ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 166
                                               

Internetsko novinarstvo

Internetsko novinarstvo odnosi se na distribuciju informativnih sadržaja putem interneta, za razliku od ostalih vidova novinarstva.

                                               

Izobrazbeno novinarstvo

Izobrazbeno novinarstvo je novinarstvo koje je posve suprotno vojnom, jer je ono najviše u funkciji istine i objektivnosti. Ono za to ima potporu u znanstvenoj etici, koja znanost shvaća kao stalno i kritičko-eksperimentalno traganje za otkrivanj ...

                                               

Izumiranje novinarstva

Američki teoretičari su postavili teoriju da će u budućnosti najprije izumrijeti novinarstvo u SAD-u, navodno do 2017.g. a kasnije u cijelom svijetu. Smatraju da će se tako riješiti problem ne plaćanja novinara. Čini se da tiskane dnevne novine u ...

                                               

Novinarska tehnologija

Novinarska tehnologija u novinarskom uredništvu obuhvaća skup pravila i uredivačkih postupaka u obradi informacija prije njihova konačna objavljivanja u medijima. U završnom novinarskom proizvodu sudjeluju osobe mnogih zanimanja, a ne samo novinari.

                                               

Novinska naklada

Novinska naklada ili tiraža predstavlja broj primjeraka tiskanih u jednom novinskom izdanju. Smatra se najvažnijim financijskim pokazateljem za uzspješnost pojedinog novinskog izdanja na tržištu. Naklada je najčešće i najbolji pokazatelj samom ur ...

                                               

Novinski članak

Novinski članak naziv je za cjeloviti prozni uradak, pisan najčešće u obliku kraćeg sastavka na razne teme, koji jasnim i sažetim obavještajnim novinarskim stilom donosi informacije, komentar ili kritiku. Postoji više vrsta članaka, obzirom na du ...

                                               

Novinski rodovi

Novinski rodovi su specifični oblici izražavanja u novinarstvu, posebno pisanom, koji se dijele po relevantnoj formi, odnosno stilu pisanja. U novinske rodove spadaju monološki informativni novinski rodovi, komentatorsko analitički rodovi, jednos ...

                                               

Novitologija

Novitologija je ime za znanstveni sustav novinarskih disciplina i za filozofiju javnog komuniciranja na načelu općeg komuniciranja koji se temelji na dijalogu, polilogu i telekomunikaciji. Novitologija se sastoji od riječi lat. novitas ili tatis ...

                                               

Organizacija redakcije

Organizacija redakcije je način ustroja i podjele rada unutar nje. Da bi redakcija funkcionirala unutar nje mora postojat: glavni urednik, zamjenik urednika, urednici rubrika, te novinari koji su najbrojniji djelatnici u svakoj redakciji. Uredniš ...

                                               

Paparazzo

Paparazzo bio je u početku šaljiv, a s vremenom je postao uobičajan naziv za senzacionalističkog fotografa. Paparazzi obično rade za žuti tisak ili tabloide. Njihovo djelovanje je kontroverzno: S jedne strane postoji potreba za slobodno izvještav ...

                                               

Ratno novinarstvo

Ratno novinarstvo je posebna vrsta novinarstva kojom se bave ratni novinari/izvještači. Zadatak ratnog novinarstva je da objektivno izvještava o sukobima, a ne da se njime kontrolira javno mišljenje.

                                               

Regulacija novinarstva

Kao i svaka druga djelatnost, i novinarstvo se organizira u jednu strukturalnu-funkcionalnu djelatnu sredinu. Sa stajališta sustavske teorije svaka ljudska djelatnost promatra se kao uredeni sustav koji je manje ili više reguliran u smislu normir ...

                                               

Tradicionalne rubrike

Naslovni arhiv je podijeljen na tematske cjeline po ugledu u tradicionalne novinarske rubrike: unutrašnja politika, društvo, ekonomija, crna kronika i kriminal, kultura i zabava, sport, medij, feljtoni, pisma čitatelja. Tri bitne faze u proizvodn ...

                                               

Turističko novinarstvo

Turističko novinarstvo je poseban oblik novinarstva koje pruža informacije o turizmu i putovanjima. Razvitkom turizma kao gospodarske grane usporedo se razvija i turističko novinarstvo kao zaseban oblik poslovnog novinarstva. Turističko novinarst ...

                                               

Udruga BH novinari

Udruga BH novinari je neovisna udruga profesionalnih novinara sa sjedištem u Sarajevu. Članovi udruge su novinari zaposleni u dnevnim i lokalnim novinama, stručnim časopisima, radijskim postajama, televiziji.

                                               

Uredivanje informativnih emisija

Uredivanje vijesti informativnih blokova i raznih emisija na radio je posve drukčija od tiskanja novina. Prvo, na radiju su svi prilozi kraći, jer je ukupni kapacitet uha znatno manji od zamjedbe oka. Vijesti se kreću do 30 sekundi i ne prelaze 1 ...

                                               

Ave (časopis)

Ave je bio hrvatski emigrantski list. U impresumu je stajao da je list za vjerski život Hrvata u tudjini ". Izlazio je od 1947. u Fermu i Buenos Airesu. O radu lista Ave je često pisao Vinko Nikolić u Hrvatskoj reviji.

                                               

Bilten Hrvatske demokratske i socijalne akcije

Bilten Hrvatske demokratske i socijalne akcije je bio hrvatski emigrantski list. Bio je glasilom Hrvatske demokratske i socijalne akcije. Izlazio je kao tromjesečnik u Rimu od 1961. do 1973., a izdavačem i urednikom mu je bio Ante Ciliga, inače p ...

                                               

Bilten Hrvatskog demokratskog odbora u Evropi

Bilten Hrvatskog demokratskog odbora u Evropi je bio hrvatski emigrantski list. Kao što samo ime govori, bio je biltenom Hrvatskog demokratskog odbora. Izlazio je u Rimu od 1958.

                                               

Bosanski pogledi

Časopis Bosanski pogledi bio je hrvatski emigrantski list. Izlazio je u Beču od 1955., a potom u Londonu i Fribourgu. Uz ovaj list vezana su imena Smaila Balića i Adila Zulfikarpašića, koji su utemeljili i uredivali ovaj list.

                                               

Bunjevačke novine

Bunjevačke novine su bile tjednik iz Subotice. Bile su nastavak lista Zemljodilac. Izlazile su 1924. do 1927. Izdavala ih je Zemljodilska kasina. Bile su listom Zemljoradničke radikalne stranke, a tekstovi su bili pisani srpskim jezikom ekavicom. ...

                                               

Croacia (Madrid)

Croacia je bio hrvatski iseljenički list, izdanje Hrvata iz Španjolske. Izlazio je u Madridu kao bilten na španjolskom jeziku, a prvi broj je izašao 1951.

                                               

Croatia (Fermo)

Croatia je bio hrvatski emigrantski list. Izlazila je u izbjegličkom logoru u Fermu u Italiji od 1946. do 1947. godine. Od 1. broja 1946. do 2. broja 1947., urednik je bio Dubravko Ratković, a izdavač Odbor hrvatskih emigranata. Uz ime ovog lista ...

                                               

Domovina (list)

Domovina je bio hrvatski emigrantski list. Izlazio je u Branauu od 1946. u UNRA-ovom izbjegličkom logoru u Gornjoj Austriji. Kasnije je izlazio u DP Campu 100 u austrijskom gradiću Astenu.

                                               

Drina (Madrid)

Drina je bila hrvatski emigrantski list. Izlazila je u Madridu od 1951. Osnivač tih novina bio je Vjekoslav Luburić. Uredivao ga je poznati hrvatski emigrant Ibrahim Pirić-Pjanić.

                                               

Ephemerides Zagrabienses

Ephemerides Zagrabienses su bile novine na latinskom jeziku koje su izlazile u Zagrebu. Počele su izlaziti 1771. godine. Izdavač je bio Antun Jandera, koji je bio rodenjem iz Češke. Urednik nije poznat do danas. Nije sačuvan ni jedan primjerak ov ...

                                               

Glas sv. Antuna

Glas sv. Antuna je bio hrvatski emigrantski list. Utemeljen je u Argentini. Izlazio je od 1947. do 1955. Po ideološkoj usmjerenosti, Glas sv. Antuna je bio katolički, nestranački i antikomunistički list.

                                               

Glasnik Srca Isusova i Marijina (Salzburg)

Glasnik Srca Isusova i Marijina je bio hrvatski emigrantski list. Izlazio je u Salzburgu, a prvi broj je izašao u siječnju 1949., a zadnji je izašao 1968. Osnovali su ga hrvatski dušobrižnici u prosincu 1948., don Jure Vrdoljak, don Nikola Tojčić ...

                                               

Grič (časopis, Beč)

Grič je bio hrvatski emigrantski list. Izlazio je u Beču od travnja 1930. do listopada 1932. godine. Njegovim pokretačem i prvim urednikom je bio Gustav Perčec. Kasnije su ga uredivali Ivan Perčević, Ante Pavelić, Branimir Jelić i ini.

                                               

Hrvat (London)

Hrvat je bio hrvatski emigrantski list. Izlazio je u Londonu, a prvi broj je izašao 1948. U impresumu je stajao da je glasilom Družtva Hrvata u Velikoj Britaniji.

                                               

Hrvat (Sydney, Melbourne)

Hrvat je bio hrvatski emigrantski list. Izlazio je u Sydneyu i Melbourneu, a prvi broj je izašao 1952. U impresumu je stajao da je vjestnik Australskog hrvatskog družtva.

                                               

Hrvatska (Buenos Aires)

Hrvatska je bio hrvatski emigrantski list. Pokrenuli su ga 1. rujna 1947. Vinko Nikolić i Frane Nevistić koji su ga uredivali do 1950., a od onda ga ureduje Kamilo Krvarić. Izlazio je kao polumjesečnik, od 1947. do 1986. Nakon odlaska Vinka Nikol ...

                                               

Hrvatska država (München)

Hrvatska država je bio hrvatski emigrantski list. Izlazio je kao mjesečnik i dvomjesečnik u Münchenu od kolovoza 1955., a od 1963. do 1972. u Münchenu i Berlinu. Izlazio je do 1990. godine. Pokrenio ga je Branimir Jelić, koji je bio i izdavač. Bi ...

                                               

Hrvatski domobran (časopis, Buenos Aires)

Hrvatski domobran je bio hrvatski emigrantski list. Pokrenuo ga je dr. Branimir Jelić prigodom svog posjeta Argentini u lipnju 1931. godine. List je izlazio kao tjednik i to kao glasilo osnovane organizacije Hrvatski domobran, čiji je argentinski ...

                                               

Hrvatski narod (Buenos Aires)

Hrvatski narod je bio hrvatski emigrantski list. Utemeljen je u Buenos Airesu u Argentini, a nastao je nakon što se HOP podijelio po strujama. Hrvatski narod je bio glasilom "reorganiziranog HOP-a", grane koja se opredijelila za struju koju je vo ...

                                               

Hrvatski obzor

Hrvatski obzor je bio hrvatski politički tjednik. Sjedište lista bilo je u Zagrebu, Slavonska avenija 4. Prvi je broj izašao 1995. godine, a zadnji broj 2000. godine. Tijekom rujna 1995. godine prodavao se u 7500 primjeraka po izdanju.

                                               

Hrvatski radnik (Pariz)

Hrvatski radnik je bio hrvatski iseljenički list. Bio je listom hrvatskih radnika u Francuskoj. Prvi broj je izašao 1950. Izlazio je u Parizu kao mjesečni bilten odnosno kao mjesečno glasilo Hrvatskog radničkog saveza u Parizu. S listom je suradi ...

                                               

Hrvatski tjednik (Zadar)

Hrvatski tjednik je hrvatski politički tjednik. Sjedište lista je u Zadru. Prijašnji naziv tjednika bio je Hrvatski list, a od 7. ožujka 2013. godine i broja 441 izlazi pod imenom Hrvatski tjednik. Prodaje se diljem Hrvatske, BiH te inozemstva.

                                               

Jadran (Buenos Aires)

Sloboda odnosno Jadran je bio list Hrvata u Argentini. Prvi je broj izašao 1913. godine, a pod imenom Slobode je izlazio do 1915. godine. Nakon toga promijenio je vlasnika te u mjesečnom ritmu izlazile do konca 1915. godine. List je izlazio u Bue ...

                                               

Kroatische Korrespondent

Kroatische Korrespondent su bile novine na njemačkom jeziku koje su izlazile u Zagrebu. Počele su izlaziti 1789. godine. Pokrenio ih je austrijski tiskar, knjižar i nakladnik Johann Thomas von Trattner.

                                               

Logorske viesti

Logorske viesti je bio hrvatski emigrantski list. Izlazila je u izbjegličkom logoru u Fermu od 1945. Uz ime ovog lista je vezano ime vlč. Viktora Vincensa.

                                               

Marijin vjesnik

Marijin vjesnik je bio hrvatski iseljenički list. Izlazio je u Essenu od 1966. Uz ovaj list je uveliko vezano ime zagrebačkog svećenika Franje Lodete, župnika hrvatske katoličke župe u Essenu.

                                               

Na pragu sutrašnjice

Na pragu sutrašnjice je bio hrvatski emigrantski časopis. Izlazio je u Rimu i u Švedskoj od 1974. do 1984., a izdavačem i urednikom mu je bio Ante Ciliga. Časopis se proslavio po fascinirajućim objavljenim člancima o povijesti KPJ i o hrvatskoj i ...

                                               

Narod (Subotica)

Narod je bio dnevni list na hrvatskom jeziku iz Subotice. Izlazio je od 9. studenoga 1919. do kraja 1922. kao organ Jugoslavenske demokratske stranke. Pokretačem i urednikom je bio Lazar Stipić.

                                               

Narodna rič

Narodna rič su bile novine na hrvatskom jeziku iz Subotice. Izlazile su od 1. kolovoza 1920. godine kao list Demokratske partije. Uredivao ih je Gavro Delmiš.

                                               

Naše novine (Subotica)

Naše novine su bile novine koje su počele izlaziti 4. prosinca 1907. kao polumjesečnik u Subotici. Bile su službeno glasilo Zemaljske kršćansko-socijalne stranke mad. Országos Keresztényszocialista Szövetség, koje se bavilo političkim, gospodarst ...

                                               

Nezavisna hrvatska država (glasilo, Berlin)

Nezavisna hrvatska država je bio hrvatski emigrantski polumjesečni list iz Berlina. Izlazio je prije toga u Zagrebu. Njemačko ime u impresumu je bilo Der unabhaengige kroatische Staat. Izlazio je od 1. lipnja 1933. do 1. listopada 1934. Bio je gl ...

                                               

Novi život (časopis)

Novi život je bio hrvatski iseljenički list. U impresumu je stajalo da je list katolički časopis za kulturni i duhovni život ". Izlazio je u Rimu od 1962. i poslije u Essenu. Uz ovaj list je uveliko vezano ime zagrebačkog svećenika Franje Lodete, ...

                                               

Novo vrijeme

Novo vrijeme je izlazilo u tiskanom izdanju od 48 stranica svakog petka, s tim da je izlazilo kao dvobroj ako na taj dan pada neki od državnih ili vjerskih blagdana u Bosni i Hercegovini. Takoder, tijekom Sarajevskog sajma knjige, izlazilo je pos ...

                                               

Novosti (Zagreb)

Novosti su bile hrvatske dnevne novine. Izlazile su u Zagrebu. Izlazile su od 24. srpnja 1907. do 10. travnja 1941. godine. Zanimljivost vezana uz ovaj list je ta što je list izlazio i za vrijeme Prvog svjetskog rata.