ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 184
                                               

Jablan grad

Jablan grad je slabo, gotovo nikako, istraženi srednjovjekovni lokalitet, utvrdenje, koje se nalazi na istoimenom brdu u selu Mezgraja u općini Ugljevik, Republika Srpska, BiH. Zbog loše istraženosti, lokalitet je slabo poznat čak i stručnoj javn ...

                                               

Jajačka tvrdava

Jajačka tvrdava je tvrdava u bosanskohercegovačkom gradu Jajcu. Tvrdava se nalazi u kompleksu Staroga grada. Pretpostavlja se da je sagradena u 13. stoljeću. Na jugozapadu je ulaz s kraljevskim grbom. Tvrdava pokriva površinu od 11.200 m 2, a duž ...

                                               

Kamičak (tvrdava, Ključ)

Kamičak predstavlja malu tvrdavu smještenu na oko 15 km nizvodno od tvrdave u Ključu, na blagom uzvišenju na lijevoj obali rijeke Sane u istoimenom naselju ključke općine. Tvrdava je imala funkciju osiguravanja puta koji je iz Pounja išao prema V ...

                                               

Kaštel (Rizvići)

Kaštel je gradevina iznad sela Rizvića, na padinama Zahora. Datira iz srednjeg vijeka iz vremena bosanske države. Gradevina je svojevrsni samostan. Služila je kao molitveni i crkveni školski prostor. Sagradena je na stijeni, na vrlo nepristupačno ...

                                               

Ključ na Sani

Ključka tvrdava smještena je na uzduženoj kosi na visokim stijenama koje dominiraju nad dolinom rijeke Sane i ključkom okolinom. Ranije je tu bio položaj omanjeg antičkog utvrdenja. Kompleks tvrdave sastoji se od tri dijela spojena zidinama: Grad ...

                                               

Tvrdava Komotin

Komotin je tvrdava u Bosni i Hercegovini, čiji se ostaci nalaze desetak kilometara sjeveroistočno od Jajca na području Cvitovića ispod Gornjeg Bešpelja. Nije poznato kada je i tko podigao tvrdavu, no vjerojatno je to bio vojvoda Hrvoje Vukčić Hrv ...

                                               

Palanka (Tuzla)

Palanka je bila utvrda i prostorno-teritorijalna cjelina u osmanskoj Tuzli. Smatra se da je bila najvjerovatnije nalazi na mjestu gdje je bila predosmanska Drvena utvrda, na predjelu koji je nešto uzdignut, sa sjeverne strane dna doline rijeke Ja ...

                                               

Pavlovac (tvrdava kod Prače)

Pavlovac je srednjovjekovna tvrdava kod Prače, BiH. Nalazi se na strmom brežuljku iznad lijeve obale Prače. Dao ju je kod tog trgovačkog mjesta sagraditi Pavao Radenović, jedan od najmoćnijih plemića u Bosni s kraja 14. i početka 15. stoljeća. Pr ...

                                               

Solni trg (Tuzla)

Solni trg, trg u Tuzli. Postojao je i u srednjem vijeku i bio je urbanom i prostorno-teritorijalnom cjelinom u predosmanskoj srednjovjekovnoj Tuzli. Sjeverozapadno od Solnog trga bila je Drvena utvrda, na mjestu koje je danas Atik mahala. Sjevern ...

                                               

Srebrenik (tvrdava, Srebrenik)

Srebrenik je tvrdava u Bosni i Hercegovini koja se nalazi iznad istoimenog naselja, sjeverno od Tuzle, na prostoru koje je tijekom srednjeg vijeka bilo poprište stalnih sukoba Bosne i Ugarske, a od 15. stoljeća i Osmanskog carstva.

                                               

Stjepangrad

Stjepangrad, Blagajska utvrda ili Bona je srednjovjekovna utvrda antičkih korijena u Hercegovini, kod Blagaja. Sagradena je na visokoj krškoj stijeni, na nadmorskoj visini od 310 m iznad razine mora i 266 m iznad izvora rijeke Bune. Teško je pris ...

                                               

Susid

Susid je srednjovjekovna utvrda u župi Uskoplje. Nalazi se iznad kanjona Bunte kod Kordića u općini Bugojno. Osnova mu je četverokut. Na najvišoj koti nalazila se kula koja se koristila kao osmatračnica. Nije poznato kada i tko ju je sagradio. Ne ...

                                               

Tešanjska tvrdava

Stari grad je na rječici Tešanjci, desnoj pritoci Usore. Stari grad je u središtu grad Tešnja na strmom i stjenovitom brijegu na nadmorskoj visini od 305 m. Ukupne je površine 5600 m 2, a opsega 390 m. Dužine je 120 m, na najširem je dijelu širok ...

                                               

Toričan

Smješten je poviše Varošluka, na području župe Lašve, a iznad Turbeta. Spada u starije srednjovjekovne bosanske gradove-utvrde. Položajem dominira cijelom gornjom Lašvom blizu Krča, kota 848. Najstariji spomen tvrdave je iz 1503. u ugovoru o sedm ...

                                               

Tvrdava Todorovo

Tvrdava Todorovo nastala je za razdoblje srednjeg vijeka na području općine Velika Kladuša, Bosna i Hercegovina. Tvrdava, zajedno s džamijom, proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine

                                               

Tvrdava u Teočaku

Tvrdava u Teočaku, dio prirodno-graditeljske cjeline Starog Teočaka. Od utvrdenog grada danas su ostali samo ostatci. Ostala je samo stara oronula kula. Podno tvrdave je džamija Fethija, nišani iz osmanskog perioda te osam kamenih granitnih kugli ...

                                               

Utvrda od kamena (Tuzla)

Utvrda od kamena, utvrda u Tuzli iz osmanskog vremena. Podignuta je u središtu utvrde Palanke. Vrijeme gradnje ove omanje kamene utvrde bilo je tijekom druge polovine 18. stoljeća. Namjena je bila isključivo vojna. Bila je pravokutna oblika. Bede ...

                                               

Stari grad Visoki

Stari grad Visoki je bio poznati srednjovjekovni grad i tvrdava koji je nastao tijekom 14. stoljeća na brdu Grad. U njegovom podnožju, te ujedno podnožju Visočice se danas nalazi grad Visoko. Prvi spomen Starog grada Visokog bilo je 1. rujna 1355 ...

                                               

Vranduk (Zenica, BiH)

Stari grad Vranduk je malo mjesto koje se nalazi oko 10 km od centra Zenice u središnjoj Bosni. Smješten je na lijevoj strani doline rijeke Bosne. Na ovom mjestu je rijeka Bosna najuža i ima izgled klanca.

                                               

Tvrdava Zvečaj

Zvečaj je bio utvrdeni grad u srednjovjekovnoj Bosni. Ostaci utvrdenja Zvečaj nalaze se u blizini banjolučkog prigradskog naselja Rekavice, točnije na južnim padinama stijene koja na tom mjestu dominira lijevom obalom Vrbasa. Zvečaj se prvi put s ...

                                               

Zvonigrad (Fojnica)

Zvonigrad je utvrdeno pretpovijesno naselje na vrhu uzvisine od 1064 metra, južno od Citonje u općini Fojnica, Bosna. Zapadno protječe rijeka Željeznica. Funkcija ovog naselja bila je vjerojatno čuvati rudnike uz rijeku Željeznicu.

                                               

Dvorac u Kaunasu

Nalazi se na 54.899° sjeverne zemljopisne širine i 23.885° istočne zemljopisne dužine. Izgraden je na strateškom položaju, odnosno podignut je na obali rijeke Njemena, nedaleko sutoke iste rijeke sa rijekom Neris.

                                               

Frankopanski plemićki grad Brinje

Danas je Brinje samo još jedan gradić u Lici pokraj kojeg se prolazi na putu do mora, medutim u prošlosti je to bio plemićki grad moćne obitelji Frankopan, da bi kasnije pao u nadležnost Vojne krajine i postao prva linija obrane protiv Turaka. Ti ...

                                               

Kostel (Buzet)

Kostel, Kosmati grad, Petrapilosa, Kaštel, Kosmati Kaštel, Kosmati Koštel, Pietra Pelosa, Petrepiloza, Ruvin, Petra Pilosa, Kostel Petrapilosa utvrda u Hrvatskoj.

                                               

Avala (kula, Vrgorac)

Kula Avala je fortifikacijski objekt u Vrgorcu, Hrvatska. Pripada nizu dobro očuvanih materijalnih ostataka osmanske kulturne baštine u gradu, prije svega kulâ. U gradu je danas osam turskih kula znane pod imenima Kula Avala, Kapetanovića kula, C ...

                                               

Avala (kula, Zadvarje)

Još u prapovijesti kraj mjesta ove kule trasirana je vrlo važna prometnica kojom se ide iz podbiokovskog promorja ka Zagori. Trasa je obnovljena i u starom i ranom srednjem vijeku. Radi nadzora i osiguranja te prometnice podignuta je u srednjem v ...

                                               

Bedem Priuli

Bastion Priuli jedan je od splitskih bedema. Poznat je i pod nazivom Bašćun. Nalazi se na sjeverozapadnom dijelu gradskog centra, a sagraden je na tadašnjem močvarnom terenu predgrada Dobri, kojim su nekada tekli potoci prema bastionu Šperunu. Ov ...

                                               

Bedemgrad

Nalazi se na 407 metara nadmorske visine na vulkanskoj hridini na andezitima, na planini Krndiji nedaleko Našica u Osječko-baranjskoj županiji. Ispod Bedemgrada se nalazi selo Gradac Našički i državna cesta D53 Našice- Slavonski Brod.

                                               

Bijela Stijena (utvrda)

Nalazi se poviše sela Bijele Stijene, na zapadnim obroncima planine Psunja. Danas se nalazi na području koje su Srbi minirali za vrijeme Domovinskog rata.

                                               

Bilaj (tvrdava, Gospić)

Pretpostavlja se da je plemićki grad podignut u prvoj polovici 15. stoljeća. Vrela ga spominju prvi put tek 1451. godine, kada ga je Tomo Tvrtković prepustio Petru Talovcu. Poslije je bio vlasništvo Ivana Karlovića 1509. – 1527. Osmanlije njime v ...

                                               

Blagaj na Korani

Blagaj, Blagaj na Korani ili u starije doba zvan Blagajski Turanj bio je utvrdeni grad u Hrvatskoj. Nalazio se na klisuri ponad rijeke Korane, kod Hrvatskog Blagaja. Podigli su ga knezovi Babonići Blagajski vjerojatno početkom 15. stoljeća. Pod g ...

                                               

Tvrdava Brod

Tvrdava Brod barokna je pogranična tvrdava na rijeci Savi, a ujedno i spomenik nulte kategorije i znamenitost Slavonskog Broda koja čini njegovu jezgru. U Brodu, jednom od važnih strateških i prometnih mjesta koje je nadziralo najvažniji prijelaz ...

                                               

Cesargrad

Cesargrad je utvrda u Hrvatskom zagorju na istaknutom hrptu Cesargradske gore iznad grada Klanjca. Prema predaji, utvrdu Cesargrad sagradili su templari, viteški red koji je 1119. osnovan kako bi štitio hodočasnike na putu prema Isusovom grobu u ...

                                               

Cetin

Tvrdava Cetin nalazi se 5 km južno od Cetingrada, iznad naselja Podcetina. Tko je sagradio ovu tvrdavu, kada je sagradena i po kojim kriterijima je odabrana ova lokacija, nije poznato. Rimski natpisi na kamenim pločama su dokaz da su Cetinom neka ...

                                               

Čaklovac

Nalazi se na sjevernim obroncima Psunja, na teško pristupačnoj strmini jednog brježuljka. U blizini se nalazi selo Dragović, a sjeverno od nje se nalazi cestovna prometnica koja vodi od Pakraca preko Kamengrada prema Požezi. Iz istog je razloga Č ...

                                               

Stari grad Čakovec

Stari grad Čakovec ili Stari grad Zrinskih, utvrdeni plemićki dvorac u središtu grada Čakovca, sjedišta Medimurske županije, sjeverna Hrvatska. U doba najveće moći velikaške obitelji knezova Zrinskih bio je njihovo glavno sijelo i rezidencija hrv ...

                                               

Čanjevo (utvrda)

Utvrda Čanjevo nalazi se na jugozapadnim obroncima Kalničkog gorja u Općini Visokom koja teritorijalno pripada Varaždinskoj županiji. O utvrdi postoji izrazito malo povijesnih izvora, a ozbiljnija arheološka istraživanja i iskapanja započela su t ...

                                               

Čuntić grad

Čuntić grad je srednjovjekovni burg koji se nalazi oko 12 km južno od grada Petrinje u selu Hrvatski Čuntić na Banovini. Kružnu branič kulu zidanu kamenom i masivnih zidova sagradio je zagrebački Kaptol 1552. godine. Primjer sličnih branič-kula m ...

                                               

Dobra kuća (utvrda)

Dobra kuća je srednjovjekovna utvrda. Smještena je u blizini grada Daruvara u Hrvatskoj, ponad sela Dobre Kuće kod Dulovca. Dobra kuća imala je više vlasnika i bila je živo središte. Utvrda je izgradena nakon obližnje utvrde Stupčanice u 14. stol ...

                                               

Drežnik (stari grad)

Stari grad Drežnik utvrda je koja se nalazi na rubu naselja Drežnik Grad u općini Rakovica, Karlovačka županija, središnja Hrvatska. Prema povijesnim izvorima, spominje se još 1185. godine. Kroz nekoliko sljedećih stoljeća bio je u vlasništvu viš ...

                                               

Drivenik

Smješten je Driveniku, u Vinodolu, izmedu dva brda na visokom brijegu "Glavica" 181 m, na čijem vrhu kao kruna stoji izgradena utvrda, tj. gradina. Sagraden je u 13. stoljeću. Nekada se u drivenički kaštel ulazilo pokretnim mostom preko iskopanog ...

                                               

Dvorac Gotala u Gotalovcu

Dvorac obitelji Gotala u Gotalovcu bio je kaštel koji je pregraden u dvorac, a srušen početkom 20. stoljeća. Bio je utvrden. Nalazio se na južnoj padini Ivanščice. Bio je dio obrambenog sustava Hrvatsko-Ugarske koji se gradio u 13. stoljeću izgra ...

                                               

Elezova kula

Elezova kula je fortifikacijski objekt u Vrgorcu, Hrvatska. Pripada nizu dobro očuvanih materijalnih ostataka osmanske kulturne baštine u gradu, prije svega kulâ. U gradu je danas više turskih kula znane pod imenima Avala, Kapetanovića kula, Frat ...

                                               

Frankopanski kaštel u Ogulinu

Frankopanski kaštel je renesansna utvrda u gradu Ogulinu u Karlovačkoj županiji. Tlocrt gradevine je u obliku nepravilnog četverokuta, a po svom sadržaju pripada tipu renesansnog kaštela. Ogulin je nastao oko kaštela, kojeg je izgradila plemićka ...

                                               

Garić grad

Garić grad je uz Medvedgrad jedan od najstarijih srednjovjekovnih hrvatskih utvrdenih gradova u sjevernoj Hrvatskoj. Godine 1256. dao ga sagraditi ban Stjepan Šubić godine 1256. 1295. na Garić goru dolaze pavlini koj su osnovali samostan Belu crk ...

                                               

Glavaš (Dinarić)

Glavaš odnosno Dinarić je ruševina utvrde srednjovjekovnog i ranonovovjekovnog grada u Hrvatskoj. Nalazi se na 44° 0 sjeverne zemljopisne širine i 16° 25 istočne zemljopisne dužine, kod sela Kijeva, sjeveroistočno od Vrlike onda Vrhrike, podno pl ...

                                               

Gospina batarija

Gospina batarija glavna je utvrda koju je sagradila Austrija početkom XIX. st. u gradu Visu i nazvala ju Levarman. Kada su Talijani zaposjeli otok preimenovana je u Batteria della Madona, danas se naziva Gospina batarija. Utvrda je imala bateriju ...

                                               

Greben grad (Zagorje)

Greben grad je danas ruševna utvrda u Hrvatskoj, blizu mjesta Madareva. Jedan je od najvećih utvrda u Zagorju. Veći od njega je samo Cesargrad iznad Klanjca. Nalazi se na istočnom rubu Ivanščice.

                                               

Kaštel Grobnik

Stari grad Grobnik ili Kaštel Grobnik nalazi se u naselju Grobnik, na vojno i gospodarstveno povoljnom mjestu Vinodola, na brežuljku iznad Grobničkog polja. Povijesno gledano, u sklopu hrvatske države on je već od 10. stoljeća. Od godine 1225. vl ...

                                               

Gvozdansko

U naselju Gvozdanskom postoji starohrvatska utvrda koju su podigli hrvatski plemenitaši Zrinski. U njemu je Nikola III. Zrinski imao topionicu, ljevaonicu i kovnicu novca. Ova utvrda se u 16. stoljeću postavila kao brana pred turske osvajače i nj ...