ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 233
                                               

Sublimacija

Sublimacija, u fizici, je izravan prijelaz čvrste tvari u plin, bez prethodnoga prijelaza u tekućinu. Zbiva se pri temperaturama i tlakovima nižima od trojne točke na faznom dijagramu. Ovisi o vrsti kemijske tvari. Za neku tvar, pri stalnoj tempe ...

                                               

Termoakustika

Termoakustika je polje studije koja kombinira toplinu i zvuk. Termoakustični uredaj koristi Jednadžbu stanja idealnog plina i Prvi zakon termodinamike kako bi transformirao toplinu u zvučne valove ili koristi oscilacije zvuka da bi prenosio topli ...

                                               

Termodinamička faza

Termodinamička faza ili faza tvari je u termodinamici skup stanja makroskopskog termodinamičkog sustava s homogenim kemijskim sastavom i fizičkim svojstvima. Faza tvari je homogeni dio heterogenog sustava koji je od drugih dijelova toga sustava o ...

                                               

Termodinamički proces

Termodinamički proces je proces promjene stanja nekog termodinamičkog sustava opisan s pomoću makroskopskih veličina, na primjer adijabatski proces, izoprocesi. Termodinamički se reverzibilni proces povratni proces zbiva kada termodinamički susta ...

                                               

Termodinamički sustav

Termodinamički sustav je fizikalni sustav u kojem nastaju medusobne pretvorbe topline i drugih oblika energije, te time izazvane promjene ovisne o promjenama temperature. Teorijski se razlikuju: izolirani termodinamički sustav, u kojem zatvorena ...

                                               

Toplinski stroj

Toplinski stroj, u termodinamici, je stroj koji vrši pretvorbu topline u mehanički rad. To postiže spuštanjem visoke temperature radne tvari na nižu. Izvor topline proizvodi toplinsku energiju pomoću koje radna tvar postiže visoku temperaturu. Ra ...

                                               

Toplinsko istezanje

Toplinsko istezanje, toplinsko rastezanje ili toplinska dilatacija je svojstvo kemijske tvari da mijenja obujam u ovisnosti o temperaturi. Kada se materija grije, čestice se počinju kretati s medusobno većim prosječnim razmakom izmedu njih. Mater ...

                                               

Zrakovod

Zrakovod, je kanal, ili prolaz korišten u sustavu grijanja, ventilacije i pripreme zraka), za dovodenje ili odvodenje zraka. Tražene vrste zraka uključuju, npr. svježi zrak, iskorišteni zrak, i otpadni zrak. Zrakovod obično dovodi i ventilacijski ...

                                               

Aditivno miješanje boja

Aditivno miješanje boja je stvaranje osjeta nove boje u oku na temelju zbrajanja dviju ili više svjetlosti različitih valnih duljina. Postoje tri primarne boje: crvena, zelena i plava, kombiniranjem kojih se u oku stvara dojam svih ostalih boja. ...

                                               

Antrakinonska bojila

Antrakinonska bojila, na primjer alizarin, su bojila koja se dobivaju na osnovu antrakinona. Antrakinon je blijedožuta kristalna tvar netopljiva u vodi, slabo topljiva u alkoholu, eteru i acetonu. Dobiva se oksidacijom antracena s pomoću natrijev ...

                                               

CIE 1931 prostor boja

CIE 1931 prostor boja je prostor boja koji je definirala medunarodna udruga CIE 1931. godine. U studiji o percepciji boja, medu prvim matematičkim definiranim prostorima boja, koji je kreirala CIE 1931., bio je CIE XYZ prostor boja. CIE XYZ prost ...

                                               

Direktna bojila

Direktna bojila ili supstantivna bojila fizikalno se vežu izravno na celulozno vlakno. Direktna bojila koriste neutralne ili slabo lužnate sredine blizu ili na točki vrelišta otopine natrijevog klorida ili natrijevog sulfata. Koriste se za bojanj ...

                                               

Disperzijska bojila

Disperzijska bojila su u obliku vodenih disperzija, iz kojih čestice bojila prelaze u omekšana sintetska vlakna i u njima tvore čvrste otopine. Disperzna bojila se melju u prah u nazočnosti tvari koja pomaže disperziju, te skladište kao pasta, sp ...

                                               

Egipatska plava

Egipatska plava boja, poznata i kao kalcijev bakreni silikat, CaCuSi 4 O 10 ili CaOCuO 4, kalcijev bakreni tetrasilikat ili kuprorivait, pigment je koji se u drevnom Egiptu koristio tisućama godina. Smatra se prvim sintetičkim pigmentom. Antički ...

                                               

Eozin

Eozin je sjajnocrveno ksantensko bojilo, prvi put pripravljeno 1874. Eozin je kalijeva ili natrijeva sol tetrabromfluoresceina koji se dobiva adiranjem broma na fluorescein suspendiran u alkoholu. Mnogo se upotrebljavao u tekstilnoj industriji za ...

                                               

Glazura

Glazura ili pocaklina je tanak staklast sloj kojim se prekrivaju keramički proizvodi radi povećanja otpornosti i nepropusnosti za vodu te postizanja ljepšeg izgleda. Predmeti od tvrdog porculana uronjavaju se nakon prvog pečenja u vodenu suspenzi ...

                                               

Hematoksilin-eozin bojilo

Hematoksilin-eozin bojilo ili HE bojilo je najčešće primjenjivana metoda bojenja u histologiji. Hematoksilin je bazično bojilo koja daje plavoljubičasto obojenje kiselim komponentama stanice, dok je eozin kiselo bojilo koja daje crveno-ružičasto ...

                                               

Indeks boje

Indeks boje medunarodni je sustav kodiranja organskih pigmenata, u kojem se navodi ime skupine, tip i broj boje, kemijski sastav, komercijalno ili trgovačko ime. Služi za jednoznačnu klasifikaciju i identifikaciju pigmenata, a sadrži više od 700 ...

                                               

Indigosoli

Indigosoli ili leukoesteri reduktivnih bojila su soli estera sumporne kiseline s leukospojevima koji nastaju redukcijom karbonilnih skupina indigoidnih i antrakinonskih bojila. Karakterizira ih prisutnost grupacije Me0 3 S0 - C=C - C=C - OSO 3 Me ...

                                               

Indijsko žuta

Indijsko žuta je boja prirodnog organskoga porijekla. Dobiva se preradom urina krava hranjenih lišćem mango drveta. Ima svetlo žuto obojenje. Daje prozirne premaze, nema veliku snagu bojenja. Danas se proizvodi imitacija originalnog tona, jer je ...

                                               

Keton

Keton je organski spoj opće kemijske formule R 1 –CO–R 2, u kojima je karbonilna skupina povezana s dvjema alkilnim ili arilnim skupinama, pa se prema tomu razlikuju alifatski, aromatski i mješoviti keton, a ako su te dvije skupine povezane medus ...

                                               

Kisela bojila

Kisela bojila su vodotopiva i anionska. Ovoj kategoriji pripada većina sintetskih bojila. Primjenjuju se kod bojanja svile, vune, najlona i modificiranog akrila u kiseloj sredini. Kemijska veza ostvaruju se uglavnom stvaranjem organske soli spaja ...

                                               

Kobaltna zelena

Kobaltna zelena ili kobaltovo zelenilo je pigment koji je pronaden krajem 18. stoljeća, a tržišno se proizvodi od prve polovice 19. stoljeća. Sjajnijeg je i čistijeg tona nego kromoksidne zelene ali s neznatnom plavičastom nijansom. Otporna je pr ...

                                               

Kolorimetrija

Kolorimetrija je postupak odredivanja i mjerenja boje. U analitičkoj kemiji, kolorimetrija je metoda odredivanja koncentracije kemijske tvari mjerenjem jačine obojenosti otopine dodavanjem nekog reagensa. Uredaji ili mjerni instrumenti za kolorim ...

                                               

Komplementarne boje

Komplementarne boje su boje koje, optički pomiješane, daju akromatsku boju. Takve su boje na primjer žuto i modro, crveno i modrozeleno, zeleno i purpurno i tako dalje. Postoje mnogobrojni psihološki testovi vezani za komplementarne parove boja.

                                               

Kromofor

Kromofor je nezasićena atomska skupina koja uzrokuje obojenost organskih spojeva, na primjer skupina s nizom konjugiranih dvostrukih veza medu ugljikovim atomima, karbonilna skupina, nitrozo-skupina, nitro-skupina, azo-skupina i slično. Njezinim ...

                                               

Ljubičasta

Ljubičasta spada u sekundarne boje. Nastaje miješanjem crvene i plave boje. Ljubičasta boja se povezuje s plemstvom i duhovnošću. Nastaje kombinacijom tople i energične crvene i hladne plave boje te ima svojstva obje boje. U prirodi ima ljubičast ...

                                               

Mauvein

Mauvein, takoder poznat kao anilinska ljubičasta, bilo je jedno od prvih sintetičkih bojila. Slučajno ga je otkrio W. H. Perkin 1856. dok je pokušavao stvoriti lijek za malariju. Takoder je medu prvim kemijskim bojama koje su masovno proizvedene. ...

                                               

Metalni dekorativni pigmenti

Metalni dekorativni pigmenti ili metalni pigmenti su pigmenti koji se sastoje od sitnih ljuskica neželjeznih metala. Zbog izrazite metalne boje i sjaja svojih ljuskica ti pigmenti pokazuju posebne optičke učinke i upotrebljavaju se za ukras. Njih ...

                                               

Metalokompleksna bojila

Metalokompleksna bojila predstavljaju grupu kromnih i kobaltovih kompleksa ortooksiazo-bojila. Prema sadržaju kompleksno vezanoga metala u molekuli bojila dijele se ova u: metalkompleksna bojila 1: 2, koja se teže tope u vodi, a bojanje se njima ...

                                               

Metinska bojila

Metinska bojila i polimetinska bojila su bojila za koja je svojstvena konjugirani lanci, djelomično ili potpuno otvoreni lanci grupa -CH=, koji završava s jedne strane amonijevom grupom a s druge dušikovim, sumpornim ili kisikovim atomom, ili nek ...

                                               

Oksazini

Oksazini su heterociklički spojevi koji sadrže jedan kisikov i jedan dušikov atom u dvostruko nezasićenom šesteročlanom prstenu. Izomeri postoje ovisno o relativnom položaju atoma i relativnom položaju dvostrukih kemijskih veza. Derivati se naziv ...

                                               

Purpur

Purpur je na svjetlu stalna tamna boja koja se u starom vijeku dobivala iz morskih puževa bagarka ili bodljikavog volaka i Murex trunculus. Te školjke izlučuju iz posebne žlijezde žutu sluz koja na sunčevoj svjetlosti postaje najprije zelena, pot ...

                                               

Reaktivna bojila

Reaktivna bojila koriste kromofor povezan s nekom reaktivnom kemijskom skupinom koja se kovalentno veže na vlakno. Pripadaju najtrajnijim bojilima. Reaktivna bojila imaju posebnu atomsku grupu, takozvanu reaktivnu komponentu, vezanu za molekulu b ...

                                               

Rodamin

Rodamin je skupina srodnih bojila, spada u triarilmetanska bojila. Oni su derivati ksantena. Važni članovi skupine rodamina su rodamin 6G, rodamin 123 i rodamin B. Uglavnom se koriste za bojenje papira i tinte, ali im nedostaje svjetlosne postoja ...

                                               

Ružičasta

Ružičasta boja je svijetla nijansa crvene boje. Ime je dobila po cvijetu ruži. Njena RGB vrednost je 255, 192, 203, a heksadecimalni zapis glasi #FFC0CB. Ružičasta boja dugo nije bila jasno odredena. Nekada se govorilo inkarnaco ili boja puti. Ti ...

                                               

Sedefasti pigment

Sedefasti pigment je pigment koji se ističe posebnim optičkim učinkom koji se ispoljuje sedefastim sjajem i prelijevajućim, interferentnim bojama. Ti se pigmenti sastoje od vrlo sitnih listića, ali su, za razliku od metalnih pigmenata, djelomično ...

                                               

Sudan bojilo

Sudan bojilo ili sudansko bojilo je umjetno proizvedeno topljivo bojilo. Žuta, narančasta i crvena vrsta su azo-bojila, plave vrste su antrakinonska bojila, a zelene smjese azo i antrakinonskih boja. Topivi su u ugljikovodicima, uljima, mastima i ...

                                               

Sumporna bojila

Sumporna bojila su dvokomponentna bojila za bojanje pamuka u tamne boje. Sumporna bojila prevode se redukcijom u topljiv oblik, vežu se na celulozna vlakna i zatim oksidacijom ponovno postaju netopljiva. Sumporna bojila se prevode u oblik topljiv ...

                                               

Sunburst (bojanje)

Sunburst je tehnika bojanja glazbenih instrumenata, pretežno u završnoj fazi njihove gradnje. Tehnika se sastoji u tome da u središtu plohe dominira svijetla boja koja u nijansama prijelaza postepeno se zatamnjuje prema rubovima, do u potpuno crn ...

                                               

Triarilmetanska bojila

Triarilmetanska bojila su bojila koja se izvode strukturno od bezbojnog trifenilmetana 3 CH. Najčešća medu njima su trifenilmetanska, a manji dio pripada derivatima difenil-naftilmetana C 10 H 7 CH 2. U para-položaju prema centralnom ugljikovu at ...

                                               

Verdigris

Verdigris je stariji pigment dobiven umjetnim putem. Hidratizirani bakreni acetat je svijetlije plavičasto zelene obojenosti, kada je pomiješan sa smolnim sredstvom koji daju otpornost bakru postojaniji je od čistog pigmenta. Nepostojan je prema ...

                                               

Vermilion

Vermilion, cinober ili rumenica je narančasto crveni, skarletni pigment, izvorno proizveden iz u prah usitnjenog minerala cinabarita; takoder je i naziv za boju koja nastaje upotrebom istog pigmenta. Vermilion je imao široku primjenu već u slikar ...

                                               

Viridian

Viridian ili kromhidroksidna zelena je plavo-zeleni pigment, hidratizirani kromov oksid, srednje zasićenosti i relativno tamne nijanse. Sastoji se više od zelene nego plave boje. Točnije, riječ je o tamnoj nijansi proljetno zelene boje. Viridian ...

                                               

Zelena

Zelena boja u CMY sustavu boja nije primarna boja. nastaje miješanjem sljedećih boja: plave cijan-plave i žute, smatra se jednom od aditiva primarnih boja. u RGB-u ima vrijednost 0, 255, 0 decimalno ili 00FF00 heksadecimalno

                                               

Zelena zemlja

Zelena zemlja je pigment koji nastaje u prirodi raspadanjem augita, i ima je u velikim količinama oko talijanskog grada Verone, po kome se često naziva veronska zemlja. Svojstven je po hladnom, plavičasto zelenom tonu. Posjeduje svestranu otporno ...

                                               

Fotometrija

Fotometrija je grana optike koja se bavi mjerenjem svojstava svjetlosti. Povijesna fotometrijska mjerenja obavljana su s pomoću ljudskoga oka, a suvremena fotometrijska mjerenja, iako koriste elektroničke fotometre, prilagodena su osjetljivosti l ...

                                               

Osvijetljenost

Osvijetljenost, svjetlosna izloženost ili ekspozicija je fotometrijska fizikalna veličina koja opisuje ukupnu količinu svjetlosti koja pada na neku plohu u odredenom vremenu, a odredena je umnoškom osvjetljenja E s i njegova trajanja t, to jest: ...

                                               

Bljeskalica

Bljeskalica je uredaj za odašiljanje svjetlosnih impulsa ili bljeska, pri čemu trajanje impulsa i stanke može biti različito. Bljeskalica se primjenjuje u signalizaciji, stroboskopiji te najviše u fotografiji. Kao bljeskalica koristi se svjetiljk ...

                                               

Dalekozor

Dalekozor je optički instrument za promatranje udaljenih predmeta, koji se kroz njega vide pod većim vidnim kutom, a to stvara dojam da se udaljenost predmeta smanjila. Prema tome da li se zrake svjetlosti u dalekozoru lome ili reflektiraju, dale ...