ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 190
                                               

Ložište (kotao)

Ložište kotla ili generatora pare ima ulogu da omogući oslobadanje topline izgaranjem iz korištenog goriva. Izgaranje je kemijska reakcija izmjene tvari i oslobadanja topline. Izmjena tvari je preraspodjela atoma elemenata u nove molekule, a takv ...

                                               

Odmuljavanje kotla

Odmuljavanje kotla ili generatora pare je povremeno izbacivanje napojne vode s dna kotla kako bi se otklonile moguće mehaničke nečistoće. Kotao ili generator pare se nakon toga nadopunjuje demineraliziranom napojnom vodom dobivenom iz sustava obr ...

                                               

Škotski kotao

Škotski kotao je vrsta parnog kotla ili generatora pare koji je do Drugog svjetskog rata bio najčešće ugradivan brodski proizvodač pare. Tako je na primjer putnički brod RMS Titanic imao 29 škotskih kotlova, od toga 25 velikih i 5 manjih. Veliki ...

                                               

Vatrocijevni kotao

Vatrocijevni kotlovi su kotlovi u kojima u cijevi ili cijevima struje vrući plinovi izgaranja. Ovo je jedan od dva glavna tipa kotlova, a drugi je vodocijevni kotao. Vatrocijevni kotao je prvi proizveden, te je imao vrlo široku primjenu tijekom i ...

                                               

Vodocijevni kotao

Vodocijevni kotao je vrsta kotla kod kojeg voda cirkulira unutar cijevi, a oko cijevi struje dimni plinovi ili su pak cijevi izložene vatri. Vodocijevni kotao je kotao koji se danas upotrebljava kod većine zahtijevnijih parnih postrojenja, s veći ...

                                               

Glačalo

Glačalo je električni uredaj ili jednostavna naprava s glatkim zagrijanim potplatom kojom se uklanjaju nabori na tkaninama, najčešće odjeći. Glačanjem se prirodna ili umjetna polimerna vlakna od kojih su gradene tkanine uz pomoć topline i vlage r ...

                                               

Infragrijalica

Infragrijalica, infracrvena grijalica ili grijalica infracrvenim zrakama služi za zagrijavanje prostorija, u medicini za dubinsko grijanje a u industriji za sušenje boja i lakova. Infragrijalice posebna su vrsta isijavajućih peći. Dijele se prema ...

                                               

Klimatizacijski uredaj

Klima uredaj je dizalica topline, odnosno toplinska pumpa za zrak. Služi kao sredstvo hladenja ili grijanja prostorija. Prilikom izbora klima uredaja, obraća se pozornost na veličinu. Svaki klima uredaj mora biti namijenjen za prostoriju u koju g ...

                                               

Konvekcijska peć

Konvekcijska peć ili konvektorska peć prenose toplinu pretežno konvekcijom i griju prostorije toplim zrakom. Grijači su im ugradeni u plosnato limeno kućište koje je otvoreno samo na gornjoj i donjoj strani. Kroz donji otvor ulazi hladni zrak, a ...

                                               

Parno grijanje

Parno grijanje koristi vodenu paru proizvedenu u parnom kotlu koja se dovodi se u grijalice gdje se hladi i kondenzira, pri čemu se oslobada i toplina isparavanja, a kondenzat se ponovno vraća kotlu. Upotrebom pare kao prijenosnika topline mogu s ...

                                               

Perilica rublja

Perilica rublja ili stroj za pranje rublja je mehanički uredaj koji služi za pranje rublja: odjevnih predmeta, posteljine, ručnika itd. Ovaj naziv koristi se za strojeve koje rabe vodu kao osnovno sredstvo za pranje, za razliku recimo od suhog pr ...

                                               

Plinska peć

Plinska peć ima prednosti grijanja prostorija plinom, prema grijanju s čvrstim gorivima, a one su sljedeće: posluživanje je jednostavno, brzo ugrijavanje i čisti pogon, otpada doprema goriva i odstranjivanje pepela, regulacija temperature može bi ...

                                               

Štednjak

Štednjak može biti električni, plinski ili kombinirani, a obično je opremljen s 3, 4 ili 6 električnih grijaćih ploča ili plinskih plamenika za kuhanje te pećnicom za pečenje. Električne grijaće ploče izraduju se od lijevanog željeza, s gornje st ...

                                               

Toplovodno grijanje

Toplovodno grijanje ili grijanje toplom vodom je način grijanja s pomoću vruće vode koja kruži toplovodnim sustavom. Takvo je na primjer centralno grijanje u kućama, ali i grijanje zgrada u sustavu toplana. U kotlu ugrijana voda provodi se kroz c ...

                                               

Uljna peć

Uljna peć se loži lakim loživim uljem. Iz spremnika teče ulje slobodnim padom do nivo-posude s plovkom, gdje se održava stalna razina ulja. Odatle ulje struji kroz regulacijski ventil u komoru za izgaranje. Nakon paljenja, zbog djelovanja topline ...

                                               

Usisivač

Usisivač je električni kućanski aparat koji u sebe uvlači prašinu i sitnije predmete, obično s poda, uz pomoć djelomičnog vakuuma koji proizvodi zračna pumpa koja je ugradena u aparatu. Kolokvijalno se koristi i riječ "usisavač". Prašina i ostale ...

                                               

Ventilator

Ventilator je električno pogonjen uredaj koji se koristi za zračni protok u svrhu postizanja tjelesne udobnosti, ventilaciju npr. ispušni ventilator, vijanje npr. odvajanje pljeve od zrna žita, uklanjanje prašine npr. usisavač, sušenje ili osigur ...

                                               

Željezna peć

Željezna peć ili peć s malom akumulacijom topline je peć s plaštem od lijevanog željeza ili čeličnog lima koja je s unutarnje strane obložena šamotom kako bi se zaštitila od prekomjernog zagrijavanja. Regulacija emisije topline u željeznim pećima ...

                                               

Bager

Bager je univerzalni samohodni gradevinski radni stroj sa širokim obimom izvodenja radnih zahvata u zemlji, kamenu i pod vodom. Neki od najčešćih radova su iskop, utovar materijala, prijenos i podizanje tereta, izrada nasipa i pokosa, grubo ravna ...

                                               

Koračajući bager

Koračajući bager ili bager pauk je radni stroj posebno konstruiran za rad u ekstremno nepristupačnim terenima. Primjena mu je u gradevinarstvu za rad na velikim nagibima, čišćenju i uredivanju korita rijeka i kanala te u šumarstvu za rad na teško ...

                                               

Radni stroj

Radni stroj je sredstvo za rad kojemu je osnovna namjena obavljanje odredenih radova vlastitim uredajima i opremom. Mogu imati vlastiti pogon ili koristiti pogonsku snagu drugog stroja. Takoder se dijele na samohodne i fiksne odnosno one kojima j ...

                                               

Samohodni cirkular

Samohodni cirkular je stroj koji se u drvnoj industriji koristi za rezanje ogrjevnog drva. Stroj se sastoji od dva glavna dijela, tračne ili kružne pile koja je postavljena na motorno vozilo. Samohodni cirkular je takoder poznat i po pučkim naziv ...

                                               

Šume brdskog pojasa Hrvatske

Brdski pojas ili montani pojas dio je Eurosibirsko-sjevernoameričke regije u fitogeografskoj raspodjeli Hrvatske koji zauzima prostore iznad 350 m nadmorske visine u panonskom dijelu, odnosno iznad 600 m nadmorske visine u Dinaridima. Gornja gran ...

                                               

Šume brežuljkastog pojasa Hrvatske

Brežuljkasti ili kolinski pojas dio je Eurosibirsko-sjevernoameričke regije u fitogeografskoj raspodjeli Hrvatske koji se nastavlja na nizinski pojas u rasponu nadmorskih visina od 150 do 500 metara. Prirodno su, zbog povoljnih klimatskih i ekolo ...

                                               

Šume gorskog pojasa Hrvatske

Gorski pojas ili altimontani pojas dio je Eurosibirsko-sjevernoameričke regije u fitogeografskoj raspodjeli Hrvatske. Na Dinaridima i panonskom gorju razvijen je u rasponu nadmorskih visina od 600 m do 1100 m, dok se na sjevernim padinama Papuka ...

                                               

Šume mediteransko-litoralnog pojasa Hrvatske

Mediteransko-litoralni pojas je dio Mediteranske regije u fitogeografskoj raspodjeli Hrvatske koji obuhvaća veći dio otoka, uski priobalni pojas, te srednju i južnu Dalmaciju. Za to područje karakteristične su vazdazelene šume hrasta crnike Querc ...

                                               

Šume mediteransko-montanog pojasa Hrvatske

Mediteransko-montani pojas je dio Mediteranske regije u fitogeografskoj raspodjeli Hrvatske čija je vegetacija razvijena u višim položajima Mediteranske regije i nadovezuje se na zonu submediteranske vegetacije. Na otocima se ovaj pojas rasprosti ...

                                               

Šume nizinskog pojasa Hrvatske

Nizinski pojas ili planarni pojas je dio eurosibirsko-sjevernoameričke regije u fitogeografskoj raspodjeli Hrvatske koji obuhvaća područje sjeverno od Karlovca, prvenstveno savsko-dravsko medurječje. Prostire se u rasponu nadmorskih visina 80-150 ...

                                               

Šume pretplaninskog pojasa Hrvatske

Pretplaninski pojas ili subalpski pojas dio je Eurosibirsko-sjevernoameričke regije u fitogeografskoj raspodjeli Hrvatske. Rasprostire se na nadmorskim visinama od 1100 do 1700 m i uključuje šumske zajednice unutrašnjih Dinarida. Geološku podlogu ...

                                               

Kemijska olovka

Kemijska olovka je vrsta pisaćeg pribora za pisanje i crtanje. Rabi se u cijelom svijetu. Sastoji se od spremnika, punjenja i mehanizmom s kuglicom na nanošenje tinte. Kuglica se u dodiru s papirom pri kretanju počinje vrtjeti čime se sadržaj spr ...

                                               

Olovka

Olovka je pisaljka sastavljena od uloška uklopljenoga u zaštitnu drvenu šipku, koja se zarezuje te se tako nakon skraćenja uloška oslobada njegov novi dio. Uložak je najčešće od grafita koji se miješa u različitom omjeru s glinom. Naziv olovka na ...

                                               

ISO 3166-1 alpha-3

ISO 3166-1 alpha-3 kod je troslovni šifrarnik država, definiran u dijelu ISO 3166 standarda koji je objavila Medunarodna organizacija za standardizaciju. Šifrarnikom su obuhvaćene države, ovisni teritoriji i područja od posebnog interesa. Nastao ...

                                               

ISO 3166-2

ISO 3166-2 predstavlja drugi dio ISO 3166 standarda kojeg objavljuje Medunarodna organizacija za standardizaciju, a definira kodove za imena subdivizija zemalja i nezavisnih prostora koji su kodirani po standardu ISO 3166-1. Službeni naziv ISO 31 ...

                                               

ISO 9001

ISO 9001:2008 Sustav upravljanja kvalitetom - Zahtjevi je norma od oko 30 stranica koju je objavila organizacija ISO. Sadržaj norme: Odjeljak 8: Mjerenje, analiza i poboljšanje Odjeljak 6: Upravljanje resursima Odjeljak 5: Odgovornost uprave Stra ...

                                               

ISO 13485

ISO 13485 je norma koju je 2003. g. predstavila Medunarodna organizacija za normizaciju i koja predstavlja niz zahtjeva potrebnih za sustav održavanja kvalitete proizvodnje medicinskih proizvoda. Ova norma je zamijenila norme EN 46001, EN 46002, ...

                                               

ISO 17025

HRN EN ISO/IEC 17025 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija naziv je norme koja propisuje zahtjeve koje moraju ispunjavati laboratoriji. Ova norma utvrduje opće zahtjeve za osposobljenost za provedbu ispitivanja i umjera ...

                                               

ISO 8601

ISO 8601 je medunarodni standard koji sadržava preporuke za brojevne formate datuma i vremena. Medunarodna organizacija za standardizaciju izdala je prvu inačicu standarda 1988. godine, pod naslovom Data elements and interchange formats – Informa ...

                                               

CIS 40 AGL

CIS 40 AGL je automatski bacač granata kalibra 40 mm, kojeg je krajem 1980-ih razvila singapurska vojna industrija ST Kinetics. Osim singapurske vojske kojoj je prvenstveno namijenjen, koristi se i u oružanim snagama i redovima policije nekoliko ...

                                               

CIS 40 GL

CIS 40 GL je singapurski bacač granata kalibra 40 mm. Dizajnirala ga je i proizvodi singapurska industrija oružja ST Kinetics. Bacač granata u Italiji nosi oznaku GLF-40 jer se ondje proizvodi na temelju licence. Osim singapurskih oružanih snaga, ...

                                               

SB 40 LAG

SB 40 LAG je španjolski automatski bacač granata kalibra 40 mm. Dizajnirala ga je i proizvela domaća vojna industrija Santa Bárbara Sistemas. Osnovna oznaka ovog oružja je SB 40 LAG a alternativna SB LAG-40 dok se u španjolskim oružanim snagama o ...

                                               

Zastava BGA 30 mm

Zastava BGA 30 mm je srpski automatski bacač granata kalibra 30 mm. Bacač granata dizajnirao je ruski KBP dizajnerski biro iz Tula, dok ga je proizvela srpska vojna industrija Zastava Arms iz Kragujevca. Zastava BGA je namijenjena gadanju ciljeva ...

                                               

Kazetne bombe

Kazetne bombe sastoje se od nosača, koji sadrže nekoliko manjih bomba koje se tijekom aktiviranja izbacuje iz kućišta. Naoružanje te vrste se koristi uglavnom u obliku zrakoplovne bombe, topničkog projektil a ili kao bojeva glava krstareće rakete ...

                                               

Litijeva bomba

Litijeva bomba je rijedak naziv za termonuklearne bombe u kojima je dio termonuklearnog eksploziva litij, i to njegov izotop Li-6. Taj izotop, u odredenoj mješavini s nekim drugim izotopima vodika čini termonuklearni eksploziv koji fuzijom osloba ...

                                               

Molotovljev koktel

Molotovljev koktel nastao je tijekom Španjolskog gradanskog rata 1936 1939. Ipak, današnje ime dobiva u Finskoj tijekom Zimskog rata 1939 1940., koji se vodio izmedu Finaca i Sovjeta. Naziv dolazi od tadašnjeg sovjetskog ministra vanjskih poslova ...

                                               

Krajina ekspres

Krajina ekspres je ime za oklopni vlak kojeg je izgradila Vojska RSK 1991. Vlak je posada uništila 1995. godine prilikom povlačenja vojske RSK prema Bosni. Ovaj oklopni vlak nastao je zavarivanjem željeznih ploča na vagone i lokomotivu. Od naoruž ...

                                               

M75 (ručna bomba)

Namijenjena je uništavanju ljudstva pomoću udarnog vala i čeličnih kuglica koje se nalaze u njezinu tijelu. Bomba djeluje ubojito u radijusu od 0-15 metara za ranjavajuće djelovanje do 30 m. Sastoji se od dvodijelnog tijela: vanjskog ili košuljic ...

                                               

PROM-1

PROM-1 je P rotupješačka R asprskavajuća O dskočna M ina jugoslavenske proizvodnje. Mina se sastoji od cilindričnog tijela sa zvjezdastim upaljačem koji je umetnut u vrh mine te je izgledom slična njemačkoj S-mini. Mina se aktivira uz pomoć zvjez ...

                                               

Soko G-4 Super Galeb

Soko G-4 Super Galeb, školsko-jurišni zrakoplov jugoslavenske proizvodnje. Posadu čine dva člana koji sjede u tandemskom položaju, s tim da je stražnji dio malo uzdignut u odnosu na prednji dio, zbog bolje vidljivosti. Avion je prvi put poletio 1 ...

                                               

Berdiš

Berdiš je vrsta oružja na motki korištena u 16. i 17. st. u Istočnoj Europi, iako se slična oružja pojavljuju i u srednjem vijeku pred kraj 13. st. Berdiš se razvio iz danske sjekire i njezine kasnije inačice s dugačkom drškom. U 16. st. je posta ...

                                               

Epsilonska sjekira

Epsilonska sjekira, vrsta bojne sjekire nazvana po svom obliku koji podsjeća na grčko slovo epsilon. Ova sjekira je bila popularna diljem drevnog Bliskog istoka odakle se proširila u istočnu Europu, Rusiju i Skandinaviju. Sjekira je prikazana i n ...