ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 102


                                               

Filipovići (kulturno-povijesna cjelina)

Filipovići su zaseok Brela smješten uz more. Stambeno-gospodarske kuće su organizirane oko zajedničkog dvorišta popločanog kamenim pločama. Jezgra sklopa iz 18. stoljeća je u 19. stoljeću nadogradivana, a krajem 20. stoljeća izvedene su neprimjer ...

                                               

Igor Fisković

Roden 1944. u Orebiću, studirao na Filozofskom Fakultetu u Zagrebu Povijest Umjetnosti i Arheologija, gdje je do 2014. predavao kao redovni profesor Odsjeka Povijest umjetnosti iz razdoblja Srednji Vijek – te povremeno u Rijeci, Dubrovniku, Split ...

                                               

Florio

Florio je hrvatska pomorska, brodovlasnička, kapetanska i trgovačka obitelj iz Prčanja u Boki, Crna Gora. Jedna od 12 plemićkih obitelji, članica s nasljednim pravom u upravnom vijeću prčanjske općine. Spada u istaknute obitelji iz Prčnja koja su ...

                                               

Marko Eugen Florio

Marko Eugen Florio, hrvatski pomorski kapetan, kontraadmiral austro-ugarske ratne mornarice. Iz hrvatske obitelji Florio iz Prčanja u Crnoj Gori. Istaknuo se u bitci kraj Helgolanda 1864. i u Viškoj bitki ulaskom u stožer austrougarskog admirala ...

                                               

Mihovil Florio

Mihovil Florio, hrvatski svećenik i slikar. Bio je pristaša ilirskoga pokreta. Iz hrvatske obitelji Florio iz Prčanja u Crnoj Gori. Nižu naobrazbu stječe u franjevaca u rodnome mjestu. Odlazi 1812. u Veneciju, gdje pri Liceju sv. Katarine studira ...

                                               

Fortica (tvrdava, Hvar)

Renesansna tvrdava koja zaključuje gradske zidine, sagradena na vrhu brijega koji sa sjeverne strane nadvisuje grad. Dovršena je 1551. godine, a gradena je u istom mahu s Fabrikom i Arsenalom. Ističe se s tri polukružna baluarda i bastionom kojim ...

                                               

Fortica (tvrdava, Vis)

Tvrdava Juraj III. Fortica dio je sustava utvrdenja koje su podigli Englezi oko viške luke početkom 19. st. Posve je nepravilnog tlocrta kojim se prilagodavala konfiguraciji terena. Sazidana je 1812. godine na uzvisini zapadno od ulaza u višku lu ...

                                               

Antun Josip Fosco

Antun Inocent Josip Fosco (Šibenik, 19. ožujka 1826. − Šibenik, 25. ožujka 1894., šibenski biskup, zavičajni crkveni i kulturni povjesničar

                                               

Norman Robert Foster

Norman Robert Foster, Baron Foster of Thames Bank, jedan od najplodnijih britanskih arhitekata i jedan od najznačajnijih autora suvremenih djela moderne arhitekture. Dopisni član HAZU.

                                               

Francuska cesta na Biokovu

Francuska cesta je gradena na strmom krševitom dijelu južne strane Biokova, iznad brelanskog zaseoka Gornji Kričak, na dijelu planine kod kojeg su slojnice položene paralelno s linijom obale. Prirodan nagib terena na tom dijelu Biokova okomito na ...

                                               

Ivo Frangeš

Ivo Frangeš kroatist, slavist i talijanist, jedan od predstavnika zagrebačke stilističke škole, hrvatski književni povjesničar, akademik.

                                               

Franjevačka crkva i samostan Gospe od Pojišana u Splitu

Crkva Gospe od Pojišana je poznato marijansko svetište i zavjetna crkva u Splitu, a prvi put se spominje na kamenom natpisu iz 10. stoljeća. Smještena je na brežuljku iznad uvale Bačvice na predjelu Pojišan, istočno od gradskog središta. Glavno j ...

                                               

Franjevačka crkva i samostan sv. Ante na Poljudu

Franjevačka crkva i samostan sv. Ante na Poljudu u Splitu nalazi se na sjevernoj strani splitskog poluotoka, u uvali u Kaštelanskom zaljevu. Titular crkve je Uznesenja Marijina, a po svetištu posvećenom sv. Anti kolokvijalno se i crkva i samostan ...

                                               

Franjevački samostan i crkva na Skalicama u Omišu

Franjevački samostan i crkva na Skalicama u Omišu sagradeni su u doba baroka početkom 18. st. kad su pred turskom opasnošću franjevci 1715.g. napustili samostan u Prološcu u imotskom kraju i nastanili se u Omišu. Uz zgradu samostana 1770 g. podig ...

                                               

Franjevački samostan i crkva sv. Franje Asiškog u Imotskom

Današnja župna crkva sv. Frane sagradena je u drugoj polovici 19. stoljeća u blizini ranije porušene crkve. Crkva je monumentalna, trobrodna gradevina, podignuta u neoromaničkom slogu, orijentirana istok-zapad. Kameni zvonik, kvadratičnog tlocrta ...

                                               

Franjevački samostan i crkva sv. Ivana Krstitelja u Kloštaru Ivanićkom

Gotička crkva nastala na prijelazu iz 15. u 16. st. barokizirana je tijekom 17. st., kada je obnovljen samostan, s kojim tvori kompleks gotovo kvadratnog tlocrta. Značajna je s obzirom na arhitektonsku slojevitost i ubraja se medu najveće srednjo ...

                                               

Franjevački samostan i crkva sv. Jerolima u Visu

Sklop Franjevačkog samostana sv. Jerolima na poluotočiću Prirovo u Visu sagraden je početkom 16.st. na temeljima rimskog teatra čiji su zidovi vidljivi u podrumu i temeljima samostanske zgrade. Uz istočni rub samostanske zgrade izgraden je zvonik ...

                                               

Franjevački samostan i crkva sv. Križa u Živogošću

Franjevački samostan u Živogošću sagraden je nedaleko rimske ville rustice, a u klaustru samostana nadeni su ostaci starokršćanske bazilike. Samostan ima tri krila koja s crkvom čine zatvorenu cjelinu unutar koje je klaustar. Zapadno krilo uz crk ...

                                               

Franjevački samostan i crkva sv. Marije od Milosti u Hvaru

Sagradena je u 15. st. kao jednobrodna gotička gradevina, na mjestu kapelice sv. Križa, na poluotoku na istočnom rubu grada. Gradnja je započela krajem 15. stoljeća. Veći dio samostana završen u 16., a stambeni dijelovi u 17. stoljeću. Crkva je p ...

                                               

Franjevački samostan i crkva sv. Marije u Makarskoj

Posvećeni sv. Mariji. Samostan je sagraden oko 1540. godine izvan zidina tadašnjeg grada, u 17.st. je pregraden i povećan. Stara crkva je jednobrodna svodena gradevina, kasnije nadogradena i proširena. U crkvi je kapela sv. Ante s kamenim oltarom ...

                                               

Franjevački samostan i crkva sv. Martina u Sumartinu

Franjevački samostan u Sumartinu, ul. fra Andrije Dorotića 3, nastao je na mjestu hospicija za franjevce iz Imotskog i Makarske. Oni su predvodili zbijeg stanovništva iz kopnenog dijela Dalmacije za Kandijskog rata. Današnja izdužena samostanska ...

                                               

Franjevački samostan i crkva u Samoboru

Za Franjevački samostan i crkvu u Samoboru smatra se da je medu najstarijim franjevačkim samostanima na širem području zagrebačke nadbiskupije te se prema inventaru smatra najznačajnijim kulturno-povjesnim spomenikom u Samoboru.

                                               

Franjevački samostan i crkva Uznesenja BDM u Zaostrogu

Franjevački samostan u Zaostrogu sagraden je u 16. i 17. stoljeću. Graden je u obliku četverokuta, sa sjeverne je strane omeden crkvom. Samostan su u 14. stoljeću osnovali augustinci, koji ga nakon pada Bosne 1463. godine napuštaju, a naseljavaju ...

                                               

Franjevački samostan i crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Jastrebarskom

Franjevački samostan s crkvom nalazi se u jastrebarskom polju, nedaleko grada Jastrebarskog. Sklop je izgraden u 16. st., a krajem 17. st. započinju radovi na proširenju i pregradnjama koji će potrajati do sredine 18. st. Crkva je jednobrodna, pr ...

                                               

Franjevački samostan na Manastiru u Prološkom blatu

Franjevački samostan, samostan na otočiću Manastiru u privremenom jezeru Prološkom blatu, područje Donjeg Prološca, općina Proložac. Predstavlja zaštićeno kulturno dobro.

                                               

Franjevački samostan sv. Ante na Dridu

Vrijeme nastanka je od 15. do 17. stoljeća. Franjevački samostan sv. Ante na Dridu na Čiovu u Trogiru utemeljio je fra Nikola Trogiranin početkom 15.st. Zbog opasnosti od Turaka na Čiovo je 1500.g. prenesena čudotvorna slika Gospe od milosti iz c ...

                                               

Franjo I. Rákóczy

Franjo I. Rákóczy, erdeljski knez. Sin je erdeljskoga kneza Jurja II. i Sofije Báthory. Već 1652. je godine izabran za očeva suvladara. Zbog osmanske okupacije nije mogao preuzeti prijestolje, pa se je u Ugarsku povukao 1660. godine. Godine 1664. ...

                                               

Fratarska kula

Fratarska kula je fortifikacijski objekt u Vrgorcu, Splitska 23, Hrvatska, zaštićeno kulturno dobro. Pripada nizu dobro očuvanih materijalnih ostataka osmanske kulturne baštine u gradu, prije svega kulâ. U gradu je danas osam turskih kula znane p ...

                                               

Freske u tvornici Sveti Kajo

Jedna se zove Solinska karavana uz Kozjak a druga Prvi solinski odred na Dinari 1942. Nalaze se u tvornici cementa Sveti Kajo, Salonitanska ul. 19. Nastale su 1957. godine po narudžbi Dalmacijacementa. Fresku Prvi solinski odred na Dinari 1942. n ...

                                               

Galerija fotografije i Fotoklub Split

Galerija fotografije i Fotoklub Split, zaštićeno kulturno dobro u Splitu. Nalaze se na adresi Marmontova 5, Split. Sagradeni su 1953. godine. Pod oznakom Z-6235 zavedeni su kao nepokretno kulturno dobro - pojedinačno, pravna statusa zaštićena kul ...

                                               

Galerija Klovićevi dvori

Galerija Klovićevi dvori u Zagrebu specijalizirana je muzejska ustanova s državnim djelokrugom. Galerija je tematski vezana uz područje likovnih umjetnosti.

                                               

Galešnik (utvrda)

Smješten je na gorskom bilu južno od Jelse. Ime tvrdave je Galičnik, a u pučkom govoru Galešnik, =Grad a navodno i Trim). Tvrdava Grad na lokalitetu Galešnik smještena je na brijegu jugoistočno od Jelse, na strateški istaknutom položaju nad bračk ...

                                               

Beltrand Gallicus

Beltrand Gallicus bio je francuski renesansni kipar i stručnjak za topništvo koji je djelovao u Dubrovniku. U Dubrovniku je 1521. na palači Divona prema nacrtu izradio reljef s Kristovim inicijalima, okruženim vijencima i andelima: taj je reljef ...

                                               

Stjepan Gamulin

Jedini je sin poznatog hrvatskog domoljuba, gimnazijskog profesora biologije Ćire Gamulina koji je predavao u splitskoj Muškoj realnoj gimnaziji. Oca su Stjepanu ubili kad je imao samo osam godina. Otac mu je ubijen jer talijanski okupatori nisu ...

                                               

Garci (kulturno-povijesna seoska cjelina)

Zaselak Garci smješten je u naselju Podosoje u općini Runović, jugoistočno od Imotskoga. Glavni makadamski put koji prolazi kroz zaselak u smjeru sjever-jug ograden je suhozidima te se račva na nekoliko sporednih pješačkih putova u smjeru istoka ...

                                               

Gardun (arheološko nalazište)

Smješten je na području sela Garduna, na visokoj zaravni iznad Trilja na rijeci Cetini. Izvanredan strateški položaj kontrola prijelaza preko rijeke Cetine – Pons Tiluri uvjetovao je kontinuitet života od ilirske gradine, rimskog logora do kasnoa ...

                                               

Gašpina mlinica

Kompleks Gašpine mlinice smjestio se uz jedan od rukavaca rijeke Jadro nizvodno od Šuplje crkve. U srednjem vijeku su bili u vlasništvu biskupa i kraljeva. Ova mlinica nastala je početkom 18. st. oko 1711.god. te je od tada više puta pregradivana ...

                                               

Stjepan Gaži

Rodio se je u Peterancu kod Koprivnice. Studij prava završio u Zagrebu 1939. Kao stipendist ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Jugoslavije otišao u Ženevu 1940. radi pripremanja za diplomatsku službu, a 1942. neko vrijeme na dužnosti u vele ...

                                               

Stefan Gelineo

Rodio se je u1989. Starom Gradu na Hvaru. Studirao je u Leipzigu i Beču. Predavao je na beogradskom sveučilištu. Nastavljačem je rada Ivana Djaje Jean Gjaja; pripadnik je beogradske škole fiziologije.

                                               

Gliptoteka HAZU

Gliptoteka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti specijalizirani je muzej s republičkim djelokrugom. Ustanova je po svoj namjeni jedinstvena na području Hrvatske.

                                               

Glorijet maršala Marmonta

Marmontov glorijet nalazi se na predjelu Batarija odnosno na krajnjem dijelu trogirskog otočića, izmedu kaštela Kamerlengo i kule sv. Marka. Sagraden je 1808. godine kao spomenik zahvalnosti Francuskoj. Graden je kamenim klesancima. Na kvadratnoj ...

                                               

Godinj (ruralna cjelina)

Oblikovala se je od 18. do 20. stoljeća. Ruralna cjelina Godinj oko koje se prostiru plodna polja sastoji se od tri zaseoka koji se zovu Veliki Godinj-Pavlinovići, Babulji- Bašići, Mali Godinj-Kovačevići. U zaseoku Pavlinovićima sačuvana je izvor ...

                                               

Godišnji pokladni ophod mačkara mućkog kraja

Godišnji pokladni ophod mačkara mućkog kraja s područja Muća Gornjeg, Muća Donjeg, Neorića, Sutine, Zelova, Gizdavca, Ogorja Gornjeg i Ogorja Donjeg. Osebujan je zbog barjaka – stabla jablana visokog desetak metara, oguljene kore, koji mačkare no ...

                                               

Godišnji pokladni ophod mačkara podkamešničkih sela

Godišnji pokladni ophodi mačkara podkamešničkih sela, s područja gradova Sinja i Trilja, te općine Otok, imaju dugu tradiciju održavanja, i najbolji su pronositelji i čuvari pokladnih običaja u tim krajevima. U selima Gljev, Han, Bajagić i Gala o ...

                                               

Gomila kod Grubina

Datira iz 2000. pr. Kr. Veća grobna kamena gomila nalazi se na istaknutom položaju zapadno od sela Grubine a sjeverno od državne ceste Imotski-Split te južno od Lasića vrila u Šumetu. Radi se o prapovijesnom tumulu gomili promjera oko šesnaest me ...

                                               

Gomila u Čelića bunaru

Nastala je oko 2000. pr. Kr. Veća grobna prapovijesna gomila nalazi se oko sedamdeset metara sjeverno od ceste Zagvozd-Imotski i zaseoka Čelići. Radi se o prapovijesnom tumulu gomili promjera oko petnaest metara te visine oko jedan metar. Na povr ...

                                               

Gomila u Čelića gaju

Nastala je oko 2000. pr. Kr. Prapovijesna gomila nalazi se oko sto metara zapadno od puta koji spaja Poljica i zaseok Lepende odnosno sjeverno od zaseoka Čelići u tzv, Čelića gajzu. Radi se o prapovijesnom tumulu gomili promjera oko dvanaest meta ...

                                               

Gomile u Viri

Vrijeme nastanka je 4. stoljeće. Na sjevernoj strani otoka Hvara u zaštićenoj uvali Vira, nalazi se skupina od dvadeset gomila – tumula, većih i manjih dimenzija. Za neke istražene gomile se pokazalo da su bez ukopa kenotafi jer su unutar njih na ...

                                               

Gorica (ruralna cjelina)

Zaseok Gorica je smješten pod liticama planine Mosora. U središtu naselja koje ima formu izdužene elipse nalazi se bunar s krunom na kojoj je uklesana 1738. godina, kameni turanj za vino i toč za masline. Kuće su katnice gradene od kamena grube o ...

                                               

Gornja Dogića mlinica

Dogića mlinica nalazi se na rijeci Vrljici nizvodno od Kamenmosta u Zmijavcima. Manja jednostavna mlinica s vanjskim kolom" na tumbaz" s jednim mlinom nastala krajem 19. ili početkom 20 stoljeća. Mlinica je sanirana te je u funkciji.