ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 122


                                               

Nikola Nino Vranić

Nikola Vranić roden je 7. travnja 1933. godine u Bileći. Grafičku školu završio je u Zagrebu 1952. godine, a potom je od 1954. do 1989. godine zaposlen kao fotograf Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu. Odlaskom iz Zavoda djeluje kao sam ...

                                               

Vrdol (arheološko nalazište)

Nastalo od 2500. pr. Kr. do 1000. pr. Kr. Sjeverno od zaseoka Vrdol u Glavini Gornjoj na padinama brda Rudina nalazi se veća skupina prapovijesnih gomila. Riječ je o devet grobnih kamenih gomila tumula smještenih na istaknutom položaju na 628 met ...

                                               

Vrgorac (ruralna cjelina)

Ruralna cjelina Vrgorca smjestila se na južnim padinama, odnosno južno od srednjovjekovne tvrdave i župne crkve na zapadnom kraju današnjeg grada. Riječ je o naselju raštrkanog tipa koje se sastoji od nekoliko zaseoka te od nekoliko samostalnih k ...

                                               

Vrisnik (ruralna cjelina)

Vrijeme nastanka je 19. i 20. stoljeće. Selo Vrisnik nalazi se u središnjem dijelu otoka Hvara. Smješteno je na padini brežuljka kojim dominira župska crkva sv. Ante Opata. Stambeno-gospodarski sklopovi s vrtovima i podzidima smješteni su na obro ...

                                               

Irena Vrkljan

Irena Vrkljan bila je hrvatska pjesnikinja, prozaistica, radiodramatičarka, esejistica, prevoditeljica, poznata i kao hrvatska Virginia Woolf. Djelovala je na hrvatskoj književnoj sceni više od pedeset godina. Bila je dopisna je članica Hrvatske ...

                                               

Vukova glavica (arheološko nalazište)

Na vrhu Vukove glavice nalazi se veći stećak u obliku križa – križina. Na padinama uzvisine i oko križine, najvjerojatnije se nalazi kasnosrednjovjekovno groblje koje se može datirati od 14. do početka 16. stoljeća. Naime, izmedu raslinja, dijelo ...

                                               

Vukovar se vraća kući (1994)

Film tematizira velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, odnosno prati sudbinu dijela hrvatskih izbjeglica i prognanika koje su velikosrpski osvajači protjerali iz Vukovara nakon što su ga velikosrbi okupirali nakon višemjesečne opsade. Prognane hrvats ...

                                               

Vuletića staje (ruralna cjelina)

Nastale su u 18. stoljeću. Vuletića staje u Dobranjama karakteristična su naseobinska struktura sekundarnog naselja za boravak ljudi i stoke u vrijeme ljetne ispaše. Kuće su znatno udaljene jedne od drugih, prizemnice, rijetko katnice, izduženog ...

                                               

Ante Vulin

Ante Vulin bio je hrvatski arhitekt i akademik., redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

                                               

Zadužbina (arheološko nalazište)

Objekti na nalazištu nastali su od 15. do 20. stoljeća. Arheološko nalazište "Zadužbina" u Cisti Velikoj nalazi se južno od magistralne ceste Trilj-Imotski. Radi se o plitkoj vrtači gdje se tijekom srednjeg vijeka a vjerojatno i ranije gradi buna ...

                                               

Zadvarje (kulturno-povijesna cjelina)

Oblikovala se je od 15. do 20. stoljeća. Zadvarje se razvilo ispod istoimene tvrdave na važnom prometnom pravcu koji od prapovijesti preko usjeka Dubaca spaja dalmatinsku obalu i unutrašnjost. Na suprotnoj strani središnje prometnice spuštaju se ...

                                               

Zagrebačka oblast

Zagrebačka oblast je bila oblast u Kraljevini SHS. Sjedište je bilo u Zagrebu. Osnovana je Uredbom o podjeli zemlje na oblasti od 26. lipnja 1922. godine kojim je preustrojena Kraljevina SHS. Ukinuta je Zakonom o nazivu i podjeli Kraljevine na up ...

                                               

Zagrebačka županija (1201. – 1924)

Ovo je članak o povijesnoj Zagrebačkoj županiji iz vremena Hrvatsko-Ugarskog Kraljevstva, Kraljevine Hrvatske i Trojedne Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. Za suvremenu županiju vidi: Zagrebačka županija. Zagrebačka županija mad. Zágráb ...

                                               

Zagrebački Glavni kolodvor

Zagrebački Glavni kolodvor najveći je željeznički kolodvor u Hrvatskoj. Nalazi se u središtu Zagreba, na Trgu kralja Tomislava 12.

                                               

Zagrebačko kazalište lutaka

Zagrebačko kazalište lutaka utemeljeno je 1948. godine. Osnivač kazališta je Grad Zagreb. Osnutkom Zagrebačkog kazališta lutaka snažno se je pridonijelo razvoju i promociji lutkarstva na području Hrvatske, ali i šire regije. Zagrebačko kazalište ...

                                               

Zakučac (ruralna cjelina)

Zakučac se nalazi u Donjim Poljicima nekoliko kilometara od ušća Cetine, u blizini hidroelektrane. Selo je zbijeno, a centar se nalazi oko "funtane". Glavna cesta je asfaltirana dok su sporedni putovi makadamski. Crkva i groblje su od sela udalje ...

                                               

Zalina kula u Igranama

Podignuta u 17. stoljeću. Kula u Igranima sagradena iznad sela vezana je uz ime lokalnog junaka Zale Antičića koji je 1687. godine obranio Igrane od turske navale. Kula je četverokatnica kvadraričnog tlorisa, zakrovljena četverostrešnim krovištem ...

                                               

Zaraće (ruralna cjelina)

Zaraće, zbijeno selo smješteno na blagoj osojnoj padini, od 15. stoljeća naziva se suburbijem Hvara i jedini je hvarski suburbij koji je ostao u svom prvotnom organizacijskom obliku - nema crkvu, groblje, središnji javni prostor. Objekti javne na ...

                                               

Zaranač ploča

U zoni su objeti nastali od 2000. pr. Kr. do 1650. po Kr. Arheološko zona Zaranač ploča nalazi se jugoistočno od zaseoka Stapića. Riječ je o višeslojnom nalazištu koji ima 3 faze razvoja. Prvu fazu predstavlja 6 prapovijesnih gomila. Najveća gomi ...

                                               

Zaseoci Brezovac i Pavkovići

Naselje Brezovac Žumberački locirano je u središnjem dijelu Parka prirode Žumberak-samoborsko gorje. Formirano je od 4 medusobno udaljena zaseoka: Brezovac, Pavkovići, Pavlanci i Višoševići. U neposrednom kontaktu uz okućnice su voćnjaci, vrtovi ...

                                               

Zastava (1949)

Balerina Marija na svečanoj akademiji u čast Dana republike, razgovara sa svojim mladim kolegicama i govori im kako joj nije žao što nije nastupala prethodne tri godine, jer je to vrijeme provela u partizanskoj oslobodilačkoj borbi, "a to je mnog ...

                                               

Zavičajni muzej Donja Kupčina

Zavičajni muzej Donja Kupčina je etnomuzej na otvorenom osnovan 1973. godine. U sastavu muzeja su stambene i gospodarske zgrade te" zdenac na šibu”. U svakoj zgradi je tematska izložba koja dočarava život i rad težaka kraja 19. i početka 20. st. ...

                                               

Zbirka Franjevačkog samostana u Sinju

Zbirku Franjevačkog samostana u Sinju čini nekoliko zbirki: arheološka prapovijest i antika, numizmatička, lapidarij srednjovjekovnih spomenika i ulomaka, etnografska zbirka, gotičke i barokne umjetnine te tkanine iz 17. i 18. stoljeća. Samostan ...

                                               

Zbirka Romac u Bolu

Kulturno-povijesna zbirka Romac koja broji 520 predmeta rezultat je dugogodišnje sakupljačke u prvome redu putem otkupa djelatnosti srednjoškolske profesorice Biserke Romac, koja je Zbirku donirala Općini Bol. Općina je otkupila kuću Romac, u koj ...

                                               

Zbirke crkve i samostana franjevačke Provincije Presvetog Otkupitelja u Sinju

Inventar se sastoji od 145 pokretnih predmeta i umjetnina a datiran je od XV XX. stoljeća. Sastoji se od slika na drvu, platnu i limu, nekoliko kasnobaroknih drvenih skulptura, kovinskih predmeta srebrno posude XVII. i XVIII. stoljeća, reljefni u ...

                                               

Zelena glavica

Vrijeme nastanka: od 2000. pr. Kr. do 1500. godine. Arheološko nalazište Zelena glavica nalazi se na uzvisini jugoistočno od Crvenog jezera, južno od ceste za Imotski. Radi se o višeslojnom arheološkom nalazištu s ostacima arhitekture i groblja k ...

                                               

Mirko Zelić

Mirko Zelić, hrvatski akademik, profesor u miru na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

                                               

Zelingrad

Utvrdeni srednjovjekovni grad nastao je u tri faze koje su datirane u 13.st., nakon 1490. i 1535. godine. Napušten je početkom 17.st. Bio je okružen jarkom, a graden je kamenom. Sastojao se od središnjeg stambenog dijela s unutarnjim dvorištem i ...

                                               

Zeljovići (ruralna cjelina)

Zeljovići su smješteni na južnim padinama Mosora i okruženi poljoprivrednim površinama. Glavni seoski javni prostor je ispred crkve sv. Ante Padovanskog. Putovi unutar zaseoka popločani su kamenim oblucima, kogulama. Stambene kuće povezane su sa ...

                                               

Zgrada (Hum na Sutli)

Zidana katnica smještena je na parceli paralelnoj s lokalnom cestom u Humu na Sutli. Sagradena je u 19. st. kao rezultat promišljeno umjerenog korištenja elemenata gradanske i ruralne tradicijske stambene kuće. Originalni izgled pročelja i organi ...

                                               

Zgrada Arheološkog muzeja u Splitu

Najstarija gradevina podignuta u muzejske svrhe u Dalmaciji gradena je od 1912. do 1920. godine, s prekidom gradnje u vrijeme Prvog svjetskog rata, u duhu historicizma s oblikovnim detaljima secesijskog sloga. Za javnost je otvorena 1922. godine. ...

                                               

Zgrada austro-ugarske vojarne u Splitu

Sagradena je u 19. stoljeću. Zgrada bivše vojne komande austrijske vojske, kasnije vojna tiskara izgradena je oko 1840. Jedan je od rijetkih klasicističkih spomenika u Splitu s odlikama jednostavnog, provincijalnog klasicističkog sloga koji se pr ...

                                               

Zgrada bivše klesarske radionice Bilinić

Gradena je u 19. i 20. stoljeću. Radionica Pavla Bilinića u kojoj su klesarski zanat izučili kipari Ivan Meštrović i Toma Rosandić i u kojoj je, po nacrtima Bilinićeva tasta, graditelja Emila Vecchiettija, izraden niz nadgrobnih spomenika i oltar ...

                                               

Zgrada bivše mletačke bolnice u Hvaru

Gradevina bivše mletačke bolnice sagradena je u razdoblju izmedu 1718. - 1723. godine na zapadnome dijelu mletačke obale Fabrike, na adresi Fabrika 35. Gradevina je sačuvala svoj izvorni oblik jednokatnice pravokutne tlocrtne dispozicije dimenzij ...

                                               

Zgrada bivše osnovne škole (Kuče)

Školska zgrada, drvena katnica, jedinstvena je škola od hrastove grade u Hrvatskoj. Škola je značajna za kulturnu povijest naselja. Izgradena je kao prva škola u Kučama 1923. g. na parceli gdje se prethodno nalazila Opčinska hiža za potrebe Pleme ...

                                               

Zgrada bivšeg hotela Slavija u Hvaru

Autor je Antun Šatara. Zgrada hotela "Slavija" izgradena je u Hvaru na istočnoj gradskoj rivi. Kamena dvokatnica nastala je integriranjem baroknih kuća iz 18. i 19. stoljeća. Prozori u kamenim pragovima sa profiliranim nadvratnicima postavljeni s ...

                                               

Zgrada Dalmacijavina u splitskoj Gradskoj luci

Zgrada Dalmacijavina je zgrada u Splitu. Nalazi se na adresi Obala kneza Domagoja 15, Split. Smještena je u splitskoj Gradskoj luci. Djelo industrijske arhitekture u Splitu. Nalazi se u splitskoj Gradskoj luci. Gradnja je bila gotova 1959. godine ...

                                               

Zgrada Dujmović-Stock u Splitu

Sagradena je 1903. godine. Neorenesansna dvokatnica podignuta 1903. godine za industrijalca Abrama Stocka treća je u nizu gradevina s predvrtom u Zagrebačkoj ulici. Kuća je poznata i prema kasnijem vlasniku, poznatom splitskom obiteljskom liječni ...

                                               

Zgrada Galerije Dešković u Bolu

Barokna kamena dvokatnica sa grbom obitelji Vusio je utvrdena palača usred bolske rive. Nad širokim ulazom u dvorište urezan je natpis iz 1694. Usred južnog pročelja je balkon s kamenom balustradom i suncem u reljefu, a vanjsko stubište vodi dio ...

                                               

Zgrada Galerije umjetnina Split

Zgrada Galerije umjetnina izgradena je unutar baroknog bastiona Cornaro 1792. prema projektu Petra Kurira kao najstarija bolnica u Splitu. Doživjela je brojne rekonstrukcije. Pročelje i unutarnje dvorište neorenesansnoga sloga oblikovani su u pro ...

                                               

Zgrada hotela Bijela kuća u Bolu

Zgrada hotela "Bijela kuća" u Bolu, gradena za dominikansku gimnazijsku zgradu, podignuta je uz morsku obalu izmedu bolske luke i poluotoka Glavice. Gradena je prema projektu arhitekta Lavoslava Horvata od 1934. do 1936. i odraz je funkcionalisti ...

                                               

Zgrada hotela Slavija u Splitu

U zgradi je smješten hotel Slavija. Restoran hotela Slavija čine zapadne terme Dioklecijanove palače, koje su godinama bile zatvorene za javnost. 2013. su trebale biti otvorene kao restoran tog hotela, a dotad su šest godina bile gradilište na ko ...

                                               

Zgrada Hrvatskog doma u Starom Gradu

Zgrada "Hrvatskog doma" u Starom Gradu sagradena je 1893. godine na starogradskoj Novoj rivi, istočno od Općinske zgrade. Zgradu društvenog doma dali su sagraditi članovi "Hrvatske čitaonice", koja kao društvo kulturno-prosvjetno djeluje u Starom ...

                                               

Zgrada Hrvatskog doma u Visu

Dvokatnicu Hrvatskoga doma podignuli su članovi rodoljubnog društva "Viški skup" uz pomoć iseljenika 1905. godine na obali u viškoj luci. Oblikovana je u neogotičkom stilu s horizontalnom raščlambom pročelja – kamenim prizemljem iz masivnog bunja ...

                                               

Zgrada Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu

Historicistička zgrada gradena je, prema projektu Emila Vecchiettija i suradnika Ante Bezića, krajem 19.st. 1891 1893. na mjestu velike lokve, u neposrednoj blizini baroknog bastiona Priulija. Izvorno je unutrašnjost bila raskošno oslikana i ukra ...

                                               

Zgrada i namjena zgrade Hrvatskog doma u Splitu

Gradena je od 1906. do 1908. godine. Arhitekt je Kamilo Tončić. Zgrada Hrvatskog doma izgradena je 1906 1908., prema projektu Kamila Tončića, kao društveni dom koji je trebao okupiti i udomiti splitska kulturno-umjetnička i sportska društva. Uz z ...

                                               

Zgrada Instituta za oceanografiju i ribarstvo

Zgrada Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, Hrvatska, zaštićeno je kulturno dobro. U njoj je i danas smješten Institut za oceanografiju i ribarstvo.

                                               

Zgrada Lovrić u Sisku

Jednostavna stambena jednokatnica pačetvorinastog tlocrta smještena na lijevoj obali rijeke Kupe u Sisku. Gradena 1856. god. Prizemlje se tlocrtno prema dvorištu nastavlja stubištem na sjevernoj strani kuće. Konstrukcija podruma je pruska kapa, u ...

                                               

Zgrada Lucić u Trogiru

Nalazi se na Obali bana Berislavića 15. Datira iz 15. stoljeća. Kuća je sagradena na južnom gradskom ziu od kojega su se sačuvali samo donji dijelovi. Južna strana kuće pregradena je u 19.st. U središtu je zatvoreno dvorište u kojemu je jedna bog ...

                                               

Zgrada Lučke ispostave u Supetru

Jednostavna ožbukana jednokatnica na istočnom kraju luke podignuta je u drugoj pol. 19. st. Pročelje je raščlanjeno sa tri prozorske osi, a uzduž strehe je profilirani vijenac. Tu je djelovao Zdrastveni lučki ured gdje se obavljao pregled putnika ...