podijeljeni na ove skupine: ekonimi ili ojkonimi Imena naseljenih mjesta: Rijeka, Split, Pula, Zagreb, Zadar, Požega, Begovo Razdolje. oronimi Imena gora i uzvisina: Učka, Biokovo, Velebit, Papuk, Dinara, Medvednica. hidronimi Imena v ...

                                               

Tudice

Tudice su riječi koje se nisu prilagodile hrvatskome jeziku barem jednom svojom značajkom. Prije je pojam tudice bio istovjetan pojmu posudenice, no danas postoji jasna razlika.

                                               

Zastarjelice

Zastarjelice su riječi koje se sve rjede rabe u aktivnome, suvremenome leksiku i pripadaju u leksik na prijelazu koji svaki tren može postati pasivnim. Zastarjelice treba razlikovati od arhaizama koji već jesu dio pasivnoga leksika te se aktivno ...

                                               

Zauzeto značenje

Izraz zauzeto značenje koristi se u Rječniku hrvatskoga jezika autora Vladimira Anića i u Hrvatskom enciklopedijskom rječniku. Označava slučaj toga da riječ gubi svoje općenito značenje u korist užeg. To se može dogoditi kada izvorno neutralna ri ...

                                               

Žargon

Žargon je jezična varijanta u kojoj se uz korištenje standardnog jezika koristi i terminologija specifična za neku struku ili dobnu skupinu. Takvi leksemi koji se koriste u žargonu nazivaju se žargonizmima.

                                               

Arabica

Arabica ili arebica oblik je arapskog pisma prilagoden fonetskom pravopisu, njome su se služili Bošnjaci od početka 16. do sredine 20. stoljeća. Danas se koristi u osobnoj korespondenciji.

                                               

Autogram

Autogram je vlastoručno pismo, rukopis, pa i sam potpis. Rukopisi znamenitih ličnosti imaju kulturnu i povijesnu, pa čak i novčanu vrijednost. Zato ljudi već nekoliko stoljeća sakupljaju takve autograme. Ima i posebnih prodavaonica i dražbi na ko ...

                                               

Beneventana

Beneventana je srednjovjekovno latinično pismo oblih i uglatih slova, u upotrebi od 8. do 14. stoljeća. Razvila se od rimskog kurziva u talijanskoj kneževini Beneventu, najvjerojatnije u samostanu Montecassinu, te se proširila u Dalmaciji, gdje s ...

                                               

Louis Braille

Louis Braille, francuski tvorac pisma za slijepe I sam slijep od svoje treće godine, i kasnije kao učitelj u Zavodu za slijepe u Parizu, upoznao je potrebe i mogućnosti slijepih osoba u obrazovanju pa je 1824. godine stvorio pismo za slijepe. Kas ...

                                               

Brailleevo pismo

Brailleevo pismo sistem je pisanja i čitanja namijenjen slijepim ili slabovidnim osobama, koji je 1824. godine osmislio Louis Braille. Svako slovo abecede, pravopisni znakovi, brojevi i ostala pravila pisanja i čitanja u Brailleevom su pismu osmi ...

                                               

Devanagari

Devanagari je abugida pismo koje se koristi zajedno sa drugim pismima, za pisanje nekoliko indijskih jezika, izmedu ostalog, sanskrta, hindija, maratija, sindija, biharskog, bhilija, marvarskog, konkani, bhojpuri, i jezika koji se govore u Nepalu ...

                                               

Egipatski hijeroglifi

Egipatski hijeroglifi predstavljaju pismo koje su rabili Drevni Egipćani, a koje je predstavljalo kombinaciju logografskih, abecedskih i ideografskih elemenata. Riječ hijeroglif dolazi od starogrčkog ἱερογλυφικά hieroglyphiká; pridjeva hijeroglif ...

                                               

Etruščansko pismo

Etruščansko pismo je izvedeno iz eubejske varijante grčkog pisma. Od Etruščana su pismo vjerojatno preuzeli Rimljani, što je dalo današnju latinicu. Za pisanje brojeva su postojali posebni simboli, nalik slovima.

                                               

Feničko pismo

Feničko pismo potječe iz trećeg tisućljeća pr. Kr. i počiva na sjeverno semitskom pismu. Ovo pismo su upotrebljavali Feničani i staro je najmanje 3500 godina. Mnogi narodi kao npr. Grci, Aramejci, Židovi, Arapi i drugi su na temelju feničkog pism ...

                                               

Gaelsko pismo

Pojam gaelsko pismo je prijevod irskog termina cló Gaelach i odnosi se na obitelj otočnih oblika pisama izumljenih za pisanje irskog jezika, koji se koristio u vremenu od 16. do 20.st. Ponekad se svi gaelski oblici pisama nazivaju keltskima ili u ...

                                               

Garaysko pismo

Garayska abeceda je abecedno pismo posebno sastavljeno za pisanje wolofskog jezika, jezika kojim govori stanovništvo u Senegalu i dijelovima Gambije i Mauretanije. Tradicijski se wolofski jezik pisao prilagodenom inačicom arapskog pisma zvanim wo ...

                                               

Gruzijska pisma

Gruzijska pisma su tri pisma, koje se koriste za pisanje gruzijskog jezika: asomtavruli, nushuri i mhedruli. Njihova slova su ekvivalentna, dijele iste nazive i abecedni red, a sva tri su jednodomna. Iako se koriste sva tri oblika, mhedruli se uz ...

                                               

Hangul

Hangul ili korejsko pismo je pismo, kojim se piše na Korejskom poluotoku u Sjevernoj i Južnoj Koreji. To je slovno pismo korejskoga jezika. Upotrebljava se sámo ili u kombinaciji sa znakovima kineskoga podrijetla koji služe za zapisivanje cijelih ...

                                               

Hijeroglifi

Hijeroglifi su ideografsko pismo čiji je dio naden uklesan u kamenu. Kroz povijest su postojali egipatski hijeroglifi i hijeroglifi starih Maya koji su se jedni od drugoga razlikovali, a zajedničko im je bilo da su rabili znakove za pisanje. Hije ...

                                               

Hiragana

Hiragana je japansko slogovno pismo, jedno od pisama korištenih u suvremenom japanskom jeziku. Ostala pisma koja se takoder koriste su kanji, katakana i latinica. Hiragana i katakana su t.zv. kana-sustavi, kod kojih znak predstavlja samoglasnike, ...

                                               

Insularno pismo

Insularno pismo je srednjovjekovni krasopisni sustav izmišljen u Irskoj. Proširio se na anglosasku Englesku i europski kontinent pod utjecajem irskog kršćanstva. Irski su misionari prenijeli krasopis na kontinentalnu Europu gdje su utemeljili sam ...

                                               

Kana (pismo)

Kana je zajednički naziv za japanska slogovna pisma hiragana i katakana, te za drevno pismo man’yōganu. Osim njih, japanski takoder koristi kanji i latinicu. Katakana se primjenjuje i za pisanje izoliranog jezika ainua. Znakovi korišteni u kani u ...

                                               

Kanji

Kanji su kineski znakovi korišteni u modernom japanskom jeziku zajedno sa hiraganom, katakanom, arapskim brojevima te povremeno latinicom. Japanska riječ kanji doslovno znači Han znakovi odnosno kineski znakovi i identična je terminu korištenom u ...

                                               

Kapitala

Kapitala, naziv za latinsko majuskulno pismo. Ime je dobila po naslovima poglavlja u kodeksima koji su bili pisani velikim slovima, tj. kapitalom, dok je tekst bio pisan minuskulom. Kapitala kojom su pisani natpisi na kamenim spomenicima naziva s ...

                                               

Katakana

Katakana je japansko slogovno pismo, jedno od pisama korištenih u suvremenom japanskom jeziku. Preostala pisma su hiragana, kanji te u sve većoj mjeri i prilagodena inačica latinice pod nazivom romaji. Ime katakana znači djelomična kana, dok rije ...

                                               

Kazačka abeceda

Kazačka abeceda se koristi za pisanje kazačkog jezika. Kazački jezik se koristi ovim pismima: Ćirilica se službeno rabi u Kazačkoj i Bajan-Ulegejskom aimaku Баян-Улэгейский аймак u Mongoliji. Rabe ga i Kazaci koji žive u Kirgistanu, Rusiji, Turkm ...

                                               

Kinesko pismo

Kinesko pismo je sustav znakova, koji se koriste za pisanje riječi u kineskom i japanskom jeziku, ponekad i u korejskom, a prije i u vijetnamskom jeziku. Broj znakova je oko 50 000, ali dovoljno je poznavati 3000-4000 znakova za komuniciranje, os ...

                                               

Klinopis

Klinasto pismo, Klinovo pismo ili klinopis je jedan od najranijih pisama. Stvorili su ga Sumerani u kasnom 4. tisućljeću pr. n. e., kao sustav piktograma. Vremenom, piktogrami su pojednostavljeni i postali apstraktnima. Klinovim pismom se pisalo ...

                                               

Krasopis

Kaligrafija ili krasopis umjetnost je lijepog pisanja rukom uz pomoć pera, kista, tinte ili nekog drugog pribora za pisanje. Osoba koja se bavi krasopisom zove se krasopisac ili kaligraf. Poznato je da je službeni matematički font kakav se korist ...

                                               

Laoško pismo

Laoško pismo je glavno pismo, koje se koristi za pisanje u laoškom jeziku i u drugih manjinskim jezicima u Laosu. Pismo je indoarijskoga podrijetla. Abeceda uključuje 27 suglasnika, 33 samoglasnika i 11 ostalih znakova. Prema članku LXXV Ustava N ...

                                               

Latinica

Latinica je naziv za pismo kojim su se služili stari Rimljani i pisma izvedena iz njega. Latinica postoji u nekoliko verzija, koje imaju izmedu 20-40 slova, koja mogu biti kurentna i verzalna. Velika slova se redovno koriste na početku rečenice i ...

                                               

Linear B

Linear B većim dijelom je slogovno pismo. Ne bilježi se opreka izmedu duljine i kraćine sloga. Osim znakova slogovne vrijednosti, za neke češće pojmove postoje i ideogrami koji predstavljaju čitave riječi. Postoje i simboli za brojevne jedinice. ...

                                               

Makedonska ćirilica

Makedonska ćirilica ili makedonska azbuka je službeno pismo u Makedoniji i jedino pismo u makedonskom. Suvremena makedonska azbukа se temelji na azbuci Krsta Misirkova i Vuka Karadžića. Naime, svi današnji makedonski glasovi su bili rabljeni u Mi ...

                                               

Manyōgana

Manyōgana, drevno pismo koje se služi kineskim znakovima za japanski i okinavski jezik. Prvi je znani sustav kane koji je razvijan kao sredstvo radi fonetskog predstavljanja japanskog jezika. Nadnevak najstarije uporabe ove vrste kane nije jasan. ...

                                               

Nepismenost

Nepismenost ili analfabetizam je nepoznavanje pisma, neupućenost u vještinu čitanja i pisanja. Kriterij po kojem se neka osoba svrstava u nepismeno stanovništvo različit je od države do države. Negdje se smatra da je nepismena ako ne zna čitati i ...