ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 239
                                               

Magnetska deklinacija

Magnetska deklinacija je kut izmedu magnetskog i zemljopisnog meridijana. Krivulje koje spajaju mjesta s istom magnetskom deklinacijom nazivaju se izogone a s deklinacijom 0° agone. Pravilne promjene deklinacije u tijeku vremena zovu se dnevne i ...

                                               

Magnetska inklinacija

Magnetska inklinacija je kut što ga slobodno obješena magnetna igla zatvara s vodoravnom ravninom. Inklinacija je pozitivna kada je sjeverni kraj magnetne igle priklonjen pod obzor, inače je negativna. Linije koje na zemljopisnoj karti spajaju mj ...

                                               

Paleomagnetizam

Paleomagnetizam ili remanentni magnetizam je prirodni zaostali magnetizam sačuvan u stijenama, u mineralima koji sadrže željezo, nastalima u geološkoj prošlosti tijekom hladenja i kristalizacije iz lave ili tijekom prekristalizacije, pri čem je n ...

                                               

Seizmika

Seizmika je skup geofizičkih metoda koje se temelje na snimanju mehaničkim putem umjetno izazvanih potresnih valova nakon njihovog povratka iz podzemlja radi istraživanja geološke grade Zemlje, ali i drugih nebeskih tijela. Svojstva tako snimljen ...

                                               

Zemljino magnetsko polje

Zemljino magnetsko polje ili geomagnetsko polje je magnetsko polje koje se prostire od Zemljine unutrašnjosti do mjesta na kojem nailazi na sunčev vjetar, tok nabijenih čestica koji izbija sa Sunca. Njegova magnituda na Zemljinoj površini iznosi ...

                                               

Dvolom

Dvolom je pojava pri kojoj se zraka svjetlosti prolazeći kroz anizotropno sredstvo lomi i razdvaja u dvije medusobno okomite linearno polarizirane zrake; nastaje zbog toga što je brzina širenja svjetlosti u anizotropnim tijelima različita u razni ...

                                               

Piroforni metali

Piroforni metali, metalni prašci s vrlo malim česticama i vrlo velikom specifičnom površinom, zbog čega su kemijski izrazito aktivni pa u doticaju sa zrakom na sobnoj temperaturi ili blago povišenoj temperaturi oksidiraju i sami se zapale. Takvi ...

                                               

Pleokroizam

Pleokroizam je optički fenomen koji nastaje prilikom dvoloma svjetlosti na obojenim kristalima ili draguljima, kada se svjetlost odbija u dva smjera koja su medusobno polarizirana pod kutom od 90°. Kako se razdvojena svjetlost kreće različitim sm ...

                                               

Polimorf

Polimorfi u mineralogiji podrazumijevaju minerale koji dijele istu kemijsku formulu, ali imaju različitu kristalnu strukturu. Iako im je kemijski sastav isti, svaka od tih polimorfnih supstancija kristalizira u drugoj kristalnoj klasi i pokazuje ...

                                               

Polimorfizam (mineralogija)

Polimorfija je sposobnost supstancije da kristalizira u više od jedne kristalne strukture. Npr. titanijev dioksid ima tri kristalne strukture: rutil, anatas i brukit. Ove tri strukture imaju isti kemijski sastav, ali različitu strukturu. Polimorf ...

                                               

Pseudokalavost

Pseudokalavost ili lučenje je pucanje kristala duž gustih ravnina paralelnih strukturnim "slabostima" ili defektima na kristalu. Defekti kristala mogu biti pukotine mikroskopskih dimenzija nastale naprezanjem u strukturi kristala zbog naglog hlad ...

                                               

Sjaj

Sjaj nekog materijala odražava se u načinu na koji svjetlost djeluje na njegovu površinu. U mineralogiji sjaj može biti važno svojstvo u identifikaciji minerala, pa tako imamo: staklast sjaj - sjaj slomljenog stakla, nrp. kvarc polumetalni sjaj - ...

                                               

Diskordancija

Diskordancija je površina izmedu stijena koja predstavlja nedostatak većeg iznosa vremena, što upućuje na činjenicu da taloženje sedimenta nije bilo kontinuirano. Općenito, stariji slojevi bili su izloženi eroziji neko vrijeme prije taloženja mla ...

                                               

Stratigrafska geologija

Stratigrafska geologija daje prikaz glavnih stupnjeva razvitka Zemlje kao cjeline, od njezina postanka kao samostalnog svemirskog tijela do danas. Uže shvaćena stratigrafija bavi se razvrstavanjem stijena litosfere prema redosljedu njihova postan ...

                                               

Sedimentologija

Sedimentologija je geološka disciplina koja obuhvaća praćenje, modeliranje i opisivanje različitih sedimentacijskih procesa i njihovih sedimenata na zemljinoj površini i u dubini. Ti su sedimetni istaloženi u proteklim geološkim razdobljima, kao ...

                                               

Sloj

Sloj, u geologiji, je konsolidirana, očvrsnuta taložina omedena dvjema uglavnom ravnim i medusobno paralelnim plohama, to jest donjom i gornjom slojnom plohom. Slojne plohe prvenstveno su posljedica kompakcijskih procesa kojima su taložine bile d ...

                                               

Antiklinala

Antiklinala u geologiji je dio strukturnog oblika bore, odnosno predstavlja pozitivnu strukturu u Zemljinoj kori, koja u jezgru ima najstarije slojeve. Osim kada je bora prevrnuta, antiklinala predstavlja pozitivnu strukturu, konveksnu na više, p ...

                                               

Pukotina (geologija)

Pukotina je mehanički diskontinuitet stijenske mase, planarna deformacijska struktura u stijeni, koja nastaje kao rezultat loma. Od rasjeda se razlikuju po tome što se smatra da se po pukotinama nije kretala stijenska masa. Prema načinu postanka, ...

                                               

Rasjed

Rasjed je strukturna jedinica litosfere nastala izdizanjem, spuštanjem ili uzdužnim pomicanjem njezinih susjednih dijelova duž pukotina. Ploha koja dijeli pomaknute stijenske blokove naziva se rasjednom plohom. Rasjed se vrlo rijetko sastoji od j ...

                                               

Stršenjak

Stršenjak je vrsta geološke formacije. Ljuskava je i stubasta struktura. U fizičkom zemljopisu i geologiji ovim nazivamo oblik koji nastaje sustavom normalnih rasjeda. Razlog zbog kojih nastaje jest spuštanje blokova. Pri tom spuštanju središnji ...

                                               

Afričko kontinentalno područje slobodne trgovine

Afričko kontinentalno područje slobodne trgovine, je područje slobodne trgovine osnovano 2018. godine, a trgovina je započela 1. siječnja 2021. Stvoreno je Afričkim kontinentalnim sporazumom o slobodnoj trgovini izmedu 54 od 55 država Afričke uni ...

                                               

Katoličanstvo u Africi

Katoličanstvo u Africi je jedna od kršćanskih denominacija na afričkom kontinentu. U Africi je kršćanstvo prisutno od biblijskih vremena. Katolička Crkva nazočna je u državama gdje su nekad bile europske kolonije katoličkih država te gdje je razv ...

                                               

Sredozemlje

Sredozemlje) zemljopisno je područje niza država koje graniče uz Sredozemno more na tri kontinenta: Europa, Azija i Afrika. U antičko doba bio središte europske civilizacije. Najstarije civilizacije na obali Sredozemnog mora bila je egipatska i z ...

                                               

Velika afrička petorica

Velika afrička petorica naziv je za pet velikih afričkih životinja. To su lav, afrički slon, afrički bivol, leopard i crni nosorog. Pojam potječe iz lovstva i odnosi se na pet afričkih životinja, koje je najteže uloviti lovom pješice. Izabrani su ...

                                               

Amundsenovo more

Amundsenovo more je rubno more Južnog oceana uz obalu Zemlje Marie Byrd na zapadnoj Antarktiku, nalazi se izmedu Rta leteće ribe na istoku i Rta Dart na ptoku Siple na zapadu. Rt Leteće riba označava granicu izmedu mora Amundsen i Bellingshauseno ...

                                               

Antarktička cirkumpolarna struja

Antarktička cirkumpolarna struja je hladna morska struja na južnoj polutki. Povezuje Atlantski, Indijski i Tihi ocean, što ju čini najvažnijim elementom globalne termohalinske cirkulacije. Struji južno od vrlo prostranih suptropskih kruženja. Nas ...

                                               

Britanski Antarktički teritorij

Britanski Antarktički teritorij je prekomorski teritorij Ujedinjenog Kraljevstva na području Antarktike. Teritorij je osnovan 3. ožujka 1962., iako je UK imalo suverenitet na tom dijelu Antartika od 1908. Prije 1962., teritorij je bila dio Falkla ...

                                               

Istraživačka baza Artigas

Istraživačka baza Artigas je druga urugvajska znanstveno istraživačka postaja na Antarktiku. Jedna je od 68 baza koje se nalaze na Antarktiku. Baza radi tijekom cijele godine; u ljetnim mjesecima broj zaposlenih je do 60 osoba, a zimi najmanje 9 ...

                                               

Ledeni greben Larsen

Ledeni greben Larsen, je granični ledeni greben u sjeverozapadnom dijelu Weddellovog mora i Antartike. Ime je dobilo po kapetanu Larsenu, koji je lovio kitove i doplovio u to područje 1893. godine. Podijeljen je u tri dijela: Larsen A najmanji na ...

                                               

Rossov otok

Rossov otok je otok kojeg su stvorili četiri vulkana u Rossovom moru pokraj obale Antartike, točnije pokraj obale Viktorijine zemlje. Otok ima površinu od 2 460 km² i samo mali dio otoka nije prekriven snijegom i ledom. Sir James Clark Ross otkri ...

                                               

Urugvajska Antarktika

Urugvajska Antarktika je naziv koji je prvi upotrijebio profesor Julio César Musso, a odnosi se na području Antarktike za koje se smatra da treba pripadati Orijentalnoj Republici Urugvaj. Dana 8. svibnja 1985. godine, tadašnji senator Luis Albert ...

                                               

Viktorijina zemlja

Viktorijina zemlja je dio Antarktike izmedu Rossovog mora, Južnog oceana i francuskog sektora na Antarktiku tj. izmede 142° i 170° IGD i 78° JGŠ. U obalskom dijelu planinski lanci su dugi više od 2000 m, gradeni su od granita i škrinjaca, sa najv ...

                                               

Vostok (jezero)

Vostok je najveće od dosad identificiranih 150 jezera ispod ledene kape Antarktika. Nalazi se na dubini od 3.700 do 4.100 metara ispod površine leda, ispod ruske polarne istraživačke stanice Vostok. Jezero Vostok je slatkovodno. Temperatura vode ...

                                               

Mikronezijski narodi

Mikronezijci, slupni naziv za dvadesetak malenih naroda nastanjenih i Mikroneziji, Sjevernim Marijanskim Otocima, Maršalovim Otocima, Palau, Nauru i Kiribatima. Mikronezijci se na područje koje danas nastavaju doseljavaju prema nekim procjenama p ...

                                               

Polinezijski narodi

Polinezijski narodi, zbirno ime za mnogobrojne malene narode i plemena nastanjenih, uz neke iznimke, na Polinezijskim otocima, Oceanija. Polinezijci svojom svjetlom puti razlikuju od svih ostalih stanovnika Oceanije, Melanezijaca i Mikronezijaca. ...

                                               

Povijest Mikronezije

Podrobniji članak o temi: Austronezijska ekspanzija Sjeverni Marijani prvi su mikronezijski otoci koji su došli pod austronezijsku vlast. Naselili su ih pomorci koji su oko 1500. pr. Kr. doplovili s Filipina. Oko 1300. pr. Kr. Austronezijci dolaz ...

                                               

Povijest Oceanije

Oceanija je naziv za nekoliko grupa otoka koji se nalaze u Tihom oceanu. U ovom članku dotaknut ćemo se povijesti svih triju grupa otoka: Mikronezije, Melanezije i Polinezije.

                                               

Orijent

Orijent je izraz koji dolazi od latinske riječi oriens koja znači istok, a koristi se za opisivanje Istočnog svijeta, odnosno kultura i zemalja azijskog kontinenta. Pod time se može podrazumijevati Bliski Istok ili Daleki Istok, odnosno Azija u c ...

                                               

Plodni polumjesec

Plodni polumjesec je područje u jugozapadnoj Aziji i sjevernoj Africi i sastoji se od plodnih podregija Mezopotamije i Levanta. Kroz ovu regije protječu četiri velike rijeke: Nil, Jordan, Eufrat i Tigris. S južne strane je omeden Sirijskom pustin ...

                                               

Prednja Azija

Nazivom Prednja Azija obuhvaća se jugozapadni dio Azije a granice su joj na zapadu Sredozemno more i Crveno more, na sjeveru Crno more, Kavkaz i Kaspijsko jezero, na istoku Ind i rubno planinsko područje Irana, na jugu Indijski ocean. Prednja Azi ...

                                               

Srednji istok

Srednji istok je povijesna i kulturna subregija Afroeuroazije koja tradicionalno obuhvaća zemlje ili regije u jugozapadnoj Aziji zajedno s Egiptom. U ostalim okvirima regija može obuhvaćati ostale dijelove sjeverne Afrike i/ili srednje Azije. Pak ...

                                               

Europljani

Europljani je izraz kojim se označavaju stanovnici europskog kontinenta, ali i njezini izvorni stanovnici, narodi koji na području Europe obitavaju veći ili gotovo cijeli dio svoje povijesti. Izraz Europljani na području Istočne Afrike i Azije oz ...

                                               

Europska mreža medunarodnih pravaca

Europska mreža medunarodnih pravaca je mreža cesta i autocesta u Europi, označenih standardiziranim oznakama koje počinju prefiksom E. Većina takvih puteva se prostire u više država. Ceste koje se nalaze u Europskoj mreži medunarodnih puteva su u ...

                                               

Medunarodna Paneuropska unija

Medunarodna Paneuropska unija, takoder i Paneuropski pokret, najstariji je pokret za ujedinjenjem Europe koji je 1922. godine pokrenuo grof Richard von Coudenhove-Kalergi. On je analizirao prilike u svjetskoj politici nakon Prvoga svjetskog rata ...

                                               

Nordijska regija

Nordijska regija - grupa zemalja na sjeveru Europe, sastoji se od: Švedske Finske Norveške Danske Islanda kao i od 3 autonomne pokrajine u okviru ovih država: Ålandski otoci, Finska i Grenland, Danska Farski otoci, Danska U nordijskoj regiji, čij ...

                                               

Parlamentarij

Parlamentarij je centar za posjetitelje Europskog parlamenta. Smješten je u središtu kompleksa Espace Leopold u Bruxellesu. Službeno ga je otvorio 14. listopada 2011. predsjednik Europskog parlamenta Jerzyj Buzek. Sastoji se od stalne izložbe sa ...

                                               

Protueuropejstvo

Protueuropejstvo, antieuropeizam i europfobija su izrazi koji označavaju mržnju, strah, antipatiju ili nesklonosti prema Europi, europskoj kulturi ili Europljanima, dok se na antipatija prema Europskoj Uniji naziva euroskepticizam i vezana je uz ...

                                               

Sealand

Sealand je mikronacija. Sealand polaže pravo na Roughs Tower, vojnu platformu iz 2. svjetskog rata, u Sjevernom moru, 10 km od obale Velike Britanije, na koordinatama 51°53′40, N°1′28. Na platformi površine 550 m² živi do svoje smrti Paddy Roy Ba ...

                                               

Slobodno zidarstvo u Europi

Slobodno zidarstvo u Europi je pristuno u gotovo svim njenim državama. U svakoj europskoj državi je pristuna po jedna regularna velika loža priznata od Ujedinjene Velike Lože Engleske, dok je više od jedne velike lože kontinentalnog ustroja prisu ...

                                               

Srednjoistočna Europa

Srednjoistočna Europa je pojam koji se odnosi na istočni dio područja srednje Europe. Srednjozapadna Europa: Njemačka Austrija, Švicarska i Lihtenštajn Srednjoistočna Europa: Poljska Češka Republika, Slovačka, Madarska, Hrvatska, Slovenija.