ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 210


                                               

Ante Knešaurek

Roden 1978, završio je studij orgulja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesora Maria Penzara 2000. godine Studirao je na Handel-Akademie u Karlsruheu u Njemačkoj u razredu profesora Ludgera Lohmanna i Daniela Rotha u Parizu. Dobitnik je ...

                                               

Julije Knifer

Julije Knifer, bio je hrvatski slikar. Jedan od najznačajnijih hrvatskih umjetnika 20.stoljeća. Knifer je studirao slikarstvo početkom pedesetih na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti, da bi krajem pedesetih bio jedan od osnivača i istaknut ...

                                               

Vesna Krmpotić

Vesna Krmpotić rodena je 17. lipnja 1932. godine u Dubrovniku. Diplomirala je psihologiju i engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a bengalski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u New Delhiju. Kao supruga diplomata živjela je ...

                                               

Ante Kuduz (slikar)

Ante Kuduz hrvatski je slikar i grafičar. Bavio se tradicionalnom i računalnom grafikom, serigrafijom te grafičkim oblikovanjem; opremanjem knjiga, časopisa i kataloga. U njegovim najranijim radovima osjećaju se tragovi figuracije; poslije odbacu ...

                                               

Igor Kuljerić

Studirao je kompoziciju na Muzičkoj Akademiji u Zagrebu, a kasnije se u dirigiranju usavršavao kod Igora Markeviča u Monte Carlu te u skladanju u Studiju za glazbenu fonologiju RAI-a u Milanu. Autor je brojnih orkestralnih, koncertnih, komornih i ...

                                               

Ivan Lesiak

Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1959. godine, u klasi Frane Kršinića. Bio je član grupe Biafra od 1970. - 1978. Radio je iskucane reljefe u cinku, mjedi, bakru, čeliku i aluminiju. Takoder se bavio i crtežom te slikarstvo ...

                                               

Ivan Lovrenčić

Rodio se je u zagorskom mjestu Začretju. U rodnom mjestu išao je u pučku školu. Istakao se kao crtač, te mu je učitelj često predlagao biti slikarem. Nižu gimnaziju je pohadao jednu godinu u Krapini. Ta škola je ukinuta pa je preostala tri razred ...

                                               

Iva Lukežić

Rodena u Lovreću. 1957./58. škola došla raditi u Narodnu osmogodišnju školu Jelenje. Učenike je poučavala sve do 1979. godine, nakon čega je otišla na Pedagoški fakultet u Rijeci. Studirala jugoslavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i posl ...

                                               

Stjepan Matković

Stjepan Matković roden je u Zagrebu 1966. godine. Doktor je povijesnih znanosti u zvanju višeg znanstvenog suradnika. Od 1992. zaposlen u Institutu za suvremenu povijest danas: Hrvatski institut za povijest, u kojem je od 2007. ravnatelj. Od 2001 ...

                                               

Bruno Milić

Arhitekt Bruno Milić roden je u Rijeci 1917. godine. Diplomirao na Arhitektonskom odjelu Tehničkog fakulteta u Zagrebu 1942. godine. Od 1957. do 1958. godine pohadao je poslijediplomski studij iz urbanizma na Urbanističkom institutu Sveučilišta S ...

                                               

Nikola Mirošević

Rodio se u Blatu na Korčuli 1943. godine. U Zagrebu je diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu. Na Poljoprivrednom fakultetu je bio predstojnik Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo od 1987. do 2003. godine. Autor i suautor je više od ...

                                               

Jasna Omejec

Jasna Omejec, hrvatska pravnica, sveučilišna profesorica, sutkinja i predsjednica Ustavnog suda Republike Hrvatske. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku 1985 godine, a znanstveni stupanj doktora znanosti iz područja upravnog ...

                                               

Dubravka Oraić-Tolić

Dubravka Oraić-Tolić je hrvatska akademkinja, književna teoretičarka, esejistica, pjesnikinja i prevoditeljica. Supruga je hrv. publicista i diplomata Benjamina Tolića i mati Ive Tolić, jedne od vodećih svjetskih 40 biologa, djelatnice Instituta ...

                                               

Luko Paljetak

Luko Paljetak je hrvatski književnik i akademik. Autor je brojnih zbirki pjesama, knjiga za djecu, znanstvenih studija, članaka, eseja i antologija.

                                               

Vinko Penezić

Arhitekt Vinko Penezić roden je 1959. godine u Zagrebu. 1977. godine upisuje Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Od 1979. godine započinje suradivati na arhitektonskim natječajima s Krešimirom Roginom. 1981. polaznici su ILA&UD-a In ...

                                               

Nikica Petrak

Gimnaziju je završio u Zagrebu, a diplomirao je anglistiku i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1963. Početkom 1960-ih bio je urednik kulturne rubrike u Studentskom listu. Radio je kao novinar i urednik emisija iz kulture na T ...

                                               

Ivan Picelj

Ivan Picelj roden je u Okučanima 1924. godine. Godine 1943. upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu koju napušta već 1946. godine uz izrazito nezadovoljstvo s oblikom nastave koji u potpunosti zanemaruje slobodu umjetničkog izražavanja. P ...

                                               

Adalbert Rebić

Roden je 23. siječnja 1937. godine u Klenovcu Humskom u Humu na Sutli u župi Uznesenje BDM, Taborsko. Pučku školu pohada u rodnome mjestu od 1944. do 1948., a Klasičnu gimnaziju u Zagrebu od 1948 1956. godine. Filozofski studij u Zagrebu i na Fil ...

                                               

Krešimir Rogina

Arhitekt Krešimir Rogina roden je 1959. godine u Rijeci. 1977. godine upisuje Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Od 1979. godine započinje suradivati na arhitektonskim natječajima s Vinkom Penezićem. 1981. polaznici su ILA&UD-a Int ...

                                               

Branko Ružić

Branko Ružić je bio hrvatski kipar i slikar. Stvarajući kiparska djela, istodobno arhetipska i suvremena, zauzima istaknuto mjesto u hrvatskom suvremenom kiparstvu.

                                               

Ivan Šebalj (slikar)

U Zagrebu je završio osnovnu školu i realnu gimnaziju. Diplomirao je 1942. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi profesora Marina Tartaglie. Od 1954. do 1961. nastavnik je na Školi primijenjenih umjetnosti u Zagrebu, a od 1961. do 19 ...

                                               

Andriana Škunca

Andriana Škunca, hrvatska književnica. Obitelj joj je podrijetlom iz Novalje na otoku Pagu, gdje je i ona provela djetinjstvo. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirala je jugoslavenske jezike i književnost i komparativnu književnost na Filozo ...

                                               

Mirko Tomasović

Mirko Tomasović, bio je hrvatski književni povjesničar, teoretičar, esejist, prevoditelj, romanist i pedagog. Najistaknutiji je hrvatski marulolog. Akademik je HAZU.

                                               

Mateo Žagar

Roden u Zagrebu. Doktorirao 2000. g. tezom Osnovne smjernice grafetičkog uredivanja hrvatskoglagoljskih tekstova XII. i XIII. st. Redoviti je profesor Filozofskoga fakulteta u Zagrebu na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo. Go ...

                                               

Romano Božac

Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 1967., magistrirao biotehničke znanosti 1973.,na istom fakultetu doktorirao 1980. godine. Od 1969. godine radi kao znanstvenik i predavač na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pr ...

                                               

Ivan Košutić (povjesničar)

Ivan Košutić roden je u Punitovcima pokraj Dakova, gdje je završio osnovnu školu. Gospodarsku školu završava u Križevcima. Za vrijeme Drugog svjetskog rata u Zagrebu završava Domobransku vojnu akademiju, te je djelatni gospodarski intendantski ča ...

                                               

Stjepan Vladimir Letinić

Rodio se u Savru na Dugom otoku 19. rujna 1935. g. Od 1944. do 1946. godine bio je sudionikom zbjega u El Shattu. Nakon toga s roditeljima seli u Vinkovce. Završio je studij agronomije u Osijeku. Kao člana Matice hrvatske i sudionika Hrvatskoga p ...

                                               

Franjo Poljak

Franjo Poljak je hrvatski gospodarski stručnjak i političar, bankar, agronom, doktor prava i pjesnik. Bio je i zastupnik u Hrvatskomu saboru te pisao glazbene kritike.

                                               

Vladimir Bakarić

Vladimir Bakarić, bio je hrvatski komunist i političar u socijalističkoj Jugoslaviji, doktor prava i narodni heroj. Jedan od vodećih komunista u Hrvatskoj prije i za vrijeme II. svjetskog rata, smatran je najutjecajnijim komunističkim rukovodioce ...

                                               

Sima Ćirković

Sima Ćirković srpski je povjesničar i akademik SANU. Njegov je znanstveni opus izuzetno opširan, a najznačajniji su mu sintetički pregledi Istorija srednjovekovne bosanske države i Srbi u srednjem veku. Smatra se za jednog od najvećih stručnjaka ...

                                               

Oskar Danon

Oskar Danon je bio bosanskohercegovački skladatelj i dirigent židovskog podrijetla. Studirao je u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji i Pragu gdje je diplomirao je dirigiranje i kompoziciju na Praškom državnom konzervatoriju i doktorirao filozofiju ...

                                               

Muhamed Filipović

Muhamed Filipović - Tunjo, bošnjački filozof i ideolog. Bio je član Akademije znanosti i umjetnosti BiH, profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu i predsjednik Bošnjačke akademije znanosti i umjetnosti. Filipović je bio jedan od o ...

                                               

Ejup Ganić

Ejup Ganić, akademik i profesor Strojarskog fakulteta u Sarajevu, bivši političar. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine od 29. prosinca 1997. do 1. siječnja 1999. Član Predsjedništva BiH od 1990. do 1996., dobitnik odlikovanja za obranu BiH ...

                                               

Edvard Kardelj

Roden je u radničkoj obitelji. Otac mu je bio krojački radnik i član Socijaldemokratske stranke, a majka radnica u tvornici duhana. Nakon završetka gradanske škole upisao je učiteljsku školu, koju je završio 1929. godine. Član SKOJ-a postaje 1926 ...

                                               

Dubravko Lovrenović

Dubravko Lovrenović, bosanskohercegovački povjesničar. Bio je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za povijest, gdje je predavao Opću povijest srednjega vijeka. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na temi Uga ...

                                               

Predrag Matvejević

Predrag Matvejević, hrvatski i bosanskohercegovački pisac i publicist. Hrvatski i talijanski državljanin, član Akademije nauka i umjetnosti BiH od 2002. Spada medu najprevodenije hrvatske književnike u svijetu, a možda najpoznatije njegovo djelo ...

                                               

Ivan Supek

Ivan Supek, hrvatski fizičar, filozof, pisac, borac za mir i humanist. Doktorirao je u Leipzigu pod vodstvom fizičara i nobelovca Wernera Heisenberga, s kojim je do 1943. radio na kvantnoj teoriji polja. Radom na zagrebačkom sveučilištu od 1946. ...

                                               

Petar Perica Vidić

Osnovnu školu završio je u Sarajevu, a klasičnu gimnaziju u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziju u Visokom. Studij filozofije i teologije završio je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Od 1962. godine radi u atelijeru akademskog slikara Gabrijela J ...

                                               

Josip Adamček

Josip Adamček, hrvatski povjesničar. Osnovnu školu pohada u rodnom mjestu, gimnaziju u Osijeku, Požegi i Dakovu, a studij povijesti i filozofije na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Od 1978. godine je izvanredni, a od 1983. redovni profesor na K ...

                                               

Gaja Alaga

Gaja Alaga, hrvatski fizičar. Podrijetlom iz stare hrvatske bunjevačke plemićke obitelji, koja je od cara primila plemstvo za vojne zasluge. Diplomirao i doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu gdje je bio i zaposlen. Bio je ...

                                               

Nikša Allegretti

Nikša Allegretti je bio hrvatski fiziolog i imunolog, akademik HAZU. Jedan je od utemeljitelja suvremene imunologije u Hrvatskoj.

                                               

Kosta Angeli Radovani

Kosta Angeli Radovani rodio se je u Londonu 1916. godine. Otac mu je bio hrvatski slikar i karikaturist Frano Branko Angeli Radovani. Osnovno školovanje te potom klasičnu gimnaziju polazio je u Zagrebu 1922 1934. Nakon toga studirao je od 1934. d ...

                                               

Ivan Aralica

Ivan Aralica, hrvatski je književnik i akademik. Jedan od dominantnih hrvatskih narativnih prozaika druge polovice 20. stoljeća.

                                               

Antun Augustinčić

Antun Augustinčić, bio je hrvatski kipar, likovni pedagog, i akademik. Uz Ivana Meštrovića i Franu Kršinića svakako najznačajniji hrvatski kipar 20. stoljeća. Svjetski poznat po spomenicima izvedenim diljem svijeta, poput; Rudara iz Ženeve, Vjesn ...

                                               

Stjepan Babić

Stjepan se je Babić rodio u Oriovcu u današnjoj Brodsko-posavskoj županiji, no roditelji su mu Zagorci majka iz Risvice, otac iz Razdrtoga kod Tuhlja. Pučku osnovnu školu pohadao je u Oriovcu, gimnaziju u Slavonskomu Brodu, Osijeku III. gimnazija ...

                                               

Nikola Batušić

Nikola Batušić, bio je hrvatski akademik, književni povjesničar, teatrolog i kazališni kritičar. Napisao mnoge knjige o kazalištu i povijesti kazališta, medu utemeljiteljima je Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa 1969. godine.

                                               

Vladimir Bayer

Vladimir Bayer hrvatski pravnik, sveučilišni profesor i dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu. Akademik je HAZU od 1977. godine. Diplomirao na Kriminološkom institutu u Parizu. Doktorirao je pravo u Zagrebu. Redoviti je profesor Pravnog fakulteta u Z ...

                                               

Vladimir Becić

Studirao je pravo u Zagrebu, a slikarstvo je učio u privatnoj slikarskoj školi Mencija Klementa Crnčića i Bele Čikoša u Zagrebu 1904., te Heinricha Knirra u Münchenu 1905. gdje je od 1906. studirao na Akademie der Bildenden Künste. U klasi Huga H ...

                                               

Tihomil Beritić

Roden u Herceg Novome. Medicinu studirao u Zagrebu. Diplomirao 1943. godine. Specijalizirao medicinu rada u inozemstvu i internu medicinu u Hrvatskoj u Zagrebu. U Zagrebu je 36 godina od 1949. vodio Odjel za profesionalne bolesti Instituta za med ...

                                               

Dušan Bilandžić

Dušan Bilandžić rodio se u Maljkovu kod Sinja, 1924. godine. Niže razrede franjevačke gimnazije završio je u Sinju, a više razrede u gimnaziji u Osijeku. Još prije rata stupio je u SKOJ komunističku omladinu, a od 1942. godine sudjeluje u ratu ka ...