ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 107
                                               

Bajnski dvori

Bajnski dvori je nekadašnji dvorac se u sklopu naselja Gornje Ladanje u općini Vinica, Varaždinska županija, oko 15 kilometara zapadno od Varaždina. Prvi se put spominje početkom 17. stoljeća kao posjed plemića Both od Bajna. Ta je obitelj ugarsk ...

                                               

Crkva sv. Jerolima u Trogiru

Nalazi se na adresi Put Gradine. Jednobrodna crkvica s polukružnom apsidom, skromnih dimenzija, podignuta je na sjeveroistočnoj obali Čiova, na predijelu Miševac, u 17. stoljeću. Gradena je grubo klesanim kamenom, s dvoslivnim krovom pokrivenim k ...

                                               

Crkva sv. Marka Križevčanina u Križevcima

Crkva prvotno posvećena sv. Ladislavu, sagradena je u 17. stoljeću i ranobaroknih je stilskih oznaka no izvori upućuju na postojanje starije, srednjovjekovne crkve na istom mjestu. Najstariji dio kapele je pravokutan brod kojemu je pridruženo tro ...

                                               

Crkva sv. Marka Križevčanina u Zagrebu

Nalazi se na Selskoj cesti 91. Crkva je gradena je od 1940. do 1941. prema projektu arhitekta Marijana Haberlea. Oblik parcele uvjetovao je longitudinalni tlocrt gradevine s ulaznim trijemom i otvorenim zvonikom izrazito modernističkog oblikovanj ...

                                               

Crkva sv. Stjepana Prvomučenika u Splitu

Crkva sv. Stjepana Prvomučenika, rimokatolička sakralna gradevina podignuta 1814. godine na poluotoku Sustipanu u Splitu na mjestu znamenitog porušenog benediktinskog samostana sv. Stjepana pod borovima. Tijekom izgradnje, na njenu fasadu su ugra ...

                                               

Greblje (nekropola stećaka)

Nekropola stećaka Greblje nekropola je koja datira iz kasnog srednjeg vijeka. Nalazi se na području općine Slivno, sjeverno od sela Provići. Brojčano je jedna od najvećih nekropola neretvanskog područja. Od 67 stećaka kojima je utvrden oblik, 36 ...

                                               

Osinj

Osinj je nenaseljeni otočić u hrvatskom dijelu Jadranskog mora. Nalazi se na ušću Male Neretve pored mjesta Blace. Najveći je u skupini koju još osim njega čine otočići Gubavac, Magarećak i Mali Školjić. Dug je oko 1 km, na njemu su tri uzvisine: ...

                                               

Smrdan grad

Smrdan grad je utvrda iznad mjesta Klek uz stari put koji je spajao dolinu Neretve s Dubrovačkim primorjem. Današnji ostatci utvrde sagradeni su krajem 17. stoljeća na mjestu nekadašnje utvrde iz srednjeg vijeka, nakon što su je Mlečani 1689. osv ...

                                               

Svjetionik Otočić Glavat

Svjetionik Otočić Glavat je svjetionik na pustom otočiću Glavat, u otočju Vrhovnjaci, u Lastovskom kanalu, istočno od otoka Lastova, izmedu Korčule, Mljeta i Lastova. Izgraden je zbog opasnosti od brojnih grebena i pličina. U središnjem dijelu ot ...

                                               

Svjetionik Otočić Host

Svjetionik Otočić Host je svjetionik na sjevero-istočnoj strani otočića Host, na ulazu u viški zaljev na istoimenom otoku. Izgraden je 1873. godine kao kamena prizemnica s poligonalnom kulom – lanternom.

                                               

Svjetionik Otočić Murvica

Svjetionik Otočić Murvica je svjetionik na otočiću Murvica, na zapadnom kraju Drveničkog kanala. Svjetionik je izgraden 1896. godine. Jednostavna kamena prizemnica pokrivena dvostrešnim krovom izgradena je od kamenih blokova rustične obrade. Uz j ...

                                               

Svjetionik Otočić Pločica

Svjetionik Otočić Pločica je svjetionik na sjeverozapadnom dijelu otočića Pločica, na sredini Korčulanskog kanala,izmedu Hvara, Korčule i zapadnog rta Pelješca. Svjetionik je izgraden 1887. godine. Jednokatna kamena zgrada svjetionika pravokutnog ...

                                               

Svjetionik Otočić Pokonji dol

Svjetionik Otočić Pokonji dol je svjetionik na otočiću Pokonji Dol, jugoistočno od grada Hvara, pred uvalom Pokonji dol po kojoj i nosi ime. Sagraden je krajem 19. stoljeća. Otočić je tek nešto veći od jednokatnice pokrivene četverovodnim krovom ...

                                               

Svjetionik Otočić Sestrica Vela - Korčula

Svjetionik Otočić Sestrica Vela - Korčula je svjetionik na otočiću Velika Sestrica, većem od dvaju malenih otočića u južnom dijelu Pelješkog kanala, tj. na ulazu u Korčulanski kanal. Svjetionik je namijenjen orijentaciji u plovidbi kroz Pelješki ...

                                               

Svjetionik Otok Sušac

Svjetionik Otok Sušac je svjetionik na vrhu otočića Sušca, na sredini Jadranskog mora, istočno od otoka Lastova. Svjetionik je sagraden 1879. godine na visokoj litici iznad uvale Trešjavac u jugoistočnom dijelu otoka. Zgrada svjetionika je dvokat ...

                                               

Svjetionik Poluotok Sv. Petar

Svjetionik Poluotok Sv. Petar je svjetionik na poluotoku Sv. Petar, na ulazu u luku Makarska. Svjetionik je podignut 1873. na poluotoku sv. Petar, na lokalitetu koji je još u antičko doba imao značajnu ulogu u kontroli plovidbe na srednjem Jadran ...

                                               

Svjetionik Rt Oštro - Kraljevica

Svjetionik Rt Oštro - Kraljevica je svjetionik na malom poluotoku na jugoistočnoj strani ulaza u Bakarski zaljev. Izgraden je 1872. godine kao dio projekta osvjetljavanja pomorskih komunikacija prema riječkoj luci i jedan od najstarijih svjetioni ...

                                               

Svjetionik Rt Ražanj

Svjetionik Rt Ražanj je svjetionik na rtu Ražanj, zapadnom rtu otoka Brača, na južnom ulazu u Splitska vrata. Svjetionik je značajna je orijentacijska točka za plovidbu kroz Splitska vrata i hvarski kanal. Jednostavna pačetvorinasta zgrada graden ...

                                               

Svjetionik Rt Stončica

Svjetionik Rt Stončica je svjetionik na sjeveroistočnom rtu otoka Visa, prema Hvarskom kanalu. Sagraden je 1865. godine, godinu dana prije Viške bitke. Nedaleko su ubicirani ostaci rimske vile, a oko rta i uvale Stončica utvrdeno je više ležišta ...

                                               

Svjetionik Rt Struga

Svjetionik Rt Struga je svjetionik na vrhu strmih hridina na južnoj obali otoka Lastovo gdje istoimeni rt zatvara ulaz u Skrivenu Luku. Zajedno sa svjetionicima Glavat i Sušac služi za sigurnost plovidbe u Lastovskom kanalu, a vidljiv je do Palag ...

                                               

Svjetionik Rt Sućuraj

Svjetionik Rt Sućuraj je svjetionik na istočnom rtu otoka Hvara. Na ovom mjestu već 1874. godine postoji improvizirano svjetlo visoko oko 6 metara, postavljeno na drvenoj konstrukciji uz kapelu sv. Ante Opata. Stari svjetionik i kapela srušeni su ...

                                               

Svjetionik Rt Sv. Nikola

Svjetionik Rt Sv. Nikola je svjetionik na rtu na ulazu u Pučišća, na sjevernoj strani otoka Brača. Nalazi se pored istoimene crkvice. Pripada obalnim svjetlima za orijentaciju u plovidbi unutrašnjim morem. Uz manju kamenu prizemnicu s četverostre ...

                                               

Zagreb Zapadni kolodvor

Zagreb Zapadni kolodvor je željeznički kolodvor u Zagrebu. Kompleks Zapadnog kolodvora izgraden je u sklopu izgradnje pruge na relaciji izmedu Zidanog Mosta, Zagreba i Siska i riječne luke Galdovo. Pruga je za promet bila otvorena 1. listopada 18 ...

                                               

Zagrebački lingvistički krug

Zagrebački lingvistički krug osnovan je 1956. godine. Prvotno je nosio ime Krug mladih slavista. Uskoro ga se nazivalo samo Zagrebački lingvistički krug odnosno Krug. Ovo je bilo okupljalište jezikoslovne misli u Zagrebu. Bulcsú László je bio pok ...

                                               

Josip Badalić

Josip Badalić, hrvatski književni povjesničar, slavist Filozofski fakultet polazio je u Zagrebu, a studij je nastavio u Berlinu. Kao pričuvni poručnik dospio je u rusko zarobljeništvo 1915. godine i bio nastavnik u Zemljansku Rusija. Zaposlio se ...

                                               

Lada Badurina

Lada Badurina, hrvatska jezikoslovka. Diplomirala hrvatski jezik i književnosti u Rijeci 1985. Doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom" Rečenica i interpunkcija "1997. Zaposlena je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, dan ...

                                               

Nataša Bašić

Nataša Bašić, hrvatska je jezikoslovka, urednica u Leksikografskom zavodu Miroslava Krleže i povjesničarka hrvatskoga jezika i pravopisa.

                                               

Ivan Berčić

Gimnaziju je završio u Zadru. Teologiju je započeo u Zadru, a nastavio 1846. u Beču. Zbog nemira u Beču 1848. vraća se u Zadar, ne postigavši doktorat teologije. Obavlja različne dužnosti u biskupiji. Bio je kateheta i predavač hrvatskoga jezika ...

                                               

Dragutin Boranić

Diplomirao je 1897., doktorirao 1899. godine. Jedno je vrijeme radio kao gimnazijski profesor u Osijeku, Vinkovcima i Zagrebu. Godine 1907. postao je dopisni i kasnije redoviti član JAZU i u njoj petnaest godina bio književni tajnik. Veći broj ra ...

                                               

Ivan Brabec

Ivan Brabec, hrvatski jezikoslovac. Jedan je od najvažnijih hrvatskih jezikoslovaca koji su izučavali i istraživali govore gradišćanskih Hrvata, posebice govornika kajkavskog narječja. Za hrvatsko jezikoslovstvo je i značajan i po tome što je dok ...

                                               

Ivan Broz

Osnovnu školu polazio je u Klanjcu i Varaždinu, gimnaziju u Karlovcu, Požegi i Zagrebu gdje je maturirao u Klasičnoj gimnaziji 1872. godine. U Innsbrucku započeo studij teologije, ali ga je napustio i na novootvorenome Hrvatskome sveučilištu u Za ...

                                               

Mirko Divković

Pohadao je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu koju je završio 1863. godine. Divković je gotovo cijeli svoj profesorski radni vijek od 1868. do 1908. godine proveo u zagrebačkoj Klasičnoj gimnaziji, a 26 godina bio joj je i ravnatelj tj. od 1882. do 190 ...

                                               

Božidar Finka

Gimnaziju pohadao u Šibeniku, na Krku, u Zadru i Splitu. Maturirao u Splitu 1947. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1952. godine diplomirao slavistiku, tj. hrvatski i ruski jezik. Nakon završetka fakulteta radio na gimnaziji u Pazinu, no već je ...

                                               

Branko Franolić

Godine 1952. zatražio je i dobio politički azil u Velikoj Britaniji tako da je najveći dio znanstvene karijere proveo u inozemstvu. Anglistiku i amerikanistiku diplomira 1957. pri Visokom učilištu Slobodne Europe u Strassbourgu. Doktorira na fran ...

                                               

Aldo Vinko Gladić

U rodnom Žmanu Aldo Vinko Gladić pohadao je osnovnu školu, a gimnaziju je završio u Zadru. Diplomirao je 1962. godine na Filozofskom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta hrvatski i talijanski jezik i književnost. Na istom Filozofskom fakultetu 1974. ...

                                               

Veljko Gortan

Veljko Gortan roden je 1907. u Preku kod Zadra. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju pohada u Zadru i Splitu. Studira klasičnu filologiju 1925. – 1928. na Sveučilištu u Zagrebu gdje i diplomira 1929. Potom radi na klasičnoj gimnaziji u Splitu od 19 ...

                                               

Sanda Ham

Sanda Ham rodena je 20. kolovoza 1959. godine u Osijeku. Hrvatica je, udana i majka jednoga djeteta. S obitelji živi u Osijeku. Osnovu školu, gimnaziju i fakultet pohadala je u Osijeku gdje je i diplomirala 1982. na Pedagoškom fakultetu, Odsjek z ...

                                               

Lana Hudeček

Lana Hudeček rodena je 20. studenoga 1960. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i XV. Matematičku gimnaziju završila je takoder u Zagrebu. Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1986. godine. Iste je godine počela raditi kao pripravnik u Z ...

                                               

Zrinka Jelaska

Dvije godine radila je kao srednjoškolski nastavnik. Od 1983. radi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; najprije kao asistent pripravnik na Odsjeku za fonetiku, pa znanstveni asistent na istraživačkim projektima Centra za strane jezike i probleme ...

                                               

Josip Jurin

Fra Josip Jurin je bio hrvatski rimokatolički redovnik iz reda franjevaca, rječničar i gramatičar. Izvori na latinskom navode ga pod imenom Josephi Giurini. Iz Primoštena. Prema istraživanjima fra Josipa Ante Solde, Jurin je postao magistrom mlad ...

                                               

Blaž Jurišić

Blaž Jurišić, bio je hrvatski jezikoslovac, dijalektolog, pisac prvog hrvatskog dijalektološkog rječnika.

                                               

Miro Kačić

Osnovnu školu završio u Pučišćima a gimnaziju u Zagrebu gdje je na Filozofskom fakultetu diplomirao romanistiku francuski i talijanski jezik. Od 1977. lektor hrvatskoga u Francuskoj gdje je na sveučilištu u Aix-en-Provanceu doktorirao disertacijo ...

                                               

Damir Kalogjera

U Zagrebu diplomirao engleski i hrvatski jezik i književnost. Asistent u Sarajevu od 1957. godine. Od 1964. predavač Odsjeku za anglistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Na istom sveučilištu doktorirao 1965. Redoviti profesor od 1982. godine. ...

                                               

Mate Kapović

God. 1999. maturirao je na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu i potom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisao studij kroatistike i lingvistike, koji je dovršio 2003. stekavši naslov profesora hrvatskog jezika i književnosti i lingvistike. Od 2004. r ...

                                               

Bratoljub Klaić

Roden je kao Adolf Klaić u Bizovcu kod Valpova 1909. godine. U Bizovcu je proveo prvih nekoliko godina nakon čega se s obitelji seli u Zagreb. U Zagrebu je završio klasičnu gimnaziju te na Filozofskom fakultetu diplomirao povijest južnoslavenskih ...

                                               

Marcel Kušar

Marcel Kušar, poznati hrvatski filolog i jezikoslovac. Napisao je nekoliko knjiga te mnoštvo članaka i rasprava iz područja povijesti, dijalektologije i pravopisne normativistike hrvatskoga jezika, a proučavao je i jezik starih hrvatskih pisaca, ...

                                               

Mijo Lončarić

Mijo Lončarić hrvatski jezikoslovac, jedan od najuglednijih hrvatskih dijalektologa i najveći poznavatelj kajkavštine.

                                               

Marko Lukenda

Marko Lukenda, hrvatski romanopisac, književni kritičar i jezikoslovac iz BiH. Brat je Filipa, katoličkog svećenika i mučenika, kojeg su jugokomunističke vlasti šikanirale od djetinjstva, počevši od otimanja dječje dekice s njegove kolijevke, do ...

                                               

Nikola Majnarić

Na Nikolu Majnarića snažno je utjecao veliki sintaktičar August Musić, pa se i Majnarić - kao i njegov učitelj i prijatelj Musić - više bavio grčkim nego latinskim jezikom, i to osobito grčkom sintaksom. Intenzivan znanstveni rad mladog profesora ...

                                               

Mile Mamić

Objavio dosta znanstvenih i stručnih radova i sudjelovao na brojnim domaćim i medunarodnim znanstvenim skupovima. Suator Gradišćansko-hrvatsko-nimškoga rječnika Zagreb-Eisenstadt, 1991., nekoliko svezaka Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog ...