ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 221


                                               

Davor Rodin

Diplomirao je 1960. na Filozofskom fakultetu u Sveučilišta u Zagrebu, gdje je studirao filozofiju i germanistiku. Znanstveni interesi su mu prvenstveno marksizam i njemački klasični idealizam, a posebno nakon 1990. i novija filozofija uopće. Na F ...

                                               

Branko Salaj

Branko Salaj makroekonomist i politolog, konzultant i publicist u Švedskoj, ministar informiranja u Vladi demokratskog jedinstva RH, od kolovoza 1991. do kolovoza 1992., veleposlanik u Francuskoj i Nizozemskoj, ravnatelj Hine. Oženjen, troje djec ...

                                               

Svend Aagesen

Svend Aagesen danski povjesničar iz 12. stoljeća, osobit poznavatelj starih rimskih pisaca i latinskog jezika, kojim je i pisao.

                                               

Nikica Barić

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1999. godine povijest i engleski jezik, magistrirao je 2002. godine, doktorirao dvije godine poslije temom "Republika Srpska Krajina: 1990 1991 1995. ". Od 2007. godine urednikom je Časopisa za suv ...

                                               

Euzebije Fermendžin

U franjevački red stupio je 1862. godine, a filozofsko-teološki studij pohadao je u Radni, Vukovaru i Beču. Godine 1868. zareden je za svećenika. Od 1869. predaje filozofiju i nekoliko biblijskih predmeta u Vukovaru, Iloku i Baji. Od 1882. do 188 ...

                                               

Goran Jurišić (povjesničar)

Goran Jurišić, roden je u Zagrebu 1968. godine. od oca Hrvoja i majke Katarine, rod. Pem. Iz rimokatoličke je obitelji. Sudjelovao je u hrvatskom ratu za neovisnost 1991. i 1995. godine, a od 1995. do 1999. godine bio je honorarni suradnik novina ...

                                               

Jerca Vodušek Starič

Jerca Vodušek Starič, slovenska povjesničarka, * 1950. Povijest je diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, magistrirala 1979 i doktorirala 1991. Istražuje slovensku i europsku povijest. Prije svega je poznavatelj komunističk ...

                                               

Ljubo Karaman

Ljubo Karaman, hrvatski povjesničar umjetnosti i konzervator. Klasičnu gimnaziju završio je 1904. u Splitu, a studij povijesti i geografije na Filozofskom fakultetu u Beču. U Beču je studirao i povijest umjetnosti 1912 1914. koju je doktorirao 19 ...

                                               

Karl Kaser

Karl Kaser, austrijski je povjesničar - usmjerenje historijska antropologija. Profesor na Sveučilištu u Grazu, Austrija. Aktivno govori hrvatski jezik. Povijest i slavistiku studirao je na Gradačkome sveučilištu. Doktorirao je 1980. godine s dise ...

                                               

Jakov Lukarić

Jakov Lukarić Giacomo Di Pietro Luccari, Dubrovnik 1551. − 22. svibnja 1615), hrvatski povjesničar. Bio je dubrovački gradski dužnosnik, diplomat, kroničar i franjevac.

                                               

Ignjat Durdević

Ignjat Durdević poznat i kao Ignazio Giorgi, hrvatski katolički svećenik, isusovac potom benediktinac, barokni pjesnik i prevoditelj.

                                               

Einhard

Opat Einhard, poznat i kao Eginhard ili Einhart bio je redovnik, franački povjesničar i biograf Karla Velikog. Napisao je brojne radove od kojih su najpoznatiji oni koje je napisao na zahtjev Karlovog sina i nasljednika Ludovika I. Pobožnog. Biog ...

                                               

Grgur II. od Carigrada

Grgur II. od Cipra bio je patrijarh Konstantinopola. Roden je na Cipru u mjestu zvanom Lapithos. Prvotno mu je ime bilo Georgije Duro, a roditelji su mu bili plemenitaši. Kao tinejdžer se preselio u Nikoziju. Putovao je i u Palestinu te u Efez. Č ...

                                               

Ambroz Gučetić

Ambroz Gučetić, hrvatski katolički biskup i dominikanac iz dubrovačke plemićke obitelji Gučetića. Medu prvim je hrvatskim biografima. Iz Dubrovnika je. Objavio je u Rimu 1597. djelo: Rosario s drusbom prislavnoga imena Jesusova. Kao i drugi hrvat ...

                                               

Tomaš Mikloušić

Tomaš Mikloušić hrvatski je pisac, kulturni djelatnik, dramatik, prevoditelj i prosvjetitelj, važna osobnost književnosti na kajkavskom narječju hrvatskog jezika. Roden je od oca Josipa Mikloušića i majke Katarine Antonije Bohema. Studirao je u G ...

                                               

Plutarh

Plutarh, nakon što je postao rimski državljan mijenja ime u Lucius Mestrius Plutarchus bio je starogrčki povjesničar, biograf i esejist. Roden je u gradiću Heroneji u grčkoj pokrajini Beotiji, vjerojatno za vrijeme vladanja rimskog cara Klaudija. ...

                                               

Svetonije

Gaj Svetonije Trankvil, zvan Svetonije, rimski pisac i državni činovnik. Postao je poznat zbog svojih biografija rimskih careva u kojima je opisao živote careva od Cezara do Domicijana u kojim daje mnoštvo vrijednih podataka o njihovom životu i d ...

                                               

Ivan Malala

Ivan Malala poznati je bizantski kroničar iz Antiohije. Napisao je najstariju do danas sačuvanu redovničku kršćansku bizantsku svjetsku kroniku. Opisao je povijest svijeta do Justinijanove smrti. Grčko ime Malalas vjerojatno dolazi od sirske rije ...

                                               

Ivan VI. Kantakuzen

Ivan VI. Kantakuzen, bizantski car od 1341. do 1354. godine, iz bizantske plemićke obitelji Kantakuzen.

                                               

Jordan (povjesničar)

Jordan je bio povjesničar iz 6. stoljeća iz provincije Donje Mezije, koji je ostavio najviše pisanih tragova o povijesti Gota u vrijeme kada je bilo malo pisaca. Bio je alanskog podrijetla, a bio je u rodbinskim vezama i s ostrogotskom dinastijom ...

                                               

Konstantin VII. Porfirogenet

Konstantin VII. Porfirogenet je bio bizantski car od 945. do 959. te pisac. Značajan je kao autor nekolicine djela velike povijesne vrijednosti.

                                               

Mihael Psel

Mihael Psel bio je bizantski redovnik, pisac, filozof, političar i povjesničar. Roden je najvjerojatnije u Carigradu, 1017. ili 1018. te se vjeruje da je umro 1078., ali je moguće da je živio do 1096. Njegovo je krsno ime bilo Konstantin, ali je ...

                                               

Prokopije

Prokopije iz Cezareje bio je bizantski povjesničar. Autor je djela: Povijest ratova, O gradevinama i Tajna povijest. Njegova su djela primarni izvori za vladavinu bizantskog cara Justinijana I. Velikoga.

                                               

Sokrat Skolastik

Sokrat je izuzetno pouzdan u iznošenju podataka te istovremeno obraduje i crkvenu i svjetovnu povijest. Mnogi zapisi koje je umetnuo u tekst, kao što su odluke sabora, poslanice careva i biskupa, dodatno povećavaju vrijednost njegovog dijela. I p ...

                                               

Gracija Ivanović

Don Gracija Ivanović, hrvatski kulturni i crkveni povjesničar, vjerski pisac, publicist, književni prevoditelj i visoki crkveni dužnosnik iz Kotora. Preveo je nabožne sonete Ane Marije Marović. Suradnik Vjesnika Dakovačke biskupije. Bio je župnik ...

                                               

Grgur iz Toursa

Pravim je imenom bio Grgur Florentije. Rodom je bio iz obitelji rimskih senatora. U Crkvenim strukturama je dobio mjesto na području današnje Francuske. 573. je postao biskupom grada Toursa. Početnih razdoblja dinastije Merovinga bio je utjecajni ...

                                               

Arijan

Flavije Arijan Ksenofont iz Nikomedije je bio rimski povjesničar, vojni zapovjednik i filozof grčkog podrijetla. Dobivši vrlo dobro obrazovanje, stupio je u rimsku vojnu službu. Rimski car Hadrijan imenovao ga je konzulom i 131. povjerio upravu n ...

                                               

Atidograf

Atidograf je pisac povijesti Atike, od antičkih do našeg vremena. U spisima se govori o atičkim mitovima, književnosti i topografiji. Riječ atidograf je novijeg datuma. Začetnik ovog povijesno-književnog kursa je Helanik s Lezba.

                                               

Diodor Sicilski

Diodor Sicilski, grčki je povjesničar koji se rodio u antičkom gradu Agiriumu na otoku Siciliji. Živio je u doba Cezarove vladavine.

                                               

Diogen Laertije

Diogen Laertije bio je grčki povjesničar filozofije i pisac biografija grčkih filozofa. Prema nekim izvorima, svoje je prezime dobio po gradu Laerte na Kreti, a prema drugima, po rimskoj obitelji Laercija. O njegovom životu ne zna se gotovo ništa ...

                                               

Filon iz Biblosa

Filon iz Biblosa, poznat i kao Herenije Filon bio je grčki filolog, leksikograf i povjesničar. Napisao je nekoliko knjiga, koje su danas poznate tek po fragmentima, odnosno skraćenim verzijama koje citiraju kasniji autori. Od njih je najpoznatija ...

                                               

Helanik

Helanik iz Mitilene, poznat i kao Helanik s Lezba je antički grčki povjesničar iz poznog V. stoljeća stare ere i općenito jedan od prvih svjetskih historiografa. On spada u mlade predstavnike tzv. logografa, začetnika drevne grčke historiografije ...

                                               

Herodot

Herodot bio je grčki povjesničar prozvan "ocem povijesti". Smatra se ocem povijesti jer prvi nastoji provjeriti istinitost i vjerodostojnost podataka koje zapisuje. Bio je poznat kao logios koji je deklamirao priče logoi. Putovao je Grčkom i prič ...

                                               

Klaudije Elijan

Klaudije Elijan je bio rimski učitelj i retoričar koji je živio u doba careva Septimija Severa i Heliogabala. Savršeno je poznavao grčki jezik zbog čega je dobio nadimak meliglossos. Njegova dva najvažnija djela su De Natura Animalium i Varia His ...

                                               

Ksenofont

Ksenofont, sin Grila iz Atene, bio je grčki vojnik, plaćenik, filozof i književnik povjesničar, najpoznatiji po svojim povijesnim djelima o Grčkoj i Perzijskom Carstvu tijekom 4. stoljeća pr. Kr.

                                               

Ktezije

Ktezije je bio grčki liječnik i povjesničar iz 5. stoljeća pr. Kr. koji se rodio u Kindu u pokrajini Kariji. Radio je kao liječnik u službi perzijskog velikog kralja Artakserksa II., kojeg je pratio tijekom njegovog pohoda protiv pobunjenog brata ...

                                               

Logograf

Logograf je u antičkoj Grčkoj povjesničar, kroničar i prozni pisac, onaj koji piše o prošlim dogadajima i legendama. Logografi se smatraju začetnicima historiografije. Većina logografa je iz Jonije. Herodot se smatra ocem historiografije, a logog ...

                                               

Nikolaj iz Damaska

Nikolaj iz Damaska je bio grčki povjesničar i filozof koji je živio u Rimskom Carstvu u doba vladavine Augusta. Rodio se u Damasku oko 64. pr. Kr. Bio je blizak prijatelj s Herodom Velikim, a prema Sofroniju poučavao je djecu Marka Antonija i Kle ...

                                               

Polibije

Polibije, starogrčki i rimski povjesničar. Bezuspješno je pokušavao obnoviti Ahejski savez i simpatije prema Makedoncima pretvoriti u opipljiviju političku dobit. Zbog toga je bio poslan u Rim kao jedan od tisuću talaca koje su Grci morali dati u ...

                                               

Ptolemej I. Soter

Ptolemej I. Soter, grčko-makedonski vojskovoda i egipatski kralj, vladao 305. pr. Kr. - 283. pr. Kr. Bio je jedan od vojskovoda Aleksandra Velikog, u borbama dijadoha nakon Aleksandrove smrti uspio je zavladati Egiptom i osnovati dinastiju Ptolem ...

                                               

Tukidid

Tukidid bio je starogrčki povjesničar koji je opisao Peloponeski rat. Tukidid je i sam sudjelovao u ratu kao jedan od atenskih vojskovoda, ali su ga Atenjani ubrzo prognali. Zatim se skrasio na jednom otoku i tamo napisao svoje djelo "Povijest Pe ...

                                               

Adon iz Viennea

Adon je roden u plemićkoj obitelji. Školovao se kod benediktinaca, kojima se kasnije i pridružio. Djelovao je kao predavač teoloških predmeta u opatiji Prümu nedaleko Triera. Nekoliko godina boravio je u Rimu i Ravenni, gdje pronalazi stari Rimsk ...

                                               

Andrija Dandolo

Andrija Dandolo, mletački dužd i ljetopisac. Izabran je na dužnost pedeset i četvrtog dužda 1343. godine zamjenivši Bartolomeja Gradeniga koji je umro 1342. godine.

                                               

Josip Kalaica

Igrao kao profesionalni nogometaš za Iskru. 20 godina aktivno se bavio športom. Priključio se mjesnim hrvatskim snagama kad su velikosrpska JNA i četnici napadali Bugojno. U obrani Bugojna od srpske agresije poginuo mu je na Garačkim Podovima bra ...

                                               

Ferid Karihman

Rodio se 1930. u Vlasenici u Bosni. U drugom svjetskom ratu obitelj mu je zbog četničkog terora po NDH bila prisiljena bježati, a nakon rata su iselili u Tursku. Karihman je ondje završio srednju školu u gradu Adani. Nakon toga je otišao studirat ...

                                               

Bono Mihalović

Fra Bono Mihalović je bio glasoviti somborski ljetopisac iz reda franjevaca. Živio je u drugoj polovici 18. stoljeća. Zabilježen je kao voditelj procesije 9. rujna 1781. godine prigodom svečanosti blagoslova kapele Sniježne Gospe u Somboru, te da ...

                                               

Bona Mihaljević

Roden 1742. godine. Izuzetno zaslužan za nastanak kronike franjevačkog samostana ali i grada Sombora za razdoblje od kraja 17. do kraja 18. stoljeća, koja je pisana na latinskom jeziku. Pred kraj boravka u Somboru napisao je spjev Kripost posli s ...

                                               

Pop Dukljanin

Pop Dukljanin, povijesni pisac. Tim su imenom pisci od Ludovika Crijevića Tuberona, Ivana Lučića i Danielea Farlatija nazivali, a poslije se to uobičajilo, anonimnog autora historiografskoga zapisa poznatog pod najčešćim imenom Ljetopis popa Dukl ...

                                               

Milan Sebić

Počeo je raditi kao televizijski novinar, na TV Novi Sad, kada ga je u sastav NS Plusa doveo, a potom je "gdje je kao misleći otpušten kada je trebalo". Potom se okrenuo i tiskanim medijima, gdje je bio urednik i suradnik u više novina, časopisa ...

                                               

Šimun de Keza

Šimun de Keza, madarski svećenik i ljetopisac. Bio je veoma obrazovan, imao je titulu magistra i djelovao je na dvoru hrvatsko-ugarskog kralja Ladislava IV. Kumanca. Kao dvorski kapelan, obavljao je mnoge diplomatske misije u inozemstvu, osobito ...