ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 256
                                               

Dalit

Daliti, ili "nedodirljivi", sloj društva koji je na najnižem nivou u indijskom sustavu kastâ. Kršćanski daliti danas čine 2.3 posto od 1.3 milijardi indijskoga, većinski hinduističkoga, stanovništva. Od toga daliti čine oko 60 posto indijske kršć ...

                                               

Daršana

Daršana je u hinduističkoj religiji videnje nekoga povoljnog božanstva, osobe ili predmeta. Doživljaj za rezultat ima blagoslov gledatelja. Rhatrayatras, u kojem se slike bogova nose neće biti u mogućnosti ući u hram da dobiju daršana božanstva. ...

                                               

Devi Mahatmya

Devi Mahatmya hinduistički je tekst koji opisuje žensko božanstvo kao vrhovno biće i stvoriteljicu svemira, a dio je teksta naziva Markandeya Purana, sastavljenog na sanskrtu 400 600. poslije nove ere. Druga imena teksta Devi Mahatmya su Durgā Sa ...

                                               

Devi Upanishad

Devi Upanishad hinduistički je spis sastavljen na sanskrtu. Tekst smatraju posebno svetim šaktisti, hinduisti koji smatraju Šakti vrhovnim bićem te je jedan od Upanišada. Premda nije poznato kada je tekst sastavljen, postoji pretpostavka da je to ...

                                               

Devi-Bhagavata Purana

Devi-Bhagavata Purana hinduistički je tekst od 318 poglavlja, posvećen velikoj Božici - Devi. Tekst se smatra posebno svetim u šaktizmu. Drugi vrlo važan tekst u šaktizmu zove se Devi Mahatmya. Oba teksta slave žensko božanstvo kao esenciju svemi ...

                                               

Devīsūktam (Chandipatha)

Za stariji hvalospjev posvećen Božici, pogledajte Devīsūkta. Devīsūktam naziv je za jedan od najpoznatijih hinduističkih hvalospjeva. Dio je teksta zvanog Devi Mahatmya, u kojem je proslavljena Devi - Božica, koja predstavlja stvarateljsku moć Vr ...

                                               

Holi

Holi ili Phagwah je popularni hinduistički proljetni festival očuvan u Indiji, još je poznat kao "Festival boja". U Zapadnom Bengalu je poznat kao Dolyatra ili Boshonto Utshob. Prvog dana pale se krijesovi označavajući goruću Holiku. Drugog dana, ...

                                               

Nisargadatta Maharaj

Sri Nisargadatta Maharaj roden je u Bombayu, u religioznoj hinduističkoj obitelji kao drugo od šestero djece. Odrastao je na selu u blizini Bombaya kamo je njegov otac Shivrampant preselio obitelj zbog epidemije kuge u gradu. Tijekom odrastanja M ...

                                               

Prakrti

Prakrti ključni je koncept u hinduizmu. Ta riječ se može prevesti jednostavno kao priroda, a označava "tijelo”, "tvar”, "sve što se može iskusiti” te predstavlja suprotnost Purushi. Koncept Prakrti potječe iz doba Veda te je o njemu raspravljao Y ...

                                               

Rgveda

Rgveda je zbirka himni na Vedskome sanskrtu koja se smatra jednim od četiri najsvjetija vjerska teksta hindusa, poznatih kao Vede. Takoder se smatra jednom od najstarijih zbirki ideja u povijesti čovječanstva. Zemljopisne i narodnosne reference u ...

                                               

Sang Hyang Tunggal

Sang Hyang Tunggal, božanstvo nekih naroda Indonezije, sin je Sanghyang Weninga i otac Bhatara Gurua koji je vladao kraljevstvom Sura-Laja. Bhatara dolazi od bhatri =zaštitnik. Za pleme Badui Sang Hyang Tunggal je vrhovno biće. Kod Balijaca, u ba ...

                                               

Islam

Islam ili muhamedanstvo, monoteistička svjetska religija utemeljena je u Arabiji u VII. stoljeću. Utemeljio ju je Muhammed, a njezini sljedbenici nazivaju se muslimani. Pripada tipu objavljene i pravne religije. Islam znači religiju, stav predano ...

                                               

99 Alahovih imena

99 Alahovih imena su sveta Božja imena u islamu, odnosno Njegovi atributi. Ovim imenima je Bog nazvan u Kuranu, hadisu i islamskoj vjerskoj literaturi, te njima muslimani zazivaju Alaha u svojim molitvama. Muslimani vjeruju da je Bog Sam Sebi nad ...

                                               

Abdest

Abdest je obredno vjersko pranje i čišćenje odredenih dijelova tijela vodom u islamu koje vjernici izvršavaju kako bi postigli tjelesno-duhovnu čistoću potrebnu za obavljanje namaza i drugih bogoštovnih djela. Abdest se još naziva i "djelimičnim ...

                                               

Ajša

Ajša bila je jedna od Muhamedovih žena. U islamskim djelima, njezinu imenu dodaje se prefiks "mater vjernika", kako se opisuju Muhamedove žene u Kuranu. Zbog kontradiktornih podataka u tradicionalnim hadisima točna dob Ajše prilikom udaje za Muha ...

                                               

Akšam namaz

Akšam-namaz, je jedan od 5 dnevnih namaza u islamu koji se sastoji iz 5 rekata - 3 rekata farza i 2 rekata sunneta. Za razliku od drugih namaza, u akšam-namazu se farz klanja prije sunneta. U 5 dnevnih namaza akšam je 2. najkraći poslije sabah na ...

                                               

Alah

Alah je arapski naziv za Boga. Riječ koriste i arapski kršćani i židovi. Vjerovanje u Njega predstavlja prvu temeljnu istinu islama, a ono takoder spada u gajb, vjerovanje u neznano. To znači da vjernicima njegov lik nije poznat, a njegovo biće j ...

                                               

Ali

Ali, punim imenom Ali bin Abi Talib,‎ je kod sunita poznat kao četvrti od četiri pravedna kalifa. Šijiti ga drže prvim imamom i prvim pravim kalifom. Ali je bio Muhamedov rodak, a kasnije je oženio Muhamedovu kćer Fatimu. Ali je drugi muškarac ko ...

                                               

Alija ibn Ebu-Talib

Ali ibn Ebu-Talib je četvrti pravedni kalif. Oba roditelja mu potječu iz plemena Hašim. Bio je stričević i zet proroka Muhameda. Od svih ashaba on mu je bio najbliži rodak. Njegova obitelj je napajala vodom hadžije u danima hadža. Jedan je od des ...

                                               

Ashabi

Ashabi u islamskoj terminologiji označava prijatelje poslanika Muhameda. Muslimani svaku osobu koja je vidjela poslanika Muhameda, poznavala Ga i vjerovala u Njegova učenja, da je umrla kao musliman, smatraju ashabom. Popis takvih osoba veoma je ...

                                               

Ašura

Ašura ili Dan Ašure je deseti dan islamskog mjeseca Muharrema, jednog od četiri mjeseca koji su poštovani u Kurani kerimu. Ašure je najdragocjeniji dan u tom mjesecu. Prema islamskom vjerovanju, na taj dan je Mojsije s Izraelcima prošao kroz Crve ...

                                               

Azrael u islamu

Melek smrti u islamu je duhovno biće koje se može definirati kao "ministar smrti". Trenutak prije svoga rodenja svaki čovjek dobije meleka koji će mu uzeti dušu u smrtnom času. Melek smrti samo prima liste ljudi koji trebaju umrijeti toga dana, t ...

                                               

Sulejman Bugari

Sulejman Bugari bosanskohercegovački imam i hafiz albanskog porijekla. Bugari je roden u Orahovcu kod Prizrena. Srednju školu, medresu, završio je u Sarajevu. Potom je pohadao Teološki fakultet u Sarajevu, na trećoj godini nastavio je obrazovanje ...

                                               

Dawa

Dawa je pojam iz propagiranja islama. Označava misionarsko djelovanje. Podrazumijeva prenošenje poruke islama nemuslimanima i indiferentnim muslimanima, koji ne prakticiraju islam. Kod muslimana je cilj iznova poučavati i motivirati da bi postali ...

                                               

Dar al-Harb

Dar al-Harb, prema islamskoj podjeli svijeta, naziv za zemlje u koje islam treba biti prenesen. Ostale zemlje su Dar al-Islam i Dar al-Kufr. Prema islamističkim konceptima koje je protumačio jezikoslovac Kamel Abderrahmani, iznimno angažiran u ra ...

                                               

Dar al-Kufr

Dar al-Kufr, prema islamskoj podjeli svijeta, naziv za zemlje u kojima je nekada vladao šerijat, i koji "tamo treba vratiti". Ostale zemlje su Dar al-Islam i Dar al-Harb. Prema islamističkim konceptima koje je protumačio jezikoslovac Kamel Abderr ...

                                               

Desetorica Poslanikovih ashaba

Desetorica Poslanikovih ashaba ili Desetorica ashaba kojima je za života obećan džennet naziv je za ashabe, prijatelje proroka Muhameda, koji su bili primjer pokornosti, povinovanja i predanosti Alahu, da im je prorok još za života obećao džennet ...

                                               

Dženaza-namaz

Dženaza je muslimanski vjerski obred gdje se vrši sahrana jedne ili više osoba. Sastoji se od "dženaza-namaza" i samog ukopa. Dženaza-namaz klanja se samo stojeći, za razliku od ostalih molitvi. Predvodi je imam, koji stoji ispred džemata okrenut ...

                                               

Džennet

Džennet, je islamski naziv za raj, što bi značilo u doslovnom prijevodu "vrt". Vizija dženneta malo se razlikuje od vizije raja u kršćanstvu i judaizmu, kao naprimjer: Kršćani i muslimani imaju različita videnja razloga ulaska u Raj. Kršćani vjer ...

                                               

Džibril

Džibril je islamski naziv koji odgovara malahu Gavrielu u židovstvu i andelu Gabrijelu u kršćanstvu. Prema vjerovanju muslimana, Džibril je prenio Kuran Muhamedu Smatra ga se najistaknutijim melekom. Njegov je prvotni zadatak prenositi Božje poru ...

                                               

Ebu-Bekr

Ebu-Bekr, punim imenom Abdullah ibn Ebi Kuhafeh je bio jedan od prvih muslimana. Prorok Muhamed ga je prozvao Es-Siddik, što znači iskreni. Moderna povijest ga pamti uglavnom po tome što je bio prvi kalif. Jedan je od desetorice poslanikovih asha ...

                                               

Eva

Eva je, prema biblijskoj legendi, žena prvog čovjeka Adama, načinjena od njegova rebra, pramajka čovječanstva. Živjela je s Adamom u zemaljskom raju, Edenu, odakle je oboje istjerano zbog istočnoga grijeha. Spominje se u židovstvu, kršćanstvu i i ...

                                               

Ezan

Ezan je u islamu poziv na molitvu, namaz, koji se oglašava pet puta dnevno s minareta džamije. Upućuje ga mujezin na arapskom jeziku. Ezan se izgovara lagano i s odmorima. Nakon što se izvjesnim riječima najavilo svijetu da je nastupio odredeni n ...

                                               

Farz

Farz, fars ili fard, dužnost i stroga vjerska obveza u islamu. Farz je nešto što je muslimanskom vjerniku "nužno i potrebno do te mjere kao što mu je potrebna hrana, piće i zrak". Farz je činjenje odredenih djela i usvajanje znanja o istim. Farz ...

                                               

Hadis

Hadis u arapskom jeziku znači vijest i govor uopće. Termin hadis je imenica u značenju izvedena iz infinitiva druge vrste glagola. Tim terminom se označava svaki govor, priopćavanje, novost, obavijest, pričanje, prenošenje, izvještavanje itd. U h ...

                                               

Hafiz Kurana

Hafiz je pojma koji muslimani koriste za mušku osobu koja napamet zna čitav Kuran. Hafiz ženskog spola se naziva hafiza. Pri tome hafiz mora biti u stanju da na arapskom jeziku, na kojem je Kuran i objavljen, uči Kuranske sure, pri tome obraćajuć ...

                                               

Hanikah

Hanikah je derviški samostan s internatom za derviše gdje se vrše vjerska predavanja. Korijeni su u Horasanu u Iranu u 11. stoljeću. Prvotno jednostavna ustanova i grupacija derviša. Razvija se kao sufijski hostel u kojem su se derviši i teoretsk ...

                                               

Hawd

Hawd je u islamskoj mitologiji izvor Proroka Muhameda koji će se pojaviti na Sudnjem danu. Izvor ima za cilj napojiti sve žedne istinske Muhamedove sljedbenike. Naime, prema Muhamedu, svi ljudi će nakon proživljenja, a prije sudenja i vaganja dje ...

                                               

Hifz

Hifz je proces pamćenja teksta iz Kurana, cijelog ili djelimice. U prijevodu hifz ima značenja: čuvanje, zaštita, pamćenje, memoriranje, zadržavanje, obustavljanje, konzerviranje, oprez, pridržavanje, očuvanje, održanje. Prema islamskom učenju, l ...

                                               

Ibadi

Ibadi je ogranak Islama odvojen od Šiitskog i Sunitskog učenja s kojima čini tri ogranka islamskog učenja. Dominantan je u Omanu. Pripadnici se nazivaju Ibadijama. Pripadnika ovog učenja ima i u Alžiru kao i u Libiji. Vjeruje se da je jedna od na ...

                                               

Ibrahim (sin Muhamedov)

Ibrahim ibn Muhammad je bio sin islamskog proroka Muhameda i njegove supruge Marije Kibtije, koptskoegipatske ropkinje, koja je prihvatila islam. Roden je u posljednjem mjesecu 8. godine Hidžre, a ime je dobio po Ibrahimu, zajedničkom pretku Arap ...

                                               

Ikamet

Ikamet u islamu znači uspostavljanje namaza. Ikamet se uči brže od ezana i bez zastoja. Muškarcima je ikamet sunneti muekkede kao i ezan pred klanjanje farza, pa čak i ako klanjaju sami, u redovnom vremenu ili naknadno, kod kuće ili na putu. Žena ...

                                               

Iman (islam)

Iman, u islamskoj teologiji označava islamsku vjeroispovijest. Označava kultrno štovanje i vjerovanje u jednog Boga, objašnjavanje svijeta tom vjerom, islamsku vjeru, zakon, Islam kao takav. Pod imanom može se misliti i na cjelokupnu vjeru. Pripa ...

                                               

Imanski šarti

Imanski šarti su osnove islamske vjere. Musliman je onaj tko prakticira 5 stupova islama i vjeruje u osnove vjere. Iman - islamsko vjerovanje sastoji se od šest temeljnih istina ili šarta. Osnove su: Vjerovanje u Alahove poslanike Vjerovanje u Bo ...

                                               

Islam u Hrvata

Islam u Hrvata danas je vrlo rijetka pojava. Po popisu stanovništva 2011. u Hrvatskoj živi 62.977 muslimana, od čega ih se 9.647 izjašnjava Hrvatima. Većina potomaka ljudi iz Hrvatske, BiH, Srbije i Crne Gore koji su tijekom turske okupacije preš ...

                                               

Islamsko zlatno doba

Zlatno doba islama je izraz za razdoblje povijesti islamskog svijeta koji otprilike odgovara srednjom vijeku u europskoj povijesti, a koga je karakterizirao intenzivan razvoj kulture i znanosti, odnosno brojna tehnološka i druga civilizacijska do ...

                                               

Istigfar

Istigfar, u islamu je traženje od Alaha oprosta za grijehe. U islamskoj vjeri istigfar je učinkovit lijek za grijehe, neimaštinu, sušu, razne bolesti i zdravstvene probleme. Alahov Poslanik je zapovijedio u svim pridogama izgovarati Estagfirullah ...

                                               

Jasin

Jasin je 36. sura iz Kurana. i cijela je mekanska. Ima 83 ajeta. Kod muslimana danas uglavnom se ova sura stavlja u svezu sa smrti, pa je čest slučaj da obitelj čita jasin članu obitelji koji je na samrti, nadajući se da će to biti od koristi čla ...

                                               

Kuran

Kuran ili Kuran ; takoder zvan Al Qurān Al Karīm; ili izvedeni nazivi Quran, Koran, te rijetko Al-coran) je sveta knjiga islama. Muslimani vjeruju da je Kuran objava Božjih riječi i kulminacija Božje objave čovječanstvu, preko Božjeg poslanika Mu ...

                                               

Magfiret

Magfiret, u islamu pomilovanje za već počinjene grijehe. Precizni prijevod s arapskog je oprost ili razrješenje od grijeha. Mjesec ramazan podijeljen je na tri trećine. Druga je Alahov oprost مغفرة. Drugi harf u riječi رمضان harf م je simbol Alah ...