ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 188
                                               

Schütze

Schütze na njemačkom znači "pucač" ili "strijelac". Ponekada se javlja i kao prezime Schütz, kao u operi Der Freischütz. Sama riječ je izvedena iz njemačkoga schützen, što znači braniti, čuvati. U povijesti je označavala strijelce. Kao čin u Njem ...

                                               

SS-Oberst-Gruppenführer

Oberstgruppenführer naziv je za najviši čin Schutzstaffela poslije SS-Reichsführera, a postojao je u razdoblju od 1942. do 1945. Ovaj čin je nekad pisan kao Oberst-Gruppenführer ", a prevodi se kao "Vrhovni voda skupine". Oberstgruppenführer je b ...

                                               

Sturmscharführer

Sturmscharführer bio je čin Waffen SS-a koji je postojao od 1934. - 1945. Ovaj čin obilježavao je najveći čin kojeg je novak mogao dobiti u Waffen SS-u, što bi danas odgovaralo činu nadnarednika u većini današnjih vojski. Sturmscharführer je bio ...

                                               

Unterscharführer

Unterscharführer naziv je za čin Schutzstaffela rabljen izmedu 1934. i 1945. Činom SS-a postao je nakon Noći dugih noževa. Taj dogadaj prisilio je SS na reorganizaciju zbog odvajanja od Sturmabteilunga. Oznaka je bila pravokutna točka u sredini c ...

                                               

Untersturmführer

Untersturmführer naziv je za čin Schutzstaffela, stvoren u srpnju 1934. Čin vuče svoje korijene još iz čina SA-a - Sturmführera, koji je postojao još od osnutka SA-a 1921. Čin Untersturmführera bio je iznad Hauptscharführera i niži od čina Oberst ...

                                               

Činovi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

Činovi u Oružanim snagama Republike Hrvatske propisani su Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Navedenim Zakonom propisani su činovi, dodjela činova, promaknuća, te prava i obveze djelatne vojne osobe kojoj je dodijeljen. Izgle ...

                                               

Bruniranje

Bruniranje je proces završne obrade čeličnih predmeta kojim se dobiva tanak zaštitni sloj crne ili smede boje. Primjenjuje se pretežno na oružju, alatima te kućištima satova. Zaštitne osobine ovog sloja vrlo su male. Predmete se uranja u kisele i ...

                                               

Bušenje

Bušenje je vrsta strojne obrade odvajanjem čestica kojim se posebnim alatom izraduju valjkaste rupe u obratku. Alat obavlja glavno rotacijsko gibanje i pravocrtno posmično gibanje koje mora biti u smjeru osi rotacije. Pod bušenjem u užem smislu r ...

                                               

Crni oksid

Crni oksid vrsta je konverzione prevlake za željezne slitine. Koristi se kao vrlo blaga antikoroziona prevlaka,te za smanjivanje svjetlosne refleksije. Kako bi poboljšali antikorozivna svojstva objekte se još prevlači voštanim ili uljnim premazim ...

                                               

Duboko vučenje

Duboko vučenje metala je postupak strojne obrade metala u kojem se obradak, najčešće u hladnom stanju, provlači kroz jednu ili više matrica u novi željeni oblik korištenjem posebnih alata. Za duboko vučene proizvode svojstvena je dubina proizvoda ...

                                               

Fojnička zlatarska škola

Fojnička zlatarska škola je naziv za način rada kako su radile zlatarske obrtničke radionice u Fojnici. Dio je baštine Hrvata Bosne i Hercegovine. Karakterizira ju minijaturna obrada plemenitog metala. Škola je postojala od 15. do 18. stoljeća. N ...

                                               

Hladno oblikovanje

Hladno oblikovanje je postupak strojne obrade metala bez odvajanja čestica, kojom se proizvodi sitna metalna roba masovne potrošnje. To su različiti vijci, svornjaci, matice, dijelovi aparata i instrumenata, metalni novac, medalje. Svojstvo svih ...

                                               

Isprešavanje

Isprešavanje ili ekstruzija je vrsta strojne obrade metala bez odvajanja čestica, koja služi u proizvodnji raznovrsnih profila, šipki, traka, cijevi konstantnog presjeka, od lakih i obojenih metala, te mekih čelika. Najveće prednosti su: mogućnos ...

                                               

Izbor režima obrade

Izbor režima obrade kod tokarenja podrazumijeva izbor vrijednosti sljedećih parametara: posmaka f mm/min, brzine rezanja v c m/s, dubine rezanja a p mm. Brzina rezanja je brzina kojom se materijal obradak kreće u odnosu prema oštrici reznog alata ...

                                               

Izvlačenje

Izvlačenje je postupak strojne obrade metala bez skidanja čestica, koji se koristi u proizvodnji žica, traka, cijevi, šipki. Postupak se koristi uglavnom za promjenu dimenzija, a rjede za promjenu oblika. Izvlačenje se primjenjuje kada je potrebn ...

                                               

Kalup

Kalup je oblik, obrazac; forma, model; predmet oko kojega se oblikuju drugi predmeti. U tehnici, šuplje tijelo u kojem se oblikuju predmeti od taljivih tvari. U lijevanju metala pješčani se kalup rabi za jednokratnu, a kokila za višekratnu uporabu.

                                               

Konverzijske prevlake

Konverzijske prevlake nemetalni su, uglavnom anorganski, vrlo tanki slojevi na metalnoj površini, koji se obično stvaraju kemijskom reakcijom vodene otopine odredenih spojeva s metalnom podlogom.

                                               

Kovanje

Kovanje je prostorno oblikovanje metala deformiranjem u toplom, polutoplom ili hladnom stanju. Kuje se ručno, udarcima čekića na nakovnju, ili strojno, udarcima bata ili malja. Prema obliku tlačnih ploha alata razlikuje se slobodno kovanje, uglav ...

                                               

Kovanje u ukovnjima

Kovanje u ukovnjima se izvodi tako da se zagrijani materijal postavlja u ukovanj i pod djelovanjem sile čekića se ispunjava pripremljena gravura. Predmet se nakon toga izvadi iz ukovnja i skida se višak materijala na dodirnim površinama polovica ...

                                               

Kromatiranje

Kromatiranje je tehnika zaštite metalnih površina od korozije putem stvaranja kemijske konverzijske prevlake na osnovi spojeva šesterovalentnog kroma.Najčešće je korišteno na aluminiju i njegovim slitinama,prije svega kao koroziona zaštita,te kao ...

                                               

Lasersko sinteriranje zlata

Lasersko sinteriranje zlata je suvremena tehnika proizvodnje nakita koju su razvile Towe Norlén i Lena Thorsson. Osim ovog naziva koristi se i naziv tehnike selektivno lasersko topljenje.Laserska zraka lokalno na ekstremno maloj površini topi zla ...

                                               

Lijevanje

Lijevanje je postupak oblikovanja pri kojemu se rastaljeni metal ulijeva u neku šupljinu, hladi i skrućuje u njoj, te poprima njen oblik. Alati za lijevanje mogu biti pješčani kalupi za jednokratnu upotrebu i metalni za višekratnu upotrebu. Ulije ...

                                               

Mokume gane

Mokume gane jedna je od tehnika tradicionalne japanske obrade metala Izvodi se tako da se od većeg broja tankih limova od različito obojenih metala izradi blok koji se zatim dodatno stanji raskivanjem, odnosno danas strojem za valjanje lima. Poto ...

                                               

Plinsko rezanje

Plinsko rezanje ili autogeno rezanje je odvajanje metalnih dijelova užarenih s pomoću plamena visoke temperature, koji nastaje izgaranjem smjese kisika i gorivog plina, najčešće acetilena. Izvodi se posebnim plamenikom s dva žiška. Postupak plins ...

                                               

Podizanje visoke forme

Podizanje visoke forme je tehnika umjetničke obrade metala kod koje komad metalnog lima oblikujemo pomoću odgovarajućih čekića i metalnog nakovnja odgovarajućeg oblika. Lim držimo pod primjerenim kutem i metal udarcima čekića oblikujemo na željen ...

                                               

Poliranje

Poliranje je postupak strojne obrade skidanjem čestica, koji se koristi za poboljšanje izgleda obratka, za uklanjanje oksidacije, za stvaranje reflektirajuće površine, za smanjenje trenja na stjenkama cijevi, u medicini za spriječavanje onečišćen ...

                                               

Pregibanje

Pregibanje ili previjanje je postupak spajanja plastičnom deformacijom krajeva limenih spojnih dijelova, a sastoji se od niza operacija savijanja i oblikovanja bridova limova u cilju njihovog medusobnog spajanja. Dijelovi koji se spajaju moraju b ...

                                               

Prosijecanje

Prosijecanje je postupak velikoserijske proizvodnje izradaka od lima, kartona i slično njihovim istiskivanjem iz materijala. Izvodi se s pomoću preše s dvodijelnim alatom koji čini matrica, to jest nepomična čelična ploča s otvorom oblika izratka ...

                                               

Rafinacija zlata

Rafinacija zlata je proces kojim zlato pročišćavamo od nečistoća odnosno drugih plemenitih ili neplemenitih metala. U prirodi je zlato vrlo često stopljeno sa srebrom, te ga je potrebno odvojiti od spomenutog. Kroz povijest u uporabi je bio veći ...

                                               

Rezanje

Rezanje ili sječenje je mehanički postupak obrade materijala kojim se dio obratka u potpunosti ili djelomično odvaja od cjeline. Rezanje razdvajanjem provodi se mehaničkim reznim alatima, kao što su škare, noževi, štance i slično, kojima se dijel ...

                                               

Rezanje vodenim mlazom

Rezanje vodenim mlazom spada medu nestandardne postupke obrade metala, koje se temelje na postupku mehaničkog odnošenja materijala. Abrazivni vodeni mlaz je tanak mlaz mješavine vode i kremenog pijeska pod visokim tlakom, koji djeluje na radni ko ...

                                               

Rovašenje

Rovašenje je urezivanje geometrijskih ukrasa čvrstim predmetom u drvo, keramiku i kovinu. Primjenjuje se od prapovijesnih vremena do danas.

                                               

Ručna obrada

Ručna obrada je obrada materijala koja koristi alat uz snagu mišića. Alat je sredstvo kojim mijenjamo oblik sirovcu, dok se za upravljanje alatom radnik koristi svojom snagom. Osnovni element svih alata za obradu skidanjem strugotine je klin. On ...

                                               

Savijanje cijevi

Savijanje cijevi je postupak obrade metala bez skidanja čestica, kod kojeg se ravna cijev savija za neki kut. Pri savijanju cijevi pola cijevi u poprečnom presjeku se skraćuje i opterećen je na tlak, dok se druga polovica cijevi u presjeku produl ...

                                               

Savijanje limova

Savijanje limova je postupak obrade metala bez skidanja strugotine, kod kojeg se u poprečnom presjeku unutrašnji dio skraćuje i opterećen je na tlak, dok se vanjski dio produljuje i opterećen je na vlak. Savijanje limova se dijeli na: kružno savi ...

                                               

Selektivno lasersko topljenje

Selektivno lasersko topljenje, znano i kao direktno lasersko sinteriranje metala je jedna od tehnika brze izrade prototipa, odnosno 3d ispisa, ili aditivne izrade objekata u kojoj koncentrirana laserska zraka rastapa i spaja čestice metalnog praha.

                                               

Superfiniš

Superfiniš, mikrofiniš ili titrajuće glačanje je kratkohodno honanje, i postupak strojne obrade odvajanjem čestica kojim se postiže najveća kvaliteta stanja površine i dimenzije točnosti od IT1 do IT3. To je postupak završne obrade vanjskih cilin ...

                                               

Štancanje

Štancanje je vrsta strojne obrade metala bez odvajanja čestica postupcima rezanja ili trajne deformacije. Štance su alati koji na preši razdvajaju, preoblikuju ili spajaju materijal. Podjela štanci prema namjeni: za izrezivanje, probijanje, savij ...

                                               

Tokarenje

Tokarenje je postupak obrade metala skidanjem čestica kojim se proizvode obratci rotacijskih površina. Izvodi se na alatnim strojevima tokarilicama. Obradak obavlja glavno gibanje, dok alat obavlja posmično, pripremno i dostavna gibanja. Površine ...

                                               

Upuštanje

Upuštanje je postupak strojne obrade ulaza ili izlaza okrugle rupe. Upuštala su rezni alati koji se upotrebljavaju za proširivanje ulaza ili izlaza rupe, te za postizanje točnijeg oblika postojećih rupa. Režu kao i svrdla i izraduju se s dvije, t ...

                                               

Vakumsko taloženje

Vakumsko taloženje faze) - grupa tehnika taloženja prevlaka u vakuumu, pri čemu se prevlaka dobiva izravnom kondenzacijom parom nanesenog materijala. Postoje sljedeće faze vakuumskog taloženja: 1.Stvaranje plina pare iz čestica koje će se taložit ...

                                               

Trepča (rudnik)

Trepča je veliko ležište olovo-cinčane rude na Kosovu, koje obuhvaća zapadne, jugozapadne i južne dijelove Kopaonika. Jedna je od najvećih takvih ležišta u Europi. Eksploatacija rudnih bogatstava započela je u doba kralja Milutina 1282. - 1321., ...

                                               

Klasična mehanika

Klasična mehanika ili Newtonova mehanika je dio klasične fizike koji obuhvaća mehaniku čestica utemeljenu na Newtonovim zakonima mehanike i Galileijevu načelu relativnosti: gravitaciju, mehaniku krutoga tijela, mehaniku fluida, mehaniku titranja ...

                                               

Centar masa

Centar masa, centar mase ili središte mase je točka koja se nalazi na prosječnoj udaljenosti od svih čestica nekog sustava ili pojedinih čestica tijela, hvatište ukupne vanjske sile koja djeluje na sustav čestica ili na tijelo. Ako se sustav čest ...

                                               

Centrifugalna i centripetalna sila

Centrifugalna sila je sila koja nastoji odbaciti tijelo od središta gibanja. To nije sila reakcije na centripetalnu silu, to jest silu koja prisiljava tijelo da se giba oko nekog središta, već je to inercijalna sila koja djeluje na sva tijela u u ...

                                               

Cremonin plan sila

Cremonin plan sila je metoda proračuna sila u konstrukciji koja se sastoji od trokutastih nosača. Bilo koja gradevina čiji se proračun vrši pomoću Cremonine metode i pripadajući plan sila, gleda se kao projekcija dvaju poliedara, čiji bridovi odg ...

                                               

Deformacija

Deformacija, u fizici, je promjena oblika tijela pod utjecajem vanjskih ili unutarnjih sila. Može biti elastična, kada se nakon prestanka djelovanja sile tijelo vraća u prvobitni oblik, i neelastična, kada deformirani oblik ostaje i nakon prestan ...

                                               

Dinamički uzgon

Dinamički uzgon je sila koja djeluje na površinu tijela što se giba u plinu ili tekućini, a usmjerena je okomito na smjer strujanja. Postavi li se ploča pod kutom prema smjeru strujanja zraka, tada zbog nesimetrije silâ, koje djeluju s obiju stra ...

                                               

Dinamika

Dinamika je grana klasične mehanike koja povezuje gibanje tijela sa silama koje djeluju na tijelo. Galileo Galilei je zasnovao mehaniku na matematičkim i eksperimentalnim dokazima, dok je Isaac Newton u djelu Matematički principi filozofije priro ...

                                               

Fluid

Fluid je tekućina ili plin, tekuća ili plinovita kemijska tvar kojoj molekule lako mijenjaju svoj relativan položaj. Privlačne sile medu česticama u fluidu slabije su od sila medu česticama čvrste tvari, ali su još uvijek dovoljno velike da izazo ...