ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 201


                                               

Paul Nemenyi

Paul Felix Nemenyi, hrvatsko-američki fizičar, ekspert mehanike kontinuuma. Bio je i borac za prava životinja, pa je tako odbijao nositi vunenu odjeću.

                                               

Sušačka revija

Osnivanju časopisa prethodilo je osnivanje Kluba Sušačana 1992. godine. Malo poslije toga uslijedila je zamisao i potreba izdavanja vlastitog časopisa. Razlog je bio pisanom riječju približiti se članovima i sugradanima sa Sušaka i Rijeke. Ciljal ...

                                               

Teroristički napad u Rijeci

Teroristički napad u Rijeci bio je teroristički napad koji je izveden 20. listopada 1995. u hrvatskom gradu Rijeci. Bio je to prvi islamistički udar na europskom tlu. Teroristički napad je u svezi s time što je Hrvatska izručila SAD-u istaknutog ...

                                               

Željko Sakić

Željko Sakić, umirovljeni časnik HV, radijski urednik, te radio kao urednik i kolumnist na više internetskih portala narod, priznajem, dnevno, poslovni tjednik, kerigma-pia, kolumnist i hrvatski pisac Piše romane. Sudionik Domovinskog rata od 199 ...

                                               

Izdrži prijatelju, stižem!

Izdrži prijatelju, stižem! je hrvatski dokumentarni film iz 2019. godine o Domovinskome ratu. U filmu se govori o hrvatskom generalu Damiru Tomljanoviću Gavranu. Prikazan je po prvi put u prigodi obilježavanja 25. obljetnice njegove pogibije na V ...

                                               

KK Iskra Bugojno

Prva utakmica u Bugojnu odigrala se 1973. godine. Nositelji razvoja košarke bili su profesori veliki zaslužnik kluba Slavko Zubić, Tone Vukadin i Franjo Pokrajčić. Hrvati su zaslužni za razvijanje košarke i osnivanje kluba. Zahvaljujući direktoru ...

                                               

Tomo Knežević

Roden je 1954. godine od oca Pere i Ivke r. Maros u Zenici, tada župa Zenica-Sv. Josip. Pučku školu pohadao je u Donjem Čajdrašu i u Zenici. Srednju školu – Klasičnu gimnaziju-sjemenište završio je u Zagrebu. Filozofsko-teološki studij od akadems ...

                                               

Vojislav Vučinić

Vojislav Vučinić, srpski filmski djelatnik. bio je jedan od najboljih srpskih poznavalaca i iskrenih zaljubljenika u filmsku umjetnost. Roden 1939. godine. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu engleski jezik. U Avala filmu je radio ka ...

                                               

Ivan Tropš

Roden je 1863. godine u Vinkovcima. Otac mu je bio glazbenik i zborovoda. Zbog toga je imao uvjete još u djetinjstvu steći glazbenu naobrazbu. Najdublji trag ostavio je Zemunu u Hrvatskom pjevačkome društvu Odjek, čiji je bio suosnivač i jednim o ...

                                               

Meteor Grupa – Labud

Meteor Grupa – Labud, hrvatska tvrtka za proizvodnju deterdženata i kemijskih proizvoda. Sjedište je u Zagrebu. Pravni oblik poduzeća je društvo s ograničenom odgovornošću. Dio je Meteor Grupe.

                                               

ATP Challenger Split

Prvo izdanje odigrano je od 28. rujna do 4. listopada 2020. godine, a kvalifikacijski dio počeo je još 26. rujna. Igralo se je na terenima TK Split na Firulama. Turnirom iz 2020. profesionalni teniski turniri vratili su se u Split nakon ATP Touro ...

                                               

Blagajna kod predsjedništva vlade NDH

Blagajna kod predsjedništva vlade NDH, financijsko tijelo pri Vladi NDH. Bila je samostalan računsko-blagajnički ured za poslove predsjedništva vlade NDH. Osnovana je radi sprječavanja zloporaba koje su postojale u tim dispozicionim fondovima u K ...

                                               

Dispozicioni fondovi u Kraljevini Jugoslaviji

Dispozicioni fondovi u Kraljevini Jugoslaviji bile su bile državnim proračunom odredene svote, kojima je ministar slobodno raspolagao za tako zvane državne reprezentacije i u razne povjerljive svrhe. 0 izdatcima iz tog fonda nije ministar polagao ...

                                               

Državni vjeresijski zavod

Državni vjeresijski zavod bio je financijska ustanova u NDH pod neposrednim nadzorom ministarstva narodnog gospodarstva. Osnovana je zakonskom odredbom od 6. svibnja 1941. godine donesene na prijedlog ministra narodnog gospodarstva. Sjedište mu j ...

                                               

Glavna uprava posredovanja rada

Glavna uprava posredovanja rada, državno tijelo za posredovanje na tržištu radne snage u NDH. Nastavak je Glavne uprave posredovanja rada za banovinu Hrvatsku u Zagrebu. Naredbom ministra zdravstva Ive Petrića od 10. svibnja 1941., a objavljenom ...

                                               

Graničar (tjednik)

Graničar - Tjednik za Zemun i Srijem je bio hrvatski tjednik iz Zemuna i Vinkovaca. Izlazio je 1942., 1943. i 1944. godine u Zemunu, a 1945. u Vinkovcima kao Graničar - Tjednik za Sriem. Sadržaj su bile vijesti i ustaški propagandni tekstovi.

                                               

Grb NDH

Grb NDH ureden je zakonskom odredbom o državnom grbu, državnoj sastavi, Poglavnikovoj zastavi, državnom pečatu, pečatima državnih i samoupravnih ureda od 28. travnja 1941. godine. Pečat državnih i samoupravnih ureda razlikovao se od velikog držav ...

                                               

Hrvatska državna banka

Hrvatska državna banka, središnja banka NDH. Osnovana je na prijedlog ministra narodnog gospodarstva. Osnovana je 10. svibnja 1941. godine Zakonskom odredbom o osnivanju Hrvatske Državne Banke. Odredba je stupila na snagu nadnevkom proglašenja u ...

                                               

Hrvatska Državna Tiskara

Hrvatska Državna Tiskara bila je službena državna tiskarska ustanova u NDH. Vodila se samostalno prosvjetno-privredno poduzeće podložno ministarstvu bogoštovlja i uprave, kojem je povjerena sprovedba zakonske odredbe. Izdavanje pravilnika sa zako ...

                                               

Hrvatska izvještajna služba (NDH)

Osnovao ga je Glavni ustaški stan travnja 1941. godine pod imenom Hrvatski državni novinski ured. Sjedište se nalazilo u Zagrebu. Preuzelo je ulogu predratnog Pressbiroa. Naredbom Predsjedništva Vlade od 15. svibnja 1941. NN 28/1941 promijenjeno ...

                                               

Hrvatski branik (Vinkovci)

Prvi je broj izašao 16. studenoga 1935. Predstavljao se kao nezavisni tjedni informativni list. Nastavak je Vinkovačkog branika, zbog čega je imao dvostruku numeraciju, od čega je druga od početka izlaženja lista. Obje prate dvostruku numeraciju ...

                                               

Hvarski bagatin

1420. godine hvarska komuna došla je pod vlast Mletaka. Nije imala vlastite kovnice, a bila je u potrebi za sitnim novcem u prometu, koja se pojavila u dalmatinskim gradovima pod mletačkom vlašću koncem 15. i početkom 16. stoljeća. Hvar je bio za ...

                                               

Bitka kod Iža 1604.

Bitka kod Iža, bitka izmedu uskoka i Mletaka koja se je odvila prosinca 1604. godine. Ne postoji potpuna sloga u znanstvenoj zajednici o dosjetljivom potezu kojim su uskoci nadmudrili Mlečane, no mletački službeni spisi potvrduju to.

                                               

Logor (ustaški pokret)

Logor je ustrojstvena radna ustanova Ustaškog pokreta. Obuhvaća područje upravnog kotara odnosno kotarske ispostave. Logor nosi ime sjedišta. Sjedište je u vijek u sjedištu upravnog kotara odnosno kotarske ispostave. Logor je prva nadredena ustan ...

                                               

Muzej hvarske baštine

Osnovan je pod imenom Historijski arhiv, kao arhivistička ustanova s otoka Hvara, sa sjedištem u gradiću Hvaru. Osnivač je bila Općina Hvar. U njemu su se sakupljala i čuvala arhivska grada. Utemeljena je 1950. na inicijativu Nike Dubokovića. Vre ...

                                               

Narodne novine (NDH)

Narodne novine su bile službeni list NDH. Zakonskom odredbom od 25. travnja 1941. godine o službenom listu Narodne novine ureden je status lista. Odredene su kao službeni list za cijelu Nezavisnu Državu Hrvatsku, a izdaju se u Zagrebu. Njihovo iz ...

                                               

Operacija Angela

Operacija Angela, vojna akcija hrvatskih snaga u Domovinskom ratu taktičke razine. Dugo nakon pada Odžaka bili su odžački borci HVO-a u Orašju, na oraško-šamačkoj bojišnici. Tražili mjesecima su od zbornog područja da se ide u oslobadanje Odžaka, ...

                                               

Operacija Berbir

Operacija Berbir, vojna akcija hrvatskih snaga u Domovinskom ratu taktičke razine. Malo ili nikako ju se spominje u hrvatskoj povijesnici i medijima, a i u srpskim vrelima rijetko ju se spominje. Prema srpskim vrelima, 8. kolovoza 1992. navodno s ...

                                               

Pripravni član (ustaški pokret)

Pripravni članovi su prema Propisniku o zadaći, ustrojstvu, radu i smjernicama "Ustaše" - Hrvatskog oslobodilačkog pokreta, osobe koje žele postati članom Ustaškog pokreta. Da bi postali članovima, moraju provjerni organi provjeriti kandidata. Pr ...

                                               

Pristaša (ustaški pokret)

Pristaše su prema Propisniku o zadaći, ustrojstvu, radu i smjernicama "Ustaše" - Hrvatskog oslobodilačkog pokreta, osobe koje žele na vidljiv način pokazati da pristaju uz ustaški Pokret, da odobravaju načela, rad i ciljeve Ustaškog pokreta, ali ...

                                               

Prometni glasnik

Prometni glasnik, glasilo željeznica u NDH, namijenjeno javnoj uporabi. Izdavalo ga je Ministarstvo hrvatskog domobranstva - odjel za željeznički promet. Izlazio je od vremena do vremena i po potrebi. Nosio je redni broj, nadnevak i cijenu. U Pro ...

                                               

Radna zajednica (ustaški pokret)

Radna zajednica, prema Propisniku o zadaći, ustrojstvu, radi u smjernicama "Ustaše" - Hrvatskog oslobodilačkog pokreta, jesu svi zbirnici, tabornici, logornici i stožernici koji obnašaju dužnost u jednome mjestu. U Radnu zajednicu takoder ulaze i ...

                                               

Ravnateljstvo državnih rudarskih poduzeća u Sarajevu

Ravnateljstvo državnih rudarskih poduzeća u Sarajevu bilo je državno tijelo u NDH. Preuzelo je poslovanje Direkcije državnih rudarskih preduzeća u Sarajevu. Prezimanjem uloge je promijenjeno ime tog tijela. Analogno tome i naziv Ravnateljstvo rud ...

                                               

Registarske oznake za vozila u NDH

Registarske oznake za vozila u NDH odredene su odredbom iz ministarstva narodnog gospodarstva NDH - odjela za obrt, industriju i trgovinu, prometnog odsjeka za motorna vozila od 13. svibnja 1941., a u svezi s Naredbom o prijavi i predaji motornih ...

                                               

Središnjica za žestu, kvasac i šećer

Središnjica za žestu, kvasac i šećer, upravno tijelo u NDH. Osnovana je Zakonskom odredbom o središnjici za žestu, kvasac i šećer. Odredba je stupila na snagu nadnevkom proglašenja u Narodnim novinama 10. svibnja 1941. godine. Djelovala je pod up ...

                                               

Stožer (ustaški pokret)

Stožer je ustrojstvena radna ustanova Ustaškog pokreta. Obuhvaća sve logore, tabore i zborove na područje velike župe. Stožer obuhvaća područje velike župe, a grad Zagreb ima svoj posebni stožer, kao i Hrvatsko sveučilište. Stožer nosi ime sjediš ...

                                               

Tabor (ustaški pokret)

Tabor je temeljna ustrojstvena radna ustanova Ustaškog pokreta. Obuhvaća područje jedne upravne općine. U gradu može biti više tabora, označuje ih se rednim brojem premda redoslijedu osnutka. Tabor nosi ime sjedišta. Premda je temeljna, nije i na ...

                                               

Tabornik

Tabornik je bio voditelj i upravitelj tabora, temeljne ustrojstvene radne ustanove Ustaškog pokreta, koja obuhvaća područje jedne upravne općine. U gradu je moglo biti više tabora te time i tabornika. Tabornik uz taborsku upravu, taborsko vijeće ...

                                               

Taborska uprava

Taborska uprava je bilo upravno tijelo tabora, temeljne ustrojstvene radne ustanove Ustaškog pokreta, koja obuhvaća područje jedne upravne općine. U gradu je moglo biti više tabora te time i taborskih uprava. Tabornik uz taborsku upravu, taborsko ...

                                               

Trofazni generator

Trofazni generator je vrsta električnog generatora. Za razumijevanje ovog pojma treba razjasniti pojamo trofazna sustava napajanja. To je sustav koji čine tri izvora izmjeničnog sinusoidnog napona koji su medusobno zavisni i spojeni su na posebni ...

                                               

Ultra FM Split

Emitira od 18. svibnja 2002. godine na frekvencijama 93.6 FM i 96.8 FM kao gradski radio. Otkad je dobila županijsku koncesiju, emitira i na frekvenciji 99.3 FM. Signalom pokriva Splitsko-dalmatinsku, Šibensko-kninsku, veći dio Dubrovačko-neretva ...

                                               

Ured za obnovu privrede NDH

Ured za obnovu privrede bio je ured pri Ministarstvu narodnog gospodarstva NDH, na čiji je prijedlog donesena zakonska odredba kojim je osnovan. Donesena je 3. svibnja 1941. godine. Ministru narodnog gospodarstva bila je povjerena je provedba odr ...

                                               

Ustaška mladež

Ustaška mladež je prema Propisniku o zadaći, ustrojstvu, radi u smjernicama "Ustaše" - Hrvatskog oslobodilačkog pokreta, sva hrvatska mladost, muška i ženska. Obuhvaća dobnu skupinu od navršene sedme do navršene dvadeset i prve godine života. Dob ...

                                               

Ustaška mladež (glasilo)

Ustaška mladež je bilo službeno glasilo Ustaške mladeži. Izlazilo je tjedno u Zagrebu. Izlazio je od 1. rujna 1940. do ožujka 1943. godine. Uredivali su ga Jere Jareb, Milivoj Karamarko i Ivo Balentović. Izlazio je tjedno od 1941. do 1943. godine ...

                                               

Ustaška priprema

Ustaška priprema, prema Propisniku o zadaći, ustrojstvu, radi u smjernicama "Ustaše" - Hrvatskog oslobodilačkog pokreta, predstavlja postrojbe koje se postrojava unutar Ustaškog pokreta od članstva i pristaša sposobnih za vojnu službu. Ustaškoj p ...

                                               

Ustaška Starčevićeva mladež

Ustaška Starčevićeva mladež je prema Propisniku o zadaći, ustrojstvu, radu i smjernicama "Ustaše" - Hrvatskog oslobodilačkog pokreta, sva hrvatska mladost, muška i ženska u dobnoj skupini od petnaeste do dvadeset i prve godine života. Pripadnici ...

                                               

Ustaška uzdanica

Ustaška uzdanica je prema Propisniku o zadaći, ustrojstvu, radu i smjernicama "Ustaše" - Hrvatskog oslobodilačkog pokreta, sva hrvatska mladost, muška i ženska u dobnoj skupini od sedme do jedanaeste godine života. Navršenjem jedanaeste godine sv ...

                                               

Ustaške djevojke

Ustaške djevojke su prema Propisniku o zadaći, ustrojstvu, radu i smjernicama "Ustaše" - Hrvatskog oslobodilačkog pokreta, izabrane pripadnice Ustaške Starčevićeve mladeži, koju čine muška i ženska hrvatska mladež u dobnoj skupini od petnaeste do ...

                                               

Ustaški godišnjak

Ustaški godišnjak, godišnjak Glavnog ustaškog stana. Izlazilo je u Zagrebu. Godišnjak za sljedeću godinu pripreman je prijašnje godine, pa je godišnjak za 1942. pripremljen još rujna 1941. godine. Formata je 22 x 14 cm. Ima 336 stranica, a zadnji ...

                                               

Ustaški junak

Ustaški junak je prema Propisniku o zadaći, ustrojstvu, radu i smjernicama "Ustaše" - Hrvatskog oslobodilačkog pokreta, sva hrvatska mladost, muška i ženska u dobnoj skupini od jedanaeste do petnaeste godine života. Pripadnici Ustaške uzdanice na ...