ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 101


                                               

Dvorac Bežanec

Smješten je na padini brežuljka istočno od ceste Zagreb – Pregrada. Sagradila ga je obitelj Keglević, vjerojatno u prvoj polovini 18. st., a nakon Keglevića vlasnici su bili barun Kolenbach, potom barun Shlaum-Linden te obitelj Ottenfels-Geschwin ...

                                               

Dvorac Borkovec

Dvorac je sagraden 1795. g. na povišenom položaju SI od Zlatara, kao jednokatna gradevina pravokutnog tlocrta, zaključena dvostrešnim krovištem. Prostorno je simetrično koncipiran s predvorjem u sredini koje seže do začelnog perimetralnog zida do ...

                                               

Dvorac Bračak

Jednokatni dvorac tlocrtne L forme sastoji se od dva krila različitih dimenzija na čijem je vanjskom spoju poligonalna, znatno viša, kula zaključena poligonalnom plitkom kapom. Na unutarnjem spoju krila prigraden je stubišni volumen ravnog krova. ...

                                               

Dvorac Donja Bedekovčina

Dvorac Donja Bedekovčina, odnosno kurija obitelji Bedeković nalazi se u općini Bedekovčina u Hrvatskom zagorju. Smještena je na blagoj padini iznad doline rijeke Krapine. Zaštićeno je kulturno dobro. Oko kurije prostire se perivoj, sa sjeverne i ...

                                               

Dvorac Donje Oroslavje

Dvorac Donje Oroslavje zajedno s perivojem kojim je okružen zauzima značajno mjesto medu baroknim dvorcima Hrvatskog zagorja. Sagraden je krajem 18. st. kao jednokatna trokrilna gradevina, koja je naknadno podignutim prizemnim gradevinama povezan ...

                                               

Dvorac Dubrava (Pregrada)

Trokrilni dvorac s unutarnjim dvorištem dala je sagraditi obitelj Keglević, najvjerojatnije 1622. g. Tijekom stoljeća dvorac je doživio nekoliko preinaka, a od 19. st. nosi današnje historicističke karakteristike vidljive na pročeljima u obliku a ...

                                               

Dvorac Erdödy u Jastrebarskom

Dvorac Erdödy, okružen parkom s ribnjakom i nekolicinom gospodarskih objekata, smješten je u blizini glavnog jastrebarskog trga. Riječ je višeslojnom objektu čiju izgradnju započinje ban Matija Gereb u razdoblju od 1483. do 1489. godine. Obitelj ...

                                               

Dvorac Gorica (Pregrada)

Sagradili su ga Keglevići na prijelazu iz 16. u 17. st., u vrijeme napuštanja srednjovjekovnih burgova, na blagoj uzvisini nedaleko Pregrade. Jednokatna gradevina, tlocrtnog oblika krnjeg slova "U", s jednom ugaonom cilindričnom kulom, a s dvoriš ...

                                               

Dvorac Gornja Bedekovčina

Jednokrilni jednokatni dvorac, pravokutna tlocrta, zaključen je četverostrešnim krovištem. Razina prizemlja zgrade uzdignuta je u odnosu na okolni teren pa do njena glavnog ulaza u središtu sjevernog pročelja vode stepenice oivičene parapetnom zi ...

                                               

Dvorac Gredice

Dvorac Gredice smješten je na padini brežuljka, ispred ulaza u naselje Zabok. Bio je vlasništvo obitelji Gubaš i Babić, u njemu živio i umro Ksaver Šandor Dalski. Jednokatna gradevina pravokutnog tlocrta s četverostrešnim krovištem bila je središ ...

                                               

Dvorac Hellenbach u Mariji Bistrici

Dvorac Hellenbach jedan je od rijetkih dvoraca u kojemu se uspio sačuvati kontinuitet življenja i povijesni ambijent unutrašnjeg uredenja iz 19. stoljeća. Dvorac je sagraden u klasicističkom stilu 1786. godine, prema dataciji zapisanoj na ukrasno ...

                                               

Dvorac Jakovlje

Dvorac do kojeg vodi aleja divljih kestena nalazi se na povišenom terenu, u središtu naselja Jakovlje. Sagraden je u drugoj polovini 18. stoljeća kao jednokatna kurija, početkom 19. stoljeća proširen je dogradnjom dvaju bočnih krila da bi u drugo ...

                                               

Dvorac Januševec

Dvorac Januševec nalazi se u selu Prigorje Brdovečko, zapadno od Zagreba. Smatra se jednim od najvažnijih djela klasicističke arhitekture u Hrvatskoj. Sagraden je oko 1830. godine za baruna Josipa Vrkljana, bivšeg ministra financija nadvojvotkinj ...

                                               

Dvorac Keglević

Dvorac Lobor smješten je izvan istoimenog naselja u nizini, uz cestu koja vodi prema Zlataru. Izgradnju dvorca započela je obitelj Keglević krajem 16. ili početkom 17. stoljeća kada napušta svoj Lobor - grad. Današnji oblik četverokrilng dvorca s ...

                                               

Dvorac Kerestinec

Dvorac Kerestinec, renesansno – barokni kaštel u mjestu Kerestinec, u općini Sveta Nedelja, zaštićeno kulturno dobro. Povijesni izvori uspjeli su zabilježiti sudjelovanje kerestinečkih kmetova, nastanjenih oko dvorca, u velikoj Seljačkoj buni koj ...

                                               

Dvorac Kulmer

Jednokatna gradevina, Dvorac Kulmer Popovec smještena je na uzvisini iznad ceste koja vodi kroz naselje Veliku Ves. Ima četiri krila nejednake duljine zbog čega se u središtu nije formiralo pravilno pravokutno dvorište. Unutar triju krila uz vanj ...

                                               

Dvorac Livadić

Livadićev dvorac okružen je prostranim parkom unutar kojeg se nalazi još pet objekata, nekada korištenih u gospodarske svrhe. Dvorac je jednokatna gradevina L tlocrta s kulom na unutrašnjem spoju krila. Gradi ga u drugoj polovini 18. st. Franjo p ...

                                               

Dvorac Lobor

Dvorac Lobor smješten je izvan istoimenog naselja u nizini, uz cestu koja vodi prema Zlataru. Izgradnju dvorca započela je obitelj Keglević krajem 16. ili početkom 17. stoljeća kada napušta svoj Lobor Grad. Današnji oblik četverokrilnog dvorca s ...

                                               

Dvorac Lovrečan

Dvorac Lovrečan, nedaleko istoimenog naselja u općini Zlatar-Bistrica, smješten je na velikom imanju južno od ceste Zabok - Zlatar. Podignut je na prijelazu 18. u 19. stoljeće. S istočne strane u 20. stoljeću dvorcu su prigradene dvije paralelno ...

                                               

Dvorac Lužnica

Dvorac Lužnica barokni je dvorac smješten u Lužnici – prigradskom naselju Zaprešića. Izgraden je u drugoj polovici 18. stoljeća i primjer je višekrilnog otvorenog dvorca kakve nalazimo i u Hrvatskom Zagorju. Danas ima status spomenika prve katego ...

                                               

Dvorac Mali Tabor

Dvorac Mali Tabor smješten je na rubu naselja Prišlin, na padini s koje se pruža pogled na dolinu Sutle. Prvobitno utvrda, tijekom 17. stoljeća preoblikovana je u dvorac. Danas postoje samo dva jednokatna krila i tri ugaone kule s tim da je pozna ...

                                               

Dvorac Martinis Marchi u Maslinici

Dvorac Martinis-Marchi u Maslinici sagradila je 1708.g. plemićka obitelj Marchi. Dvorac je planiran poput vojne utvrde sa unutrašnjim dvorištem i istaknutom četverokatnom kulom u začelju. U podnožju kule je skarpa, a po čitavom korpusu su otvori ...

                                               

Dvorac Mihanović

Dvorac Mihanović nalazi se na povišenom položaju nedaleko kupališta, okružen ostacima nekad prostranog parka. Nakon obitelji Erdödy, bio je u vlasništvu obitelji Brigljević, u koju se udala sestra Antuna Mihanovića, pa je, kako je Antun Mihanović ...

                                               

Dvorac Miljana

Dvorac Miljana kraj Kumrovca, na samoj granici sa Slovenijom, je dvorac koji je tokom tri stoljeća kao svoju rezidenciju gradila plemićka obitelj Ratkaj. Dvorac je smješten 200 metara istočno od rijeke Sutle u Krapinsko-zagorskoj županiji. U posj ...

                                               

Dvorac Mirkovec

Dvorac je smješten na padini brežuljka uz zagorsku cestu izmedu Zaboka i Svetog Križa Začretje. Starijoj jednokrilnoj dvoetažnoj gradevini iz 17. st. obrambene namjene, dogradena su dva krila koja su formirala tlocrtni U oblik u maniri renesansne ...

                                               

Dvorac Oršić

Na uzvisini iznad mjesta Samci opć.Gornja Stubica, obitelj Oršić sagradila je 1756. g. dvorac, prigradivši svom starom kaštelu dva nova krila. Novi je dvorac bio tlocrtno u obliku slova U, no danas postoje samo tragovi starog kaštela i dva jednok ...

                                               

Dvorac Oršić u Gornjoj Bistri

Dvorac Oršić je barokni dvorac u Gornjoj Bistri, sjeverno od Zagreba, zaštićeno kulturno dobro. Svojim oblikovanjem i prostornom organizacijom smatra se jednim od najznačajnijih djela barokne arhitekture u Hrvatskoj. Graden je otprilike od 1770. ...

                                               

Dvorac Oršić-Slavetić

Dvorac Oršić smješten je na rubu naselja Slavetić. Sagradila ga je početkom 16. st. plemićka obitelj Oršić u čijem je vlasništvu i danas. Dvorac karakterizira zgusnuta struktura i organska adicija volumena različitih oblika i dimenzija uokolo nev ...

                                               

Dvorac Palffy-Erdödy

Dvorac Velika Horvatska smješten je na brežuljku sjeverno od doline potoka Horvatske, zapadno od istoimenog naselja. Sagradila ga je obitelj Palffy – Erdödy 1611. g. Neko vrijeme bio je u vlasništvu obitelji Ratkaj, a posljednji vlasnici su bili ...

                                               

Dvorac Poznanovec

Dvorac je sagraden na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće, a posjed se prostire na površini od oko 5 ha te se prvi puta spominje u 16. stoljeću. Gradnju današnjega dvorca započela je obitelj Sermage, od koje je dvorac 1851. godine kupila obitelj Ritt ...

                                               

Dvorac Razvor

Dvorac Razvor, smješten je na kosini brijega u naselju Razvor, uz cestu prema Zagorskim Selima. Jednokrilna nevelika katnica jasnog tlocrta predstavlja značajan primjer u nizu baroknih dvoraca Hrvatskog zagorja. Glavno pročelje bogato je profilac ...

                                               

Dvorac Reiser

Dvorac je smješten nedaleko od franjevačkog samostana, na uzvisini, s južne strane Langove ulice. Sudeći prema oblikovanju pročelja, ali i interijerskim elementima kao što je stubište, zaključuje se da je graden početkom 19. st. Riječ je o jednok ...

                                               

Dvorac Stubički Golubovec

Trokrilni dvorac "U" - tlocrta, okružen prostranim parkom, na blagoj uzvisini izmedu Donje i Gornje Stubice, oko 1780. g. sagradila je obitelj Domjanić. Od 1806. do 1827. g. u vlasništvu je Maksimilijana Vrhovca. U središnjem krilu smještene su p ...

                                               

Dvorac Trnovec

U izvorima Trnovec se prvi put spominje 1588. godine, no današnji je dvorac podignut u 18. st. Tijekom godina pripadao je raznim velikaškim obiteljima, medu ostalima Keglevićima, Patačićima i Rukavinama, a u prvoj pol. 20. st. vlasnici postaju ob ...

                                               

Dvorac Vižovlje

Dvorac je podigla obitelj Galjuf u prvoj pol. 19. st. Pravokutnog je tlocrta, s dužim, sedmeroosnim pročeljima orijentiranim na zapadnu i istočnu stranu. Natkriven je dvostrešnim krovištem pokrivenim biber-crijepom S obzirom na položaj na kosom t ...

                                               

Dvorac Vraniczany

Dvorac je sagraden na prijelazu 19. u 20. stoljeće na mjestu stare barokne kurije kao jednokatna gradevina nepravilnog U tlocrta s izduženim glavnim južnim krilom čija je središnja zona istaknuta altanom s tri lučna otvora u prizemlju i željeznom ...

                                               

Dvorac Zajezda

Dvorac Zajezda nalazi se u Općini Budinščina u Hrvatskom zagorju, u selu Zajezda. To je višeslojni objekt u mjestu Zajezda, općini Budinščina, zaštićeno kulturno dobro.

                                               

Dvorac Zwilling

Gradevina iz 1917. god. Gradio ga je zakupnik ribnjaka Crne Mlake Kornelius Zwilling. Sagraden je 1917. godine prema nacrtima Honigsberga i Deutscha, tvrtke koja je puno gradila u Zagrebu, u secesijskom stilu i romantičarskom duhu. To je živahna ...

                                               

Dvorine (arheološko nalazište)

Vrijeme nastanka je od 10. do 11. stoljeća. Dvorine su naziv otoka u rijeci Jadro Solinskoj rici u neposrednoj blizini crkve Sv. Petra i Mojsija. Otok je danas pokriven pješčanim nanosom. Toponim Dvorine poznat je od starina, a upisan je i u kata ...

                                               

Dvorište kuće Bevilaqua-Machiedo u Jelsi

Sklop Bevilaqua Machiedo nalazi se na jugozapadnom kraju Jelse. Arheološki nalazi iz 1959. god. upućuju na zaključak da je sklop sagraden na mjestu rimske ville rustice. Dvorište Bevilaqua Machiedo je djelom sačuvalo originalno popločenje, a kame ...

                                               

Dvostruki obruč (1963)

Neimenovani grad u Slavoniji za vrijeme Drugog svjetskog rata. Komunist Tomo Oljačić Severin Bijelić bježi iz zatvora te se nalazi s lokalnim ilegalcima koji mu organiziraju bijeg u partizane. Ali, kad dodu u kamenolom gdje su se trebali naći s v ...

                                               

Elezove kuće u Vrgorcu

Stambeno-obrambeni sklop Elezove kuće u Vrgorcu sastoji se od dvije kuće, prislonjene jedna uz drugu, pravokutnog tlocrta, orijentirane sjever-jug. Iza sklopa Elezovih kuća nalaze se ostatci Serdarove kuće. Predstavljaju spoj fortifikacijske arhi ...

                                               

Epigram u stijeni u Živogošću

Pod franjevačkim samostanom, na samoj plaži, diže se poveća hrid, na kojoj su uklesani kasnoantički stihovi dvije ode epigrami u počast vrelu pitke vode Pokrivenice koje je tu nekada izviralo i nakon kratka toka utjecalo u more. Na lokalitetu se ...

                                               

Etnografska zbirka župnog ureda u Zelovu

Etnografska zbirka župnog ureda u Zelovu prikupljena je u drugoj polovici 20. st. Smještena je u župnoj kući, a sadrži predmete koji su se upotrebljavali u svakodnevnom životu i radu sela. Predmeti se datiraju u prvu polovicu 20. st. U zbirci se ...

                                               

Etnografski muzej Split

Etnografski muzej Split, smješten je neposredno pored Peristila, središnjeg trga Palače, u zdanju koje već samo po sebi ima izuzetnu kulturnu te povijesno-graditeljsku važnost, te uz prezentaciju izrazito vrijednih etnografskih zbirki koje nam pr ...

                                               

Fabrika (Hvar)

Kamena obala sagradena sredinom 16. stoljeća na potezu od Arsenala na dnu istočne obale hvarske luke pa do kraja zapadne obale luke. Uz rub je niz velikih kamenih kolona za privez brodova. Fabrika je sagradena u okviru velikog projekta formiranja ...

                                               

Dunja Fališevac

Rodena je 3. veljače 1946. u Požegi. Klasičnu gimnaziju završila je u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirala je od 1964. do 1970. jugoslavenske jezike i književnosti kao prvi i komparativnu književnost kao drugi glavni predmet. Pos ...

                                               

Farkaševa gradina

Farkaševa gradina Farkaševi dvori i sl. nalazi se 300 JI od trase auto-ceste i 40 metara istočno od Potoka Dunjara, u jugoistočnom bloku čestice, (N 45° 53 587″, E 16° 37 483″, nadmorske visine 110 m. To je srednjovjekovno kružno gradište sa dva ...

                                               

Daniele Farlati

Rodio se u San Danieleu u Furlanskoj 1690. godine. Stupio u isusovački red 1707., a filozofsko-teološki studij pohadao u Bologni do 1713., u Padovi do 1718., potom u Rimu, te svećenikom postao 1721. Po završetku studija odreden je za pomoćnika Ri ...

                                               

Dragutin Feletar

Roden je 1941. u Velikom Otoku. Gimnaziju završio u Varaždinu. Godine 1960. upisuje studij na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je pod mentorskim vodstvom akademika Josipa Roglića diplomirao temo ...