ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 211


                                               

Branko Bošnjak

Branko Bošnjak bio je hrvatski filozof i povjesničar filozofije. Bio je član marksističke filozofske grupe Praxis.

                                               

Albert Botteri

Albert Botteri je bio hrvatski liječnik, dopisni član HAZU od 1930. godine. Osnivač je Klinike za očne bolesti. Brat liječnika Ivana Huga Botterija.

                                               

Josip Bratulić

Josip Bratulić, hrvatski filolog i povjesničar književnosti, akademik, predsjednik Matice hrvatske, dekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

                                               

Dalibor Brozović

Dalibor Brozović, hrvatski jezikoslovac, kroatist, akademik i političar. Suprug hrvatske povjesničarke umjetnosti Nevenke Košutić Brozović.

                                               

Spiridion Brusina

Spiridion Brusina roden je 11. prosinca 1845. godine u Zadru. Nakon završene gimnazije u rodnom gradu, odlazi na studij prirodnih znanosti u Beč. Po završetku studija, u jesen 1867., vraća se u Zadar i zapošljava na tri mjeseca kao suplent na zad ...

                                               

Boris Bućan

Boris Bućan, hrvatski likovni umjetnik, slikar i grafički dizajner. Stvara i u staklu. Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

                                               

Željko Bujas

Željko Bujas, hrvatski jezikoslovac, anglist, amerikanist, leksikograf, akademik HAZU, prevoditelj i diplomat.

                                               

Nenad Cambi

Roden je u Splitu gdje je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Diplomirao je arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom je fakultetu magistrirao i doktorirao. Radio je kao kustos Arheološkog muzeja u Splitu. Od 1976. godine j ...

                                               

Ljubomir Čečuk

Ljubomir Čečuk, hrvatski liječnik urolog i akademik HAZU, pionir transplantacijske medicine u Hrvatskoj.

                                               

Ivo Čupar

Ivo Čupar je bio hrvatski liječnik stomatolog, redovni član HAZU. Začetnik je čeljusne kirurgije u Hrvatskoj.

                                               

Stjepan Damjanović

Stjepan Damjanović roden je u Strizivojni. Po svršetku gimnazije u Požegi 1965. pohada Filozofski fakultet u Zagrebu. Diplomirao je ruski jezik te južnoslavenske jezike i književnost 1970., te magistirao 1977. temom Vokalizam korizmenjaka Kolunić ...

                                               

Mirko Deanović

Mirko Deanović hrvatski talijanist i romanist, leksikograf, povjesničar književnosti, redovni profesor romanske filologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i utemeljitelj katedre za talijanski jezik i književnost na tom fakultetu.

                                               

Pavle Dešpalj

Studij kompozicije završio je 1960. u razredu Stjepana Šuleka na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Od 1962. do 1967. bio je šef-dirigent Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Zagreb, a od 1963. i Komornog orkestra RTZ-a te gost dirigent Zagrebačke fi ...

                                               

Natko Devčić

Natko Devčić rodio se 1914. godine u Glini. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu studirao je i 1937. diplomirao glasovir u klasi Antonije Geiger-Eichhorn te dvije godine poslije i kompoziciju u klasi Franje Dugana. U Zagrebu je apsolvirao i studij pra ...

                                               

Vladimir Devidé

Vladimir Devidé hrvatski matematičar, japanolog, akademik i književnik, istaknuti promicatelj japanske kulture u Hrvatskoj.

                                               

Ivan Dončević

Dončević se školovao u Velikim Zdencima, Dragancu kraj Čazme, Bjelovaru, Požegi i Zagrebu. Upisao je i studij agronomije, ali ga nikada nije završio. Istodobno sa upisom na fakultet počeo je pisati i pjesme. Pjesma Himna prvi je Dončevićev objavl ...

                                               

Franjo Dugan stariji

Franjo Dugan se još kao dječak oduševio zvukom orgulja te su mu one cijeli život bile u središtu glazbeničkoga i skladateljskoga zanimanja. Glazbu je najprije učio kod Vatroslava Kolandera, čije je mjesto stalnoga orguljaša Zagrebačke katedrale k ...

                                               

Dušan Džamonja

Dušan Džamonja hrvatski kipar, akademik i autor arhitektonskih projekata za muzeje, spomenike, galerije, nebodere i džamije.

                                               

Nedjeljko Fabrio

Rodio se u Splitu. Obitelj mu se po dekretu odselila u Rijeku. Školovao se u Rijeci, gdje je pohadao osmogodišnju školu i Prvu riječku hrvatsku gimnaziju. Završio je Filozofski fakultet u Zagrebu. Bio je predavač u Narodnom sveučilištu, dramaturg ...

                                               

Rudolf Filipović

Dr. Rudolf Filipović bio je hrvatski filolog, jezikoslovac i anglist. Bavio se jezičnim dodirima, a u kasnijoj fazi i kontrastivnim jezikoslovljem.

                                               

Robert Frangeš Mihanović

Robert Frangeš Mihanović, hrvatski kipar Suprug je Ženke Kopač Frangeš, žene koja je osnovala Udrugu za očuvanje seljačke umjetnosti i obrta, otac Branke Frangeš Hegedušić, hrvatske slikarice i ilustratorice i punac hrvatskog slikara Krste Hegedu ...

                                               

Petar Guberina

Petar Guberina, hrvatski jezikoslovac, fonetičar, teoretičar stilistike kao znanosti. Akademik Petar Guberina ukazivao je na strukturne odlike ljudskoga uma u njegovoj najsloženijoj komunikacijskoj funkciji - govornoj, gestovnoj i mimičkoj. Obzna ...

                                               

Stanko Horvat

Roden je u Zagrebu. Studij kompozicije završio je kod Stjepana Šuleka na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 1959. Godine 1958-1959 stručno se usavršavao u Parizu kod Renea Leibowitza. Od 1961. godine radi na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, prvo kao profe ...

                                               

Kažimir Hraste

Prof. dr. sc. Kažimir Hraste hrvatski je kipar, grafičar, crtač, profesor, akademik i doktor znanosti. U Splitu je završio Školu primijenjenih umjetnosti. Kiparstvo je diplomirao 1978. na Akademiji za likovne umjetnosti u Zagrebu, u klasi profeso ...

                                               

Mate Hraste

Mate Hraste roden je u Brusju na Hvaru, 1897. godine. Pohadao je gimnaziju u Splitu i Dubrovnik, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1923. godine skupinu za hrvatski ili srpski jezik i jugoslavenske književnosti. Posvetio se proučava ...

                                               

Antun Dubravko Jelčić

Antun Dubravko Jelčić, hrvatski je akademik, književnik, književni povjesničar, književni kritičar i političar.

                                               

Ljudevit Jonke

Ljudevit Jonke roden je u Karlovcu 1907. godine. Pučku školu i gimnaziju završio je u rodnome gradu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao povijest jugoslavenskih književnosti, hrvatski jezik sa staroslavenskim i narodnu historiju s ruski ...

                                               

Zoran Juranić

Na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji 1972. godine završio je dirigiranje i kompoziciju kod Stjepana Šuleka te potom dobiva mjesto zborovode u zagrebačkom HNK. Izmedu 1975. i 1980. godine predavao je na Muzičkoj akademiji te zatim postaje umjetnički ...

                                               

Vjekoslav Kaleb

Vjekoslav Kaleb rodio se je u Tisnom 1905. godine. Školovao se u Zadru, Beogradu i Šibeniku, te pohadao Učiteljsku akademiju u Zagrebu. Podučavao je u raznim selima Zagore te kasnije u Šibeniku i Zagrebu. Sudjelovao je u Drugom svjetskom ratu u p ...

                                               

Igor Karaman

Roden je u Splitu, gdje je pohadao osnovnu školu i gimnaziju, obitelj mu se 1941. seli u Zagreb gdje dovršava gimnaziju. Zaposlenik je Hrvatskog povijesnog muzeja od 1946. do 1949., potom od 1949. do 1959. radi u Hrvatskom državnom arhivu. Diplom ...

                                               

Natko Katičić

Na Pravnom fakultetu u Zagrebu diplomirao i doktorirao 1923. godine, 1956. izabran je za redovitog profesora na Pravnom fakultetu u Zagrebu za predmet medunarodno privatno pravo.

                                               

Radoslav Katičić

Radoslav Katičić roden je u Zagrebu 1930. godine. Pohadao je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu koju je završio 1949. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je klasičnu filologiju na istome fakultetu doktorirao je disertacijom Pitanje je ...

                                               

Nives Kavurić-Kurtović

Godine 1962. diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi profesora F.Baće. Od 1962. do 1967. bila je suradnica u majstorskoj radionici Krste Hegedušića. Do 1983. živi kao profesionalna umjetnica kada postaje profesorica na A ...

                                               

Franjo Kogoj

Franjo Kogoj je bio hrvatski liječnik alergolog i dermatovenerolog, redovni član HAZU od 1947. godine i njezin potpredsjednik, te počasni i dopisi član brojnih domaćih i inozemnih akademija. Doktor honoris causa četiriju sveučilišta.

                                               

Ivica Kostović

Ivica Kostović je hrvatski akademik, redoviti profesor i bivši dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, bivši potpredsjednik Vlade, ministar znanosti i tehnologije, predstojnik Ureda Predsjednika Republike, saborski zastupnik i potpreds ...

                                               

August Kovačec

Gimnaziju pohadao 1948-1956. u Krapini, gdje je 1956. godine maturirao. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao 1956-1960., a 1960. godine diplomirao francuski jezik i književnost i ruski jezik i književnost. Pokraj dvopredmetnoga studija fra ...

                                               

Ivan Kožarić

Kiparstvo na Akademiji likovne umjetnosti u Zagrebu upisuje 1943., a diplomira 1947. Od 1943. do 1945. bio je pripadnik prosvjetničke bojne koju je vodio slikar Josip Horvat Medimurec. Godine 1949. završava specijalku kod prof. Antuna Augustinčić ...

                                               

Jelena Krmpotić-Nemanić

Jelena Krmpotić-Nemanić bila je hrvatska liječnica, anatomkinja i akademkinja. Rodena u Srijemskoj Mitrovici. U Zagrebu je odličnim uspjehom završila klasičnu gimnaziju. Rat je provela u Zagrebu. Studirala je na Medicinskom fakultetu koji je tako ...

                                               

Frano Kršinić

Nakon rata zajedno sa ostalim nastavnicima prolazi bez sankcija zadržavajući položaj na ALU. Zajedno sa Augustinčićem i Radaušem 1947. dobiva status majstora kipara po uzoru na sovjetske titule, te time dobiva mogućnost uredenja posebnog prostora ...

                                               

Skender Kulenović

Skender Kulenović se rodio 2. rujna 1910. godine u Bosanskom Petrovcu, gdje je završio osnovnu školu. Nakon naglog osiromašenja obitelji agrarna reforma 1920. prelazi u majčino rodno mjesto Travnik gdje od 1921. do 1930. godine kao vanjski učenik ...

                                               

Ivan Kušan

Ivan Kušan hrvatski književnik i akademik. Diplomirao i magistrirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Uredivao više časopisa i biblioteka. Redovni profesor ADU u Zagrebu. Kao slikar samostalno je izlagao dva puta. Prevodio je s englesko ...

                                               

Mladen Machiedo

Mladen Machiedo hrvatski pjesnik, znanstvenik, esejist, antologičar, prevoditelj i redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

                                               

Lujo Margetić

Iako roden u Hrvatskom Zagorju, Lujo Margetić bio je podrijetlom Primorac. Otac Tito bio je podrijetlom s Grobnišćine, a majka Zora Turina iz Bakarca. U Zagrebu je završio Prvu klasičnu gimnaziju te, 1945. g., Pravni fakultet na kojem je i doktor ...

                                               

Tonko Maroević

Tonko Maroević bio je hrvatski pjesnik, esejist, prevoditelj, istraživač suvremene hrvatske umjetnosti, autor niza monografija o hrvatskim slikarima, likovni i književni kritičar. Podrijetlom je bio Starogradanin.

                                               

Petar Matković

Petar Matković, hrvatski geograf i akademik. Geografiju je studirao u Beču, Pragu, Berlinu i Göttingenu, a doktorirao je u Grazu. Radio je kao gimnazijski profesor u Grazu, Varaždinu i Zagrebu, a od 1883. do 1893. godine prvi je profesor na Kated ...

                                               

Vladimir Mažuranić (leksikograf)

Vladimir Mažuranić, hrvatski leksikograf, pisac, pravnik, povjesničar i akademik JAZU. Sin je hrvatskog bana i pjesnika Ivana Mažuranića te Aleksandre, sestre jezikoslovca Dimitrija Demetra, i otac hrvatske književnice Ivane Brlić-Mažuranić. Poha ...

                                               

Slavko Mihalić

Završio pučku školu, gimnaziju, i maturirao, u Karlovcu. Studirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu hrvatski jezik i književnost. Piše od 14. godine. Na zagrebačkom Filozofskom fakultetu pokreće književni mjesečnik "Tribina" 1952. Urednik je poe ...

                                               

Milan Moguš

Milan Moguš - hrvatski jezikoslovac, akademik, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

                                               

Stjepan Musulin

Stjepan Musulin. je bio hrvatski jezikoslovac, komparativni slavist, filolog, leksikograf i prevoditelj. Pisao je i prikaze i eseje. Prevodio je sa poljskog i češkog jezika. Jednom je od najzaslužnijih osoba za razvoj hrvatske bohemistike. Studir ...

                                               

Vladimir Nazor

Vladimir Nazor bio je hrvatski pjesnik, prozaist i prevoditelj te političar za vrijeme Nove Jugoslavije. Predsjednik ZAVNOH-a, i prvi predsjednik Narodne Republike Hrvatske. U pedeset godina plodnog rada Nazor je pisao pjesme, pripovijetke, priče ...